Presseklipp 1961: Statens støtte til studentene bør økes

Alle studenter bør kunne få billige studielån. – Uttalelse fra Studenttinget i Oslo igår.

Med utgangspunkt i en utredning som nylig er avgitt av en komité nedsatt av Norsk Studentsamband drøftet Studenttinget i Oslo i sitt møte i går de prinsipielle retningslinjer for Statens støtte til studentene.

I en uttalelse som Studenttinget vedtok understrekes det at følgende retningslinjer bør aksepteres av alle parter:

  • At alle studenter får adgang til oppnå billige studielån slik at de kan ofre seg for studiet som fulltidsbeskjeftigelse, uten å være tunget til å ha lønnet arbeide ved siden av eller få økonomisk støtte fra foreldre eller andre.
  • at det gis direkte statsstøtte for bygging av studentboliger slik at studentene kan sikres hensiktsmessige boliger til en rimelig husleie,
  • At det gis statsbevilgninger for bygging av velferdssentrer i tilknytning til universitetene og høyskolene,
  • at det gis statsbevilgninger til sosiale og kulturelle tiltak under student- samskipnadene
  • og at det gjennomføres en ordning med to gratisreiser til hjemstedet for studenter pr. år.

Avisoverskrift og ingress Aftenposten, 21. November 1961

Det pekes videre på at det også må legges stor vekt på å oppnå en sosial og geografisk rettferdig rekruttering til studiene, og sørges for at studiene kan foregå under vil kår som gjør et effektivt studiearbeide mulig. Det viktigste virkemiddel vil måtte bli statsstipendiet, og bevilgningene til stipendier må økes kraftig, slik at stipendier efter hvert kommer til å spille en langt større rolle enn lån som finansieringsmåte for utdannelsen, heter det bl.a. i Studenttingets uttalelse.

Studenttinget henstilte samtidig til Norsk Studentsamband i samarbeide med Norges Akademikersamband å arbeide for at skattereglene endres slik at det gis adgang til skattefradrag for spesielle studieomkostninger som studiebøker, kurser, avgifter etc. ut fra prinsippet ”utgifter til inntekst ervervelse”. Det bør også gis skattefradrag som kompensasjon for progresjonsbelastningen ved at akademikernes livsinntekt blir opphopet på få år, og for tap av de vanlige skatteberettigede beløp i den tid da akademikernes skatteevne er lavest, altså i de første år efter avsluttet eksamen, sies det i henstillingen.

På Studenttingets møte var det ellers diverse valg. Som studentenes representant i Det Akademiske Kollegium for 1962 valgtes stud. psykol. Terje Reinertsen med stud. med. Egil Alnæs som varamann.

Kilder

Aftenposten, 21. november 1961

Emneord: [] Av Aftenposten, 21. november 1961
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:26