Presseklipp: Skitt i mindretallet!

VG, 21. mai 1962: De ansvarlige i Studentsamskipnaden har i høyeste grad seg selv å takke for at saken om det pliktige medlemskapet ble tatt opp i Stortinget lørdag.

Når meldingen om at den særlige helsestasjonen for studenter var kommet i gang, ble presentert under det markskrikerske oppslaget ”Prevensjon”, må det enten være skjedd i grov tankeløshet, eller som en klar provokasjon overfor et mindretall blant studentene selv.

Dessverre avslørte stortingsordskiftet at det selv i nasjonalforsamlingen er folk som savner den mest elementære forståelse av hva demokrati er. Det gjør ikke saken bedre at det var en av de yngste representantene – en tidligere formann i Arbeiderpartiets Ungdomsfylking – som her utmerket seg på en høyst forstemmende måte. Forhåpentlig er det ikke den ånd som preger hans innlegg, den politiske skoleringen i organisasjonen foregår i.

Avisoverskrift og tekstutsnitt VG, 21. mai 1962

Herr Reiulf Steen ville ikke høre tale om at det er noe som heter mindretallets rett – ikke en gang i en organisasjon med pliktig medlemskap for alle i en bestemt gruppe. Flertallet skulle rå, dersom det ble uenighet om hva som kan kalles almene interesser, dekreterte han. Noen annen måte kjenner demokratiet ikke.

Til det er det bare å si at demokratiet heldigvis ikke vanligvis tyr til ordninger med pliktig medlemskap. Men når det blir gjort i rent særlige tilfelle – og vi er enige i at det kan være naturlig å behandle Studentsamskipnaden som et slikt – må en selvsagt også ta konsekvensen av det. Det pliktige medlemskapet må ikke utnyttes til å legge tvang på mindretallet, det er en ren og skjær uanstendighet.

Forstår ikke herr Steen det, håper vi at en av hans eldre partifeller – som heldigvis i alle fall talte i en annen tone enn han – vil gjøre det klart for ham snarets mulig.

Kilder

VG, 21. mai 1962

 

Emneord: [] Av VG, 21. mai 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:27