Likt og ulikt

Interessert i stillingsannonser, notiser, kommentarer og artikler med varierte tema fra en mangfoldig universitetshistorie? Les klipp fra gamle aviser!

Publisert 25. okt. 2012 18:59

De nordiske undervisningsministre er fra i dag samlet til et rådslagningsmøte i Oslo for å diskutere fellesnordiske problemer i forbindelse med høyere utdannelse og forsking. Blant de saker som kommer opp til behandling er spørsmålet om et felles nordisk alfabet.