Presseklipp 1961: 300 amerikanere til sommerskolen på Blindern iår

Dr. Philip Boardman hjem efter 7 måneder i USA.

Dr. Phillp Boardman, administrerende direktør for Universitetets Internasjonale sommerskole, kom igår tilbake efter et syv måneders opphold i De forente stater. Hans første besøk i hjemlandet på tolv år.

-Jeg fikk permisjon fra sommerskolen for å fullføre en bok, en ny bok om Norge som skal bli en slags fortsettelse av de andre, om enn mer vidtgående. Men de mange nye ting og forhold i statene distraherte meg i den grad at boken slett ikke er blitt ferdig, forteller dr. Boardman. Naturligvis benyttet jeg også anledningen til å propagandere for sommerskolen som efterhvert er utviklet seg til å bli en institusjon man virkelig regner med der borte. Og ikke bare blant norskamerikanerne. Sommerskolens avdelingskontor på St. Olaf College i Minnesota gjør et imponerende arbeide. Der fikk jeg erfare hvor mange gode venner sommerskolen har i Midt-Vesten. Selve College yder også sommerskolen verdifull støtte.

Avisoverskrift Aftenposten 23. Mai 1961

-Hvor mange amerikanere kommer til sommerskolen iår?
-Listen på avdelingskontoret på St. Olaf var på ca. 300. Greier vi å få alle med blir det rekordår for sommerskolen med ialt 550 deltagere. En del av studentene kommer imidlertid ikke til å bo på Blindern mer enn tre uker, deltagere av spesialkursene reiser jo rundt. I landet halve kursus-tiden, så på den måten regner vi med å greie oss.

Det later til at interessen for sommerskolen har Øket stort også i Canada, det kommer iår 12 studenter derfra.
-Er stipendietilgangen . også øket?
-Vi kan ikke klage. Fra begge sider av havet har vi fått fine stipendier.

Dr. Boardman forteller forøvrig at han vil legge om sprog-undervisningen på sommerskolen. En rekke universiteter som han har besøkt driver sprogundervisning efter helt andre og moderne metoder, så, nu ser han helst at norskundervisningen på sommerskolen blir drevet ved hjelp av elektronisk utstyr...

Kilder

Aftenposten 23. mai 1961

 

Emneord: [] Av Aftenposten 23. mai 1961
Publisert 25. okt. 2012 18:59 - Sist endret 26. sep. 2019 15:09