Presseklipp 1962: Fysiologi pr. fjernsyn

Fyslologisk institutt ved Universitetet i Oslo har tatt intern fjernsynsoverføring i bruk ved undervisningen, og ved en demonstrasjon igår fikk en rekke innbudte et godt inntrykk av den betydning denne undervisningsmetode har for instituttet.

Instituttets leder, professor dr. med. Bjarne Waaler, redegjorde for det interne fjersynnett som tilsammen har kostet ca. 50000 kroner. Fjernsyn som et middel i undervisningen er ikke noe nytt men det er første gang det prøves ved et universitet i Norge. Fire fjernsynsapparater er stilt opp i auditoriet, slik at alle studenter med letthet kan følge med i et forsøk som utføres i et laboratorium ved siden av. Professor Waaler pekte på at fysiologi er en viktig del av medisinernes studium, og fjernsynet vil her i høy grad lette undervisningen. Tidligere har det vært et stort problem å kunne vise alle studentene laboratorieforsøkene.

Artikkelbilde Morgenbladet 24. November 1962

Det er Universitetets egne teknikere som betjener de to kameraene, lys og lyd. Øverst på bildet sees opptak fra et laboratorium, nedenfor fjernsynsapparat i auditoriet.

Kilder

Morgenbladet 24. november 1962

 

Emneord: [] Av Morgenbladet 24. november 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 15:06