Presseklipp 1962: Kanskje et lite 75- års jubileum

Studenterorkestret i Oslo er kanskje 75 år. Når vi sier kanskje, så er det fordi en i Studenterorkestret ikke er så helt sikker på alderen. Det kan kanskje være 76 år eller enda mer. Så sier vi en ca. 75 år, og det er verd en jubileums-festlighet.

Helt sikker på hvor mange som er med i orkestret er en heller ikke, for det foregår en stadig leveranse av musikere til Operaorkester og Filharmonisk. Men på konsertene har en faktisk en hel symfonibesetning – uten profesjonell assistanse – og ca. 75 der også.

I anledning jubileet har Studenterorkestret sendt ut en kort historikk som er så godt skrevet at eventuelle lesere vil trekke på smilebåndet av og til, og her heter det at foruten å holde konserter for onkler og tanter og andre ulykkelige slektninger som blir pisket fram til aulaen, spiller orkestret ved Universitetets offentlige tilstelninger.

Artikkelbilde Vårt Land, 2. April 1962: "Tegneren Henning Z. Hirsch, gir dette bildet av studenterorkesteret, som kanskje er 75 år, kanskje 76 år eller enda mer."

Kringkastingen har til og med overført prestasjonene. De mest velvillige påstår at Studenterorkestret er Universitetets beste amatørorkester, og som sådant er det ikke mange som kan måle seg med det, selv i utlandet. Studenterorkestret frykter således ikke Fellesmarkedet.

Torsdag 5. april blir det hold teten jubileumskonsert i Aulaen. Det er også meningen å holde en konsert for studentene ved studentsentret på Blindern i mai. Det er satt opp et krevende program. I cellokonserten er George Isaac fra Cardiff, England, solist, og det er grunn til å tro at mange vil høre ham torsdag. Full symfonibesetning er det. Orkestret består hovedsakling av eldre akademikere. 4 professorer er med, og de er alle i bratsj-gruppen, hva nå det kan komme av. Dirigent under jubileumskonserten er kapellmester Harald Brager-Nielsen.

Kilder

Vårt Land, 2. april 1962

 

Emneord: [] Av Vårt Land, 2. april 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 15:04