Bildevisning: Geitmyrsveien 69

Tannlegene privatfinansierte et nybygg for tannlegeutdannelsen i Geitmyrsveien 69. Her vises fotografier fra byggeprosess og åpningen 27. mai 1927.

I 1909 overtok Staten ansvaret for en helhetlig utdanning av tannleger her i landet. Utdanningen fikk navnet Statens tannlegeinstitutt og fikk sine lokaler i en nedlagt gardekaserne i Tordenskioldsgate. Lokalene var trange og uhensiktsmessige, og etter ganske kort tid meldte behovet seg for nye lokaler. Samtidig var det stor tannlegemangel og et derav sterkt ønske om å øke opptaket av studenter. Flere forsøk på å skaffe nye lokaler strandet på grunn av manglende ressurser.

Norge var et fattig land på den tid. Først da det på 1920-tallet kom et innspill fra tannlegene selv om å skaffe privat finansiering, ble det fart i saken. Et privatfinansiert lån på kr 850 000 var basis for å sette i gang. Etter kort tid lyktes det å få kjøpt en tomt i Geitmyrsveien. På denne tomten ble det så reist en ny bygning i tre etasjer samt loft. I mai 1927 sto bygget ferdig med plass til 50 studenter pr kull i et treårig studium.

Odontologisk fakultet har jevnlig bildeutstillinger i inngangspartiet til Geitmyrsveien 69/71. Denne bildeutstillingen er fra våren 2016

Se bildevisning:

geitmyrsveien67
Publisert 11. apr. 2016 15:03 - Sist endret 22. mars 2021 13:51