Kjemi

Kjemi har vært et sentralt fag ved UiO. Kjemisamlingen speiler kjemifagets utvikling gjennom mer enn 150 år.

Sett for å bygge molekylmodeller. Ble brukt i undervisning for laveregradsstudenter, særlig i organisk kjemi. Foto: Helge Brekke/MUV

Samlingen tilhører og forvaltes av Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med MUV.

En samling for undervisning og forskning

Kjemisamlingen ble påbegynt i årene etter universitetets grunnleggelse. Formålet var primært å undervise studenter. Etter hvert ble også instrumenter anskaffet spesifikt for forskningsformål. Ofte har gjenstandene hatt flerbruk. En del av dem er utviklet og laget lokalt på universitetet som et samarbeid mellom instrumentmakere og forsker. Disse instrumentene gir særlig verdifull informasjon både om livet på instituttet og om fagets utvikling.

Goniometer fra R. Fuess. Forskningsinstrument for å observere lysspredning og å måle vinkler i en krystall. Foto: Helge Brekke/MUV.

Tverrfaglig samarbeid gir ny kunnskap

Vitenskapelige ansatte ved Kjemisk institutt har delt sin kunnskap om objektene og hatt en grunnleggende betydning for hvordan samlingen fremstår i dag. Prioriteringer og utvelgelse av hva som skal legges inn i samlingen eller avhendes er et faglig spørsmål. Samtidig har prosessen vært gjort i et nært samarbeid med MUVs samlingsansvarlige, som er historiker. I møtet mellom ulike fagprofesjoner har det kommet til ny kunnskap og perspektiver som ikke bare er dokumentert i registreringene, men som også åpner opp for nye tverrfaglige forskningsprosjekter.

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 28. jan. 2019 19:35