Bildevisning: Mikroskopet og den mikroskopiske teknik

Medisineren Fredrik Georg Gade (1855-1933) var en av landets første mikrobiologer, og ga i 1899 ut læreboken Mikroskopet og den mikroskopiske teknik. Her vises noen eksempler på de flotte illustrasjonene fra denne boken.

Gade var demonstrator, senere prosektor i mikroskopi når histologi ble et eget fag ved universitetet på slutten av 1800-tallet. I 1900 tapte han kampen om et professorat i patologi, og han søkte avskjed fra stillingen som prosektor i 1906. Han har nok likevel fulgt studentene i lang tid etterpå gjennom denne læreboken. I dag er han husket som en av våre første kreftforskere og for legatet som muliggjorde Gades institutt i Bergen.

mikroskopet-f.g.gade
Publisert 8. mai 2013 13:12 - Sist endret 22. mars 2021 13:20