English version of this page

Universitetshistorisk gjenstandsbase

Universitetshistorisk gjenstandsbase inneholder samlinger fra flere fagmiljø ved Universitetet i Oslo. Foreløpig er det samlinger fra realfag og medisin som er registrert og søkbare.

Deklinatorium, et instrument som angir vinkelen mellom geografisk og magnetisk nord. Fra fysikksamlingen. Foto: Helge Brekke/MUV

Databasen inneholder både samlinger som MUV forvalter og samlinger som instituttene forvalter selv eller i samarbeid med oss. Det er MUV som har ledet registreringsarbeidet.

Søkbare samlinger

Samlinger fra Institutt for biovitenskap, Kjemisk institutt, Fysisk institutt, Institutt for preklinisk medisin, Farmasøytisk institutt og Det odontologiske fakultet er nå søkbare i Universitetshistorisk gjenstandsbase. De inneholder et representativt utvalg av forskningsinstrumenter, undervisningsutstyr og gjenstander knyttet til administrasjon. Samlingsarbeidet pågår jevnt og trutt, så det vil komme stadig flere gjenstander i databasen i tiden framover. Andre fagmiljø vil også få sine samlinger tilgjengeliggjort etter hvert som arbeidet skrider fram.

 

Carl Zeiss lysmikroskop. Foto: Helge Brekke/MUV

Tverrfaglig blikk

Når instrumenter og utstyr fra de forskjellige fagmiljøene ristes sammen i en database står universitets- og vitenskapshistorien fram i et tverrfaglig lys. Universitetshistorisk gjenstandsdatabase gir helt nye muligheter for å ta i bruk vår materielle historie som kildemateriale.

Ekte dugnadsånd

Når disse gjenstandssamlingene nå ligger søkbare på nett, så er det resultat av en storstilt dugnad. Instituttene og MUV har samarbeidet om å lage gode magasinforhold. Kontor, lagerrom og laboratorier er gjennomgått for å definere hva som skal ha plass i en samling. Forskere og teknisk-administrativt ansatte har velvillig stilt opp med fagkunnskap når gjenstandene har blitt registrert. Disse prosjektene har vært løftet fram av et felles ønske om å sikre universitetets historie for framtiden.

Søk i Universitetshistorisk gjenstandsbase

Emneord: Vitenskapshistorie
Publisert 21. mars 2018 22:56 - Sist endret 25. juni 2019 17:04