Helsefag

Helsefagene inkluderer fysioterapi, næringsmiddelhygiene, bedriftsmedisin, forebyggende medisin og sykepleievitenskap. Undervisningen og forskningen i noen av disse fagene foregår ved andre institusjoner, mens andre har lange tradisjoner ved universitetet.

Bildet kan inneholde: barn, baby, pediatrics.
Publisert 16. mai 2013 11:35

Å være lege ute i distriktene er den vanligste formen for legevirksomhet. Men på 1950- og 60-tallet kom sykehusutbyggingen, ekspertisen og vitenskapen inn i medisinfaget for fullt. Statusen til den tradisjonelle distriktslegen falt, og det var fare for legemangel i landet. Løsningen fantes på universitetet.