Presseklipp 1961: Hybel-hysteri hos studentene?

Alle har fått sted å bo, men mange er bundet av arbeid.

Det ser ut til at man i studentkretser har hatt en viss tendens til overdrivelse når det gjelder hybelnøden, skriver Universitas.

Det er i hvert fall et faktum at de aller fleste som har henvendt seg til studentenes hybelformidler på U-11 huset i høst har fått hybler. Til 15.september hadde omkring 300 studenter søkt hybel der og 250 hadde fått tilfredstillende bolig. Allerede 15.september sluttet man med å henge ut hybellappenetil fast klokkeslett, da var altså rushet over.
- Det har glidd fint i år, sier Bodil Prestegaard i hybelformidlingen til Dagbladet. – I alt har vi vel nå delt ut om lag 300 hybler. Vi har ikke hørt om noen om har måttet reise hjem på grunn av hybelmangel. Problemet er ikke å skafef hybler, men å skaffe gode hybler, hybler som ikke ligger for langt unna og som ikke har så mange betingelser.

Overskrift og tekstutsnitt Dagbladet, 13. oktober 1961

Det viser seg at 80% av de kvinnelige studentene har måttet ta hybler som det var knyttet betingelser til, barnevakt, husarbeid eller privatundervisning. Tallet er mye lavere for de mannlige studentene. Og dette kommer gjerne i tillegg til prisene, som vanligvis ligger på 100 – 110 kroner. Men det forekommer også hybler på under 100 kroner og på opptill 150 kroner, men er hyblene for dyre, er studentene i år så ovenpå at de kan se seg om etter noe annet. Prisene har i hvert fall ikke vært uforholdsmessig høye i år.

Det verste hybelproblemet er at de vanligvis ligger så langt utenfor byen, Røa, Nordstrand, Ski, og hvis hybelen da er dyr og reisen kommer i tillegg, kan det bli for dyrt for studenten.

Men det finnes ikke bare ågerske hybelverter, det finnes også snørrhovne studenter, skriver Universitas som kritiserer sterkt et tilfelle i oktober-nummeret. En hyggelig mann ringte opp til Hybelformidlingen og tilbød gratis hybel i to måneder, og studenten som fikk den kom med flere innvendinger til mannen. ”Dette er da altfor lite, de må få opp noen bokhyller”, sa gutten.
- I det hele tatt, sier Hybelformidlingen, - tror vi ikke det er noen som behøver å være misfornøyd med sine hybler i år. Noen er det som har vært misfornøyd men de har flyttet ut og fått noe nytt. Er det flere, så får de komme til oss, så skal vi skaffe dem noe annet.

Kilder

Dagbladet, 13. oktober 1961

 
 
Emneord: [] Av Dagbladet, 13. oktober 1961
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 15:06