Kjemi

Kjemi har vært et sentralt fag ved UiO. Kjemisamlingen speiler kjemifagets utvikling gjennom mer enn 150 år.

Bildet kan inneholde: emballasjematerialer, rektangel, tre, emballasje og merking, kartong.
Sett for å bygge molekylmodeller. Ble brukt i undervisningen av laveregradssteudenter, særlig i organisk kjemi. Fotograf: Helge Brekke/MUV.

Samlingen tilhører og forvaltes av Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med MUV.

En samling for undervisning og forskning

Kjemisamlingen ble påbegynt i årene etter universitetets grunnleggelse. Formålet var primært å undervise studenter. Etter hvert ble også instrumenter anskaffet spesifikt for forskningsformål. Ofte har gjenstandene hatt flerbruk. En del av dem er utviklet og laget lokalt på universitetet som et samarbeid mellom instrumentmakere og forsker. Disse instrumentene gir særlig verdifull informasjon både om livet på instituttet og om fagets utvikling.

Bildet kan inneholde: kamera tilbehør, kameraer og optikk, automatisk del, maskin, vitenskapelig instrument.
Goniometer fra R. Fuess. Forskningsinstrument for å observere lysspredning og å måle vinkler i en krystall. Foto: Helge Brekke/MUV.

Tverrfaglig samarbeid gir ny kunnskap

Vitenskapelige ansatte ved Kjemisk institutt har delt sin kunnskap om objektene og hatt en grunnleggende betydning for hvordan samlingen fremstår i dag. Prioriteringer og utvelgelse av hva som skal legges inn i samlingen eller avhendes er et faglig spørsmål. Samtidig har prosessen vært gjort i et nært samarbeid med MUVs samlingsansvarlige, som er historiker. I møtet mellom ulike fagprofesjoner har det kommet til ny kunnskap og perspektiver som ikke bare er dokumentert i registreringene, men som også åpner opp for nye tverrfaglige forskningsprosjekter.

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 18. mars 2021 10:16