Institusjon og studentliv

I samlingen inngår gjenstander og dokumenter som på forskjellig vis gir oss kunnskap om etablering og drift av UiO og om studentenes liv på universitetet. 

Seremoniell hatt som ble benyttet under doktorgradspromosjoner de første tiårene av 1800-tallet. Fotograf: Arthur Sand/MUV.

Samlingen forvaltes av MUV og inneholder gjenstander som stammer fra universitetets ledelse og administrasjon, som seremonielle drakter, brosjyrer, promoterings- og markedsføringsmateriale og kontor- og driftsmateriell. Gjenstandene og dokumentene er kilder for å forstå både dagliglivet og hvordan institusjonen har ønsket å framstå for utenomverdenen. 

Studenterlue, trolig fra 1930-tallet. Fotograf: Arthur Sand/MUV.

Studentliv

En annen del av samlingen kaster lys over studentlivet. Her har vi materiale fra studentforeninger og fra enkeltpersoner, som sangbøker og program, forelesningsnotater, faner, studenterluer og ordener knyttet til studentforeningenes seremonier. 

 

Publisert 17. mars 2021 15:41 - Sist endret 17. mars 2021 15:41