Klinisk medisinske fag

De klinisk medisinske fagene inkluderer blant andre allmennmedisin, generell kirurgi, nevrologi, gynekologi og psykiatri.

Publisert 24. okt. 2014 08:45

Fram til 1840 underviste Niels Berner Sørenssen i patologi, terapi og i klinisk medisin. Lite har vært kjent om sykdomsoppfatningene undervisningen bygget på. For noen år siden dukket det opp en håndskrevet bok datert 1828. Boken er enten avskrift av et kompendium utformet av Sørenssen, eller det er en systematisering av hans forelesninger.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Et medisinsk fakultet ble straks opprettet ved grunnleggelsen av det første norske universitetet. Hva skyldes prioriteringen, når ingen forutsetninger egentlig lå til rette?