Presseklipp 1961: Landets første med teatervitenskap som fag

Tore Gjesdahl og Grete Myrberget bestod muntlige prøver i går.

Etter juleferie: Magistergrad i kunsthistorie.

Lykkelig og nyuteksaminert over frokosten i morges: kandidat Tore Sophie Gjesdahl – en av landets to aller første som har tatt støttefagseksamen i teatervitenskap. Den andre er Grete Myrberget.
–Vi hadde muntlig i går, vi ble hørt i én time hver av våre forelesere Øyvind Anker og Olav Dalgard, helt fra middelalderen fram til moderne fransk, sier Tore Gjesdahl på morgenkvisten i dag. Skriftlig eksamen hadde vi 2. og 5. desember.

De første oppgavene som er gitt i teatervitenskap ved Universitetet er: ”Gi en oversikt med illustrasjon over det før-perikleiske teater. Bruk Orestien så vidt mulig som eksempel”, og ”Gi en analyse av Ibsens ”Kjærlighetens komedie” som scenestykke. Plasser stykket i forhold til samtidens teater og i forhold til Ibsens egen utvikling som teatermann”
–Det er en tragedie-trilogi av Aischylos. De eneste av hans skuespill som er helt fullstendig bevart for øvrig.

Teatervitenskap har vært forelest ved Universitetet siden høsten 1958. De to første elever var Grete Myrberget og Bo Wærenskjold som nå arbeider ved fjernsynteatret. Kringkastingen har gitt Universitetet en pengegave som har gjort det mulig å begynne med dette faget.

Artikkelbilde Dagbladet, 21. Desember 1961: Tore Gjesdahl, den første i landet med eksamen i teatervitenskap, fotografert av Dagbladet i morges.

–Grete Myrberget, forteller Tore Gjesdal, har vært en tid hos Kindermann
Wien, så kom hun hjem og fortsatte på teatervitenskap. Selv har jeg lest i tre semestre.
–Arbeidet hardt?
–Ja, kommer det fra kjøkkenet, fra fru Gjesdahl.
–I hvert fall siste semester har jeg lest mye, gått igjennom hele pensum. Det er det Dalgard, Anker og fru Erbe som har satt opp.
–Litt av en ære å være landets første med den eksamenen?
–Ja da – men litt vanskelig også, sier Tore Gjesdahl. Vi spurte hva de ville kreve av oss og svaret var: ”vi vet ikke.” De har jo ingenting å sammenlikne med, ikke noe grunnlag å gå ut fra. Foreløpig er teatervitenskap her i Oslo bare et støttefag. I Stockholm og København kan man ta magistergraden i teatervitenskap og når man er kommet så langt, kan man bruke eksamenen i praktisk teater. Berit Erbe er for eksempel magister i teatervitenskap. Både i Stockholm og i København har de undervist i teatervitenskap siden etter krigen.
–Og ved siden av støttefaget ?
–Mastergraden i kunsthistorie. Har allerede tatt kunsthistorie grunnfag. Nå skal jeg begynne å skrive på magistergrad-oppgaven, – jeg må vel konferere med vår nye svenske, professor først. Men aller først skal jeg ha en lang, god juleferie!

Kilder

Dagbladet, 21. desember 1961

 

Emneord: [] Av Dagbladet, 21. desember 1961
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 15:02