Biologi

De ulike biologiske fagretningene har skapt en mangfoldig historisk samling. Her finnes vakre gamle mikroskop og vitenskapelige instrumenter fra nær fortid.

Bildet kan inneholde: mat, gest, skrift, kunst, naturlig mat.

Kristine Bonnevie brukte disse modellene i undervisning for å vise tidlig stadium av fosterutvikling. Foto: Helge Brekke/MUV.

Samlingen er satt sammen av gjenstander fra flere tidligere institutt som i dag er samlet under navnet Institutt for biovitenskap (IBV). Det er IBV som eier og forvalter samlingen i samarbeid med MUV.

En sammensatt samling

Gjenstandene skriver seg fra blant annet zoologi, botanikk, limnologi, marin botanikk, genetikk og zoofysiologi. Samlingen er et resultat av at et stort areal i biologibygningen, Kristine Bonnevies hus, har vært gjennomgått i fellesskap med instituttet. Formålet har vært å sikre at viktige gjenstander bevares og dokumenteres, mens andre deler av de store gjenstandsmengdene har blitt avhendet. Det meste av rent biologisk materiale har vært definert ut av prosjektet. Der har IBV egne rutiner for oppbevaring og forvaltning.

Bildet kan inneholde: rektangel, elektronisk apparat, gass, skrift, mote tilbehør.
"Spec 20" fra Bausch & Lomb ble satt i produksjon i 1953, og var det første masseproduserte, billige spektrofotometeret. Foto: Helge Brekke/MUV.

Nært samarbeid på tvers

I utvelgelses- og Lombdokumentasjonsprosessene har både instituttets faglige og administrative Spec 20 fra Bausch & Lomb ble satt i produksjon i 1953, og var det første masseproduserte, billige spektrofotometeret. Det har blitt brukt i undervisning i en årrekke. Foto: Helge Brekke/MUV.personale spilt en grunnleggende rolle. Et nært samarbeid med lokale ansatte i Eiendomsavdelingen har hatt stor betydning for etableringen av infrastruktur og magasinfasiliteter.

 

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 18. mars 2021 10:17