Antikvariske bygningsdeler

Ved ombygging og endring av antikvariske bygninger og interiører er det viktig at opprinnelige bygningsdeler tas vare på. 

Bildet kan inneholde: hvit, organisme, arkitektur, stil, kunst.
Gipsrelieffer som er fjernet fra bygningsfasader og nye avstøpninger inngår i samlingen av bygningsdeler. Illustrasjonsfoto: Colourbox. 

Samlingen inneholder bygningsdeler som dører, søyler, paneler og listverk. Her finnes også inventar som opprinnelig var fastmontert, som auditoriebenker og hyller, og støpeformer som ble brukt for å lage ornamentikk inne og ute. I samlingen er det også en rekke mindre fragmenter og materialprøver fra UiOs bygninger. 

Fremtidig detektivarbeid

MUV overtok hoveddelen av samlingen fra Eiendomsavdelingen ved UiO i 2020. Den skal i fremtiden dokumenteres og registreres. Det er viktig å bevare det som finnes av informasjon om de ulike objektene. Det kan være et detektivarbeid å finne ut hvor de stammer fra, og hvilken historie de har. Hva kan de fortelle oss om universitetets bygninger og virksomhet?

Kildeverdi og rekonstruksjon

Bygningsdeler har en betydelig kildeverdi. De er også viktige å ta vare på med tanke på eventuelle fremtidige tilbakeføringer eller rekonstruksjoner. 

Publisert 17. mars 2021 15:39 - Sist endret 17. mars 2021 15:39