Presseklipp 1962: Storstilet feiring av H.M. Ursus

Lørdag avsluttet Realistforeningen en ukes iherdig feiring av sin Bjørn med det tradisjonelle Bjørnegildet, som ble feiret i det nye velferdsbygget på Blindern.

Foreningens høye beskytter, Hans Majestet Ursus Major (Den store Bjørn), viser seg ellers bare ved spesielle anledninger. Det er en ruvende bjørn som lar foreningens daglige drift skjøttes av sin stedfortredende mindre utgave, Ursus Minor. Hver 17. Mai går realistene i prosesjon til Bjørnefontenen på Majorstuen, husorganet heter Husbjørnen, så det mangler ikke på tradisjoner.

Stemningen var på topp blant de 250 festkledte gjester, da Hans Majestet gjorde sitt inntog pr. karjol, under trompetfanfarer og alt til faget henhørende.

Festen begynte som seg hør og bør med en ordenspromosjon, hvor Først dekanus i fakultetet, professor Haakon Haraldsen, ble funnet verdig, efterat han først hadde bevist sin kløkt og visdom. Han ble høytidelig slått til ridder av Store Bjørn, med devisen: ”Du er dekanus, du er realist, du er den Store Bjørn bevisst”, fortsatte ordensdrysset. Store Bjørn ble ogsà tildelt Helmuth Ormestad og Per Andersen, og Lille Bjørn til Per Knutsen, Kjell Brekke og Lauritz Sømme.
Sist, men ikke minst ble professor Ingebrigt Johansson, under kraftig applaus hedret med storkors, og den svært aktuelle devise ”lngebrigt, det er din plikt, undervise Ma 5 og slikt. Prøven i kløkt og visdom ble funnet unødvendig i hans tilfelle. Han tar nå over vervet som ordenens stormester,

Artikkelbilde Aftenposten, 9. April 1962: "Hans Majestet Ursus – realistenes bjørn – ankom til Blindern under stor festivitas lørdag for å la seg hylde av sine undersåtter."

Efter den tradisjonelle formaning: ”Vær real-og binnegal” begav gjestene seg så til taffelet, med taler og beretninger om rikets tilstand.

Tilslutt var det dans.

Kilder

Aftenposten, 9. april 1962

 

Emneord: [] Av Aftenposten, 9. april 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 14:55