Fysikk

Fysikksamlingen består av ulike instrumenter og gjenstander benyttet til undervisningsformål på 18- og 1900-tallet. Deler av samlingen ble også bruk i forskning og utvikling.  

Bildet kan inneholde: tre, rektangel, gass, maskin, bord.
Friksjonsapparat til å demonstrere "varmens mekaniske ekvivalent". Fotograf: Helge Brekke/MUV.

Samlingen tilhører og forvaltes av Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med MUV.

Samling for undervisning og forskning

Instrumentene og de andre gjenstandene i samlingen har vært benyttet til undervisning og forskning. Enkelte benyttes fremdeles i undervisningen. De eldste gjenstandene i samlingen er fra 1700-tallet. De yngste er fra siste halvdel av 1900-tallet. Samlingen er delt inn i hovedkategorier som akustikk, elektrisitet, mekanikk og varme. Dagens fysikksamling er omtrent halvparten av den som fantes ved UiO frem til 1950-tallet. Da ble den andre halvparten overført til Norsk teknisk museum.

Bildet kan inneholde: tre, kunst, rullende, rektangel, hjul.
Kinesisk Purzelmann i treeske. For demonstrasjon av tyngdepunkt, bevegelsesmengde og rotasjon av faste legemer. Fra sent 1700- eller tidlig 1800-tall. Foto: Helge Brekke/MUV.

En omfattende dokumentasjonsprosess

I samarbeid med Fysisk institutt har MUV dokumentert samlingen og registrert den i vår gjenstandsdatabase. Arbeidet er gjort av en fysiker og idéhistoriker. Å finne informasjon om de ulike gjenstandene i samlingen er et tidkrevende arbeide. Informantenes kunnskap, kataloger, skriftlige kilder, tegninger og fotografisk materiale danner kildegrunnlag for informasjonen som gis om hver gjenstand.

 

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 18. mars 2021 10:06