Presseklipp 1962: : KRISTIANSAND BLIR UNIVERSITETSBY - Forberedende prøver kan leses i byen fra høsten

*Etter all sannsynlighet vil Kristiansand allerede fra høsten 1962 bli ”universitetsby”.

Universitetet i Oslo har under overveielse å starte undervisning for forberedende prøver i filosofi og latin. Den eneste betingelse er at et tilstrekkelig antall melder seg. Undervisningen skal foregå ved Kristiansand Katedralskole og ledes av professorer fra Oslo.

En komite rektor Hauge, lektor Werring og rektor Lande kom i går tilbake fra Oslo hvor de har vært i forhandlinger med Universitetets ledelse.

På en pressekonferanse i går kveld kunne de fortelle at Universitetet stilte seg meget positivt til tanken om å gi studenter og andre mulighet til å lese til forberedende prøver i Kristiansand.

Det ble fra Universitetets side hevdet at man kunne makte dette innen rammen av Universitetets eget budsjett., og at man av den grunn måtte ha lov til å regne med departementets sanksjon. Samtidig ble det understreket at ordningen ville bety en meget stor avlastning for Oslo.

Undervisningen

Det vil i tilfelle kunne avlegges eksamen i Kristiansand – Hva forberedningen angår vil det bli undervist et helt år i filosofi.

Filosofiens historie fordelt med den antikke historie i høstsemestret og den nyere historie i vårsemestret.

En professor vil forestå 3 – 4 dobbel-forelesninger over emnene. Hjelpelærere, som i størst mulig utstrekning skal tas ut blant folk som allerede er i Kristiansand, tar seg av den øvrige undervisningen.

Det blir undervisning i logikk i høstsemestret og psykologi i vårsemestret.

Videre er det, om ordningen gjennomføres, helt sikkert at de vil bli gitt undervisning i almen sprogvidenskap. I dette tilfelle vil professor Sommerfeldt henlegge sin virksomhet til Kristiansand for vårsemestret. For øvrig er det stor mulighet for at det blir etablert forkurs i matematikk.

Avisoverskrift og tekstutsnitt Christianssands Tidende, 14. Mai 1962

Samarbeid

Alt i alt betyr ordningen at studenter fra Sørlandet gis mulighet til å gjennomføre et helt år av sin studietid hjemme.

Forelesningene kan følges av hvemsomhelst og er gratis. De blir selvsagt i første rekke gitt for studenter, men vel å merke ikke bare for årets studenter.

Under forhandlingene i Oslo sa Universitetet seg villig til å foreta undersøkelser om et samarbeid med Universitetet i Strassburg.

Dette samarbeid går ut på en utveksling av studenter i praksis at Strassburg oppretter et fransk institutt ved ”Universitetet” i Kristiansand ledet av universitetslektorer samt lektorer fra Kristiansand.

Det med tanke på å forberede studenter til mellomfag.

På den annen side skal Kristiansand ta seg av franske norsk-studerende samt norske studenter for forberedende prøver i mellomfag i norsk.

U-sirkler

Komiteen var også i kontakt med departementet for å drøfte spørsmålet om å starte med universitets-sirkler i Kristiansand.

Kristiansand museum vil i det tilfelle være institusjonen som står bak undervisningen som vil strekke seg over 2 år, og vesentlig dreie seg om naturvitenskapelige emner.

I første rekke livet i saltvann og ferskvann. Man vil benytte seg av det allsidige materiale arbeidet med undersøkelser av Otra har lagt for dagen.

Undervisningsformen vil for en vesentlig del bli ekskursjoner. Det vil ikke bli stilt krav om at det skal være studenter som skal delta.

Kilder

Christianssands Tidende, 14. mai 1962

Emneord: [] Av Christianssands Tidende, 14. mai 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:29