Presseklipp: studier og studentliv

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Sigmund Skard: Blindern blir et rent paradis i sammenligning.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Først er den umerkelig — eller kanskje bare nesten, slik den første tvil visst alltid er det.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Tore Nergaard vil lage film om Draumkvedet og Asmund Fregdegavar.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Vi må ikke bare tenke tjenestemannstanker, sier Tore Lindbekk.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Lørdag avsluttet Realistforeningen en ukes iherdig feiring av sin Bjørn med det tradisjonelle Bjørnegildet, som ble feiret i det nye velferdsbygget på Blindern.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Åpningsmøte i morgen

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Den internasjonale sommerskole på Blindern hadde søndag kveld sitt åpningsmøte i Universitetets gamle festsal.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Igår opprant den store stund for omtrent 100 filologer, psykologer og nybakte magistere ved Universitetet i Oslo.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Tore Gjesdahl og Grete Myrberget bestod muntlige prøver i går.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Smørbrødmaskin som skjærer og smører 1 skive i sekundet. Mixmaster som produserer 25kg. kjøttfarse av frossent kjøtt på 20 sekunder.Lapskausmaskin som kutter til terninger 4000 kg. poteter i timen.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Studenterorkestret i Oslo er kanskje 75 år. Når vi sier kanskje, så er det fordi en i Studenterorkestret ikke er så helt sikker på alderen. Det kan kanskje være 76 år eller enda mer. Så sier vi en ca. 75 år, og det er verd en jubileums-festlighet.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

-Når situasjonen er slik at statsregnskapet for siste år ble gjort opp med ca. 1 million kroner i overskudd pr. dag, burde det også være mulig å utstyre våre universiteter med de beste hjelpemidler som kan skaffes til undervisningen.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Studentbyen på Sogn vokser stadig. Det vil liksom ingen ende ta deroppe. Ikke før er ett imponerende bygg innviet, før andre reiser seg med utrolig fart. På vårparten så man tårnbyggets utvikling og kunne forbauses over at det allerede i mai stod fullt ferdig med 112 hybler, postboksentral, grill, bar og annen luksus.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Alle har fått sted å bo, men mange er bundet av arbeid.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Fyslologisk institutt ved Universitetet i Oslo har tatt intern fjernsynsoverføring i bruk ved undervisningen, og ved en demonstrasjon igår fikk en rekke innbudte et godt inntrykk av den betydning denne undervisningsmetode har for instituttet.

Publisert 25. okt. 2012 19:00

Sjelden har nordmenn i begynnelsen av april måned sett så meget og vakker fotballkamp som i går – den 4. april 1962 – på den åpne og nesten firkantede plass foran det bygg som danner inngangen til det universitet det var meningen vi skulle få på Blindern-området.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

Realistene møter med kjemi-flekker til spisepausene.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

”En av de beste arbeidplassene utenfor Amerika for studiet av amerikansk litteratur”.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

Dr. Philip Boardman hjem efter 7 måneder i USA.