Likt og ulikt

Interessert i stillingsannonser, notiser, kommentarer og artikler med varierte tema fra en mangfoldig universitetshistorie? Les klipp fra gamle aviser!

Publisert 25. okt. 2012 18:59

Stor doktorpromosjon – Anders Jahre og Thor Heyerdahl æresdoktorer.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

Jeg er selvsagt både glad og stolt over utnevnelsen, sier universitetssekretær, cand. jur. Olav Meidell Trovik som fra 1. juni vil gå over i stillingen som direktør ved Universitetet i Oslo.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

– Vi skriver og vi skriver.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

Bare de utvalgte slipper inn den trange dør til Anatomisk Institutt. Margit Hansen vokter døren og har gjort det hver dag siden 1914.

Publisert 25. okt. 2012 18:59

De nordiske undervisningsministre er fra i dag samlet til et rådslagningsmøte i Oslo for å diskutere fellesnordiske problemer i forbindelse med høyere utdannelse og forsking. Blant de saker som kommer opp til behandling er spørsmålet om et felles nordisk alfabet.

Publisert 25. okt. 2012 18:59
Publisert 25. okt. 2012 18:59
Publisert 25. okt. 2012 18:59
Publisert 25. okt. 2012 18:59
for de realstuderende ved Universitetet blir ledig.
Publisert 25. okt. 2012 18:59
ved Universitetets bakteriologiske institutt er ledig.
Publisert 25. okt. 2012 18:59