Presseklipp 1961: Studentene står i kø overalt - Universitetet sprengt i sentrum

Sigmund Skard: Blindern blir et rent paradis i sammenligning.

Den som akter å gjøre et studie over nordmenn som kø-ståere, kan ta seg en tur til Universietet i sentrum. Ingen vet hvor mange timer av høstsemesteret 1961 studentene på Karl Johan tilbringer i kø, men aldri har det vært så trangt og overbefolket i de gamle bygninger som i dette semesteret. Formannen i Studenttinget, Torlid Skard, mener at ikke langt fra fire tusen studenter holder mer eller mindre til i de tre bygningene, og det fører til total forstoppelse i den ene flaskehalsen efter den andre. Kø til lesesalene om morgenen, det er et velkjent trekk i morgenstemningen på Karl Johan, men iår er det verre en noen gang.

Kvart på åtte i morges slapp den første køen inn til filologenes lesesal, og bare noen minutter over åtte kunne verken filologer eller jurister finne en ledig plass. Køer i Aulakjelleren i alle pauser, de snor seg dobbelt og tre-dobbelt over gulvet, og mange gir opp å rekke en kaffe i pausen. Sprengt. Kø på toalettene, på de alt for få som finnes. Ingen kan regne med å slippe til med en gang. Åtte toaletter i midtbygningen og to i ur-bygningen er alt Universitetet har å by på. Situasjonen er så alvorlig at studentene forsøker å vriste til seg nøkkelen til toalettet som er forbeholdt Aulapublikummet, og står stengt hele dagen mens køene samler seg opp andre steder. Kø på sekretariatet, seks og seks i bredden, for å melde seg til eksamen. En pike brukte halvannen time for et par dager siden for å melde seg til forberedende prøver.

Alt dette i et semester som er kort nok fra før. Noen studenter sier at det er en nasjonalsykdom å stå i kø, og de klarer seg uten. Men det løser ikke overbefolkningsproblemet og den alvorlige mangelen på lesesalsplasser.

Studenttinget har nettopp sagt skarpt i fra om at mangelen på lesesalsplasser på Universitetet allerede idag virker sterkt studiehemmende.

På den annen side representerer dette semesteret et siste krampetak før filologene kan flytte inn i det nye bygget på Blindern, og overlate sentrum til juristene og dem som studerer til forberedende prøve.

Artikkelbilde Aftenposten, 4. Oktober 1961: "Kvart på åtte imorges strømmet køen av studenter opp til lesesalene i midtbygningen på Universitetsplassen, og ikke lenge efter åtte var det fullt overalt."

Universitetssekretær Olav M. Trovik sier at det er flere studenter enn noen gang, og man hadde ventet visse vanskeligheter ihøst. Men særlig når det gjelder leseplasser er det ofte vanskeligt i begynnelsen av semesteret, før studentene har vennet seg til å lese på Treider, Deichman, Universitetsbiblioteket og de andre lesemulighetene som finnes utenom sentrum.

Men det er klart at hele situasjonen i sentrum blir ganske anderledesnår to tusen filologer flytter opp til Blindern. Hva venter dem så der? Det har vært kritisert at det nye HF-bygget for det historisk-filosofiske fakultet allerede fra starten av er for lite.

Professor Sigmund Skard, som er fakultetets representant i byggekomitéen for HF-bygget, fremholder imidlertid sterkt i siste nummer av Universitas, som kom ut i går, at det slett ikke blir trangt fra starten av. Det er god plass i begynnelsen, men man må regne med problemer fra slutten av 1960-årene. Skard vedgår at planene som det bygges efter nå, er i snaueste laget. Forholdene blir ikke ideelle på alle måter, men sammenlignet med det vi er vant til, blir de paradisiske, sier professor Skard. Det er store rumreserver som kan tas i bruk, slik at det ved innflyningen vil være nok seminar- og kollokvierum for instituttene, og ikke langt fraen lesesalsplass for hver student hvis alle rumreservene blir utnyttet.

Det kan komme til å knipe litt med store auditorier, men planlegningen av bygget for samfunnsforskning – som blir tredje byggetrinn – vil ha nytte av alt vi i dag vet om studenttallet, og vil kunne gi plass til filologene i sine store undervisningsrum og auditorier langt fremover i 1960-årene. Men i 1965 må vi gå i gang med et fjerde byggetrinn for filologene, som fremfor alt må rumme lesesaler og undervisningslokaler.

Skard understreker at forberedende studenter inntil videre må bli i sentrum. Det har aldri vært meningen å gi dem plass i nybyggene som er planlagt. Men på lengre sikt bør de kunne plasseres i et nytt interfakultetsbygg som også tjener andre formål.

Kilder

Aftenposten, 4. oktober 1961

Emneord: [] Av Aftenposten, 4. oktober 1961
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 13:35