Presseklipp: Åpent brev fra studenter

Vårt Land, 17. februar, 1962: Til Studentsamskipsnaden, Studenttinget og Universitetet...

Vi har mottatt dette åpne brev til Studentsamskipsnaden, Studenttinget og Universitetet fra en rekke studenter ved ulike fakulteter:

Studenttinget har ved oppslag på studiestedene i begynnelsen av februar 1962 gjort kjent at det er tilsatt kvinnelig lege ved Studentenes Helsestasjon, og at denne lege ved siden av den vanlige konsultasjonstjeneste også skal gi hjelp til svangre kvinner og veiledning i prevensjon. Med dette er tidligere vedtak i Studenttinget (av 4/4 og 23/5 1960) satt ut i livet. I disse vedtak ytret man ønske om å lette adgangen til veiledning i prevensjon for studenter, og man motsatte seg et forslag om å avgrense veiledningen til gifte studenter.

Vi ønsker derfor å uttale at vi er i m o t at det er opprettet offentlig prevensjonsundervisning for studenter ved Studentenes Helsestasjon, idet vi mener en slik ordning fremmer et moralsyn som ringakter mange studenters etiske idealer og undergraver respekten for ekteskapet. Vi mener denne ordning i sin konsekvens vil få normerende virkning for studentenes livsførsel, og vi beklager derfor at Studenttinget har felt en moraldom i et så alvorlig og ømtålig spørsmål.

Mange har også reagert mot den form kunngjøringen fikk ved nevnte oppslag. Vi har imidlertid med glede merket oss at de tendensiøse overskrifter er blitt endret. Likevel tror vi at den publisitet stillingen har fått har vært av en slik karakter at mange kvinnelige studenter nok vil ha vanskelig for å konsultere den kvinnelige lege i andre spørsmål.

Overskrift og tekstutsnitt 17. februar 1962

Avgjørende for oss er også i denne sak Guds Ords autoritet, som instituerer den kristne seksualetikk. Denne seksualetikk har sin naturlige sammenheng med det kristne menneskesyn i det hele og er båret oppe av hensynet til og omsorgen for det enkelte menneske. Et slag mot denne seksualetikk rammer derfor det menneskesyn som danner grunnlag for vår kultur.

Siden det i denne sak dreier seg om et omstridt etisk spørsmål, mener vi at Studentsamskipsnaden ikke burde ha befatning med en slik veiledningstjeneste, som neppe kan sies å ivareta ”interesser som er sams for studentane (§ 2 i Lov om Studentsamskipsnader).

Endelig henstiller vi til de instanser som er berørt av denne sak å ta disse spørsmål opp igjen til alvorlig gjennomtenkning.

Vi ønsker til slutt å presisere at protesten ikke gjelder den kvinnelige legestillingen i seg selv, heller ikke den lege som nå er tilsatt, men den offentlige prevensjonsveiledning som er knyttet til stillingen.

Denne seksualetikk har sin naturlige sammenheng med det kristne menneskesyn i det hele og er båret oppe av hensynet til og omsorgen for det enkelte menneske. Et slag mot denne seksualetikk rammer derfor det menneskesyn som danner grunnlag for vår kultur.

Siden det i denne sak dreier seg om et omstridt etisk spørsmål, mener vi at Studentsamskipsnaden ikke burde ha befatning med en slik veiledningstjeneste, som neppe kan sies å ivareta ”interesser som er sams for studentane (paragraf 2 i Lov om Studentsamskipsnader).

Endelig henstiller vi til de instanser som er berørt av denne sak å ta disse spørsmål opp igjen til alvorlig gjennomtenkning.

Vi ønsker til slutt å presisere at protesten ikke gjelder den kvinnelige legestillingen i seg selv, heller ikke den lege som nå er tilsatt, men den offentlige prevensjonsveiledning som er knyttet til stillingen.

Kilder

Vårt Land, 17. februar 1962. 30 navngitte studenter.

 

Emneord: [] Av Vårt Land, 17. februar 1962: 30 navngitte studenter.
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:31