Presseklipp 1962: Amerikansk Institutt overflyttet til Blindern

”En av de beste arbeidplassene utenfor Amerika for studiet av amerikansk litteratur”.

-Hvor ille det har vært før, så har vi ingen grunn til å klage nå, sa en av hovedfagstudentene i engelsk ved åpningen av Amerikansk Institutt på Blindern i går.

Og det skal være sant og visst, grunn til å klage er det ikke! Det var da også rene amerikanske optimismen over professor Sigmund Skards velkomsttaletil de frammøtte honoratiores, med rektor Ruud, den kanadiske ambassadør og den amerikanske kulturattaché og ikke å forglemme skipsreder Erling Næss i spissen.

Professor Skard bar fram takkens ord til alle som hadde vært med på å få i stand instituttet, til byggekomiteens formann, professor Sjur Brækhus og til arkitekten Leif Olav Moen som begge hadde ytt stor innsats for å skape det ytre skall så godt og hensiktsmessig som mulig. Og til skipsreder Næss, som ved sin storstilte gave på 300 000 norske kroner hadde satt instituttet i stand til å fornye sin indre kjerne, og bygge ut instituttets virksomhet ved å gjøre det mulig å gå til store bokinnkjøp og til å lønne en vitenskapelig assistent midlertidig for halvannet år.

-Når det gjelder studiet av amerikansk litteratur er amerikansk institutt i Oslo en av det beste arbeidsplasser utenfor Amerika, sa professor Skard, som bebudet at instituttet nå ville utvide virkefeltet, og ta opp også andre sider av det amerikanske kulturliv. Og donasjonen fra skipsreder Næss har ført til at Ford Foundation har gitt instituttet 10 000 dollar som skal brukes til innkjøp av en mikrofilmserie til biblioteket.

Artikkelbilde Dagbladet, 27. Mars 1962: Norsk- Amerikaneren, skipsreder Erling Næss studerer biblioteket i Amerikansk Institutt. Hans Donasjon gir mulighet for vesentlige utvidelser av boksamlingen.

Det kom nye takkens ord fra rektor Johan T. Ruud, og fra skipsreder Næss som mente at man rent hadde overdrevet hans innsats – Ordene hadde vært mer på sin plass om de hadde dreid seg om kr. 300 000 hver fjortende dag. Men når jeg hører hva instituttet har fått ut av pengene, er jeg fristet til å tilby professor Skard stillingen som innkjøpssjef i mitt rederi, sa Næss.

Til slutt hilste formannen i engelsk fagutvalg, Lars Jacob Krohg, fra studentene, som nå tar herlighetene i bruk. Og for en mellomkrigsårenes student er det til å falle i staver over alt sammen. Studierommene med plass til to hovedfagstudenter, maskinskriverommet hvor studentene kan utføre skrivearbeid, grammofonrommet med Shakespeare-innspillingeri hauger, og instituttets stolthet: fellesrommet hvor studenter og professorer inntar sin formiddagsmat, henslengt i stoppede stoler.

O, Aulakjeller i salig ihukommelse!

Kilder

Dagbladet, 27. mars 1962

 

Emneord: [] Av Dagbladet, 27. mars 1962
Publisert 25. okt. 2012 18:59 - Sist endret 26. sep. 2019 15:08