Presseklipp 1962: Internt TV i bruk for medisinske studenter

-Når situasjonen er slik at statsregnskapet for siste år ble gjort opp med ca. 1 million kroner i overskudd pr. dag, burde det også være mulig å utstyre våre universiteter med de beste hjelpemidler som kan skaffes til undervisningen.

Det var en av våre kjente medisinske professorer som kom med dette hjertesukk i går, da Det fysiologiske institutt ved Universitetet demonstrerte sitt utstyr for internt fjernsyn. Instituttet er forløbig det eneste ved våre høyere læreanstalter som har tatt dette moderne redskap i bruk for sin undervisning. Men det er klart at alle seksjoner i undervisningen som har behov for det gjerne vil gjøre det samme – hvis det fantes bevilgninger til dette formål. Og først og fremst vil farvefjernsyn være ideelt for endel av den medisinske undervisning ved Universitetet og sykehusene. Mens prorektor, dekanus og prodekanus ved Det medisinske fakultet – og mange andre fremtredende universitetsfolk – fulgte den interessante demonstrasjonen av internt fjernsyn i svart/hvitt, oppholdt en av legene ved Ullevål sykehus seg i København for å se på farvefjernsyn.

Artikkelbilde Aftenposten 24. November 1962: "Fysiologisk institutt ved Universitetet i Oslo demonstrerte igår sitt utstyr for internt fjernsyn for en stor skare av interesserte. I forgrunnen på bildet ser vi Universitetets direktør Olav M. Trovik og prorektor, professor Johs. Andenæs."

De fremmøtte fikk først anledning til å se internt TV demonstrert i praksis i instituttets auditorium. Fra fire TV-skjermer kunne man ned til den minste detalj følge arbeidsoperasjonene med et objekt i et tilstøtende laboratorium og derefter studere den enkle tekniske anvendelse av kamera og lys her. Instituttets leder, professor. dr. med. Bjarne Waaler, ledet demonstrasjonen. Han understreket internt fjernsyns store praktiske betydning for instituttet. I løpet av et år skal to lærere gi 130 studenter undervisning i en vesentlig del av medisinen. Tidligere kunne bare 5 – 6 studenter følge et forsøk skikkelig på samme tid, men med internt fjernsyn vil alle via mottagerne kunne se like godt på en gang. Hittil har det bare vært noen få forsøk med fjernsyn som undervisningsmiddel – instituttet fikk sitt utstyr først for noen uker siden. Studentene har vært meget begeistret.

Det er et relativt enkelt utstyr Fysiologisk Institutt har fått. I laboratoriet kan man med to kameraer veksle mellom nær- og fjernbilder. Både til og fra laboratoriet er det lydkommunikasjon, slik at de som leder forsøkene og studenter og lærer kan meddele seg til hverandre mens de pågår. Man kan imidlertid nå få internt TV-utstyr for nærsagt ethvert formål. Og, som sagt, farvefjernsyn, selvom det er kostbart.

Kilder

Aftenposten 24. november 1962

 

Emneord: [] Av Aftenposten 24. november 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:00 - Sist endret 26. sep. 2019 15:05