Presseklipp: Veiledning til utukt

Vårt Land 7. februar 1962: Ved Oslo universitet skal man nå ikke bare studere til embetseksamen i de forskjellige fag, men man skal også kunne få opplæring i bruk av preventive midler.

Ved Oslo universitet skal man nå ikke bare kunne studere til embetseksamen i de forskjellige fag, men man skal også kunne få opplæring i bruk av preventive midler. Det er av Studenttinget gjort vedtak om – og i disse dager realisert – at slik opplæring skal gis, og vel å merke ikke bare til gifte, men også til ugifte studenter. En kvinnelig lege er satt i gang med denne undervisningen til fast kontortid for å hjelpe studentene til å drive utukt uten fare for å få barn. Noe annet betyr jo ikke dette, om man skal nevne tingene med sitt rette navn.

Vi synes dette tiltaket er meget oppsiktsvekkende når det til og med skjer på universitetets grunn. Man unngår gjerne flittig å gi synderlig undervisning i livssyn og etikk ved universitetet. Derimot er det altså intet i veien for å yte bidrag til en opplæring som i seg selv vil virke som en stilltiende godkjennelse av et eklatant brudd på kristen etikk. I universitetets grunnstein er nedlagt et Bibelord (Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det), og vårt samfunn er gjennom hele vårt lovverk bygd på kristne prinsipper. Hvordan vil universitetet forsvare et tilbud på universitetets grunn om hjelp til å drive utukt?

Avisoverskrift og tekstutsnitt Vårt Land 7. februar 1962

Det må være grunn til å spørre det akademiske kollegium direkte: Skjer denne undervisning på universitetets grunn og brukes universitetets veggtavler til opplysning om denne undervisning med kollegiets godkjenning? Har kollegiet gitt sin velsignelse til det? Vi går ut fra at det må være utenkelig at saken ikke er avgjort på høyeste hold.

Det kan også være grunn til å spørre om hva det teologiske fakultet akter å foreta seg i denne sak.

Tusenvis av foreldre over hele landet vil protestere energisk mot en slik undervisning av sine barn, og dermed en indirekte ”oppfordring til dans”. Selvsagt vil selve eksistensen av et slikt tiltak med tiden psykologisk bidra vesentlig til moralsk usikkerhet blant de unge studenter: Er det så at undervisning i prevensjon er godtatt, har man dermed også mer eller mindre godtatt praktisk anvendelse av opplæringen.

Kilder

Vårt Land 7. februar 1962

 

Emneord: [] Av Leder, Vårt Land 7. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:24