Presseklipp 1961: Bevilgningene sterkt opp til universiteter og høyskoler - Oslo universitet skal få direktør

Også på det nye statsbudsjettet er bevilgningene til universiteter og høyskoler øket betydelig. Oslo Universitet får 59.2 mill. Eller 9 mill. kroner mer enn i fjor, Universitetet i Bergen får 26.4 mill. mot 24.1 mill. i fjor.

Handelshøyskolen i Bergen får en økning fra 3.2 til hele 8 mill. kr. og budsjettet for Norges tekniske høyskole i Trondheimøker fra 25.8 mill. i fjor til 32.23 mill. i det statsbudsjett Regjerningen legger frem nå. Noregs Lærarhøgskule i Trondheim får 2.3 mill. mot 1.8 mill. kr. i fjor.

Til byggevirksomheten ved Oslos Universitet er det på det nye budsjett ført opp 15.65 mill. kr. eller 1.85 mill. mer enn på forrige budsjett. Bevilgningen er fordelt med 7.6 mill. til Det historisk filosofiske fakultet, 4 mill. til idrettsbygget, 2.5 mill. til administrasjonsbygget, 0.5 mill. til kjemibygget, 200 000 til matematikkbygget og 500 000 til bygget for preklinisk odontologi. Til telefonsentral er det ført opp 350 000 kr.

Avisoverskrift Morgenposten, 11. Oktober 1961

Man regner med at arbeidet kan settes i gang både på administrasjonsbygget, som i første omgang skal benytttes som arbeidsplass for studentene, og bygget for preklinisk odontologi i 1962, mens planleggingen for realfagsbyggene neppe kommer i gang så tidlig fordi det er så meget planleggingsarbeide som gjenstår. HF-bygget ventes å stå ferdig alt ved første årsskifte og idrettsbygget høsten 1962.

UNIVERSITETS-DIREKTØR

Det er tatt opp forslag om en rekke nye stillinger ved Oslo Universitet. Nytt av året er at det foreslåes opprettet en direktørstilling ved Universitetet for å styrke administrasjonen. Også en rekke andre administrative stllinger foreslåes opprettet.

Kilder

Morgenposten, 11. oktober 1961

Emneord: [] Av Morgenposten, 11. oktober 1961
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:30