Universitetspolitikk

Les gamle avisoppslag om faglige prioriteringer, økonomi, likestilling, samfunnsdebatt og andre sider ved den overordnede universitetspolitikken.

Se flere presseklipp om universitetspolitikk:  Tema: Prevensjonsdebatt 1962

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Vårt Land 7. februar 1962: Ved Oslo universitet skal man nå ikke bare studere til embetseksamen i de forskjellige fag, men man skal også kunne få opplæring i bruk av preventive midler.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Aftenposten, 6. mars 1962: Med 22 mot 14 stemmer vedtok Studenttinget i Oslo sent i går kveld et forslag fra tingets arbeidsutvalg om å fastholde det tidligere vedtak om å ansette en kvinnelig ledge ved Studentenes helsestasjon, idet tinget samtidig beklaget den form kunngjøringen om ansettelsen av den kvinnelige lege først fikk.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Morgenposten, 17. februar 1962: I går kom det to nye protester mot vedtaket på Studentertinget om ansettelse av kvinnelig lege som skal gi undervisning i prevensjon og svangerskapshygiene ved siden av annen legehjelp.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Aftenposten, 21. februar 1962: Fra Studenttingets arbeidsutvalg.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Vårt Land, 13. februar 1962: Fra Studentenes Helsestasjon har Vårt Land mottatt:...

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Morgenposten 21. mai 1962: Beslutningen om å ansette en kvinnelig lege ved studentenes helsestasjon, også for å gi veiledning i seksual- og svangerskapsproblemer for kvinnelige studenter, førte til skarp intepellasjonsdebatt i Stortinget lørdag.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Alle studenter bør kunne få billige studielån. – Uttalelse fra Studenttinget i Oslo igår.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

VG, 21. mai 1962: De ansvarlige i Studentsamskipnaden har i høyeste grad seg selv å takke for at saken om det pliktige medlemskapet ble tatt opp i Stortinget lørdag.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Vårt Land, 17. februar 1962: I resolusjon fra studentene ved Menighetsfakultetet.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Problemene drøftet på konferanse i London.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Vårt Land, 6. februar 1962: Flere protesterte på Studenttinget i går.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Dagbladet, 27. februar 1962: Studentsamskipsnaden ved Studenttinget er blitt kritisert for vedtaket om å ansette en kvinnelig lege som foruten å yte konvensjonell hjelp, o g s å skal bistå med veiledning i prevensjon og svangerskapshygiene.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

80 år siden Norge fikk den første kvinnelige student.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Aftenposten, 19. februar 1962: Studenter ved det teologiske menighetsfakultet vedtar skarp protestresolusjon.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Arbeiderbladet, 22. mai 1962: Elise Ottesen Jensen hadde nylig et program i skandinavisk fjernsyn fra en time i seksualundervisning i en småbarnklasse. Alle var begeistret for programmet.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

*Etter all sannsynlighet vil Kristiansand allerede fra høsten 1962 bli ”universitetsby”.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

”VI MÅ IKKE TRO AT VÅR KULTUR ER DEN ENESTE RIKTIGE”. Kraftig skyts fra Universitetets studieveileder, Guro Nordahl-Olsen.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Aftenposten 22. mai 1962: For en merkverdig elastisk målestokk enkelte anvender på moralproblemer og samvittighetsspørsmål!

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Også på det nye statsbudsjettet er bevilgningene til universiteter og høyskoler øket betydelig. Oslo Universitet får 59.2 mill. Eller 9 mill. kroner mer enn i fjor, Universitetet i Bergen får 26.4 mill. mot 24.1 mill. i fjor.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Aftenposten 21. mai 1962: Men neppe flere stortingsaksjoner mot obligatorisk medlemskap. Sivertsen avviser kritikken.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Vårt Land, 9. februar 1962: Prevensjonsaffæren finansiert av Studentsamskipsnaden hvor alle studenter er medlemmer.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Vårt Land, 17. februar, 1962: Til Studentsamskipsnaden, Studenttinget og Universitetet...