Universitetshistorisk gjenstandsbase

Universitetshistorisk gjenstandsbase inneholder samlinger fra flere fagmiljø ved Universitetet i Oslo. Foreløpig er det samlinger fra realfag og medisin som er registrert og søkbare.

Deklinatorium, et instrument som angir vinkelen mellom geografisk og magnetisk nord. Fra fysikksamlingen. Foto: Helge Brekke/MUV

Databasen inneholder både samlinger som MUV forvalter og samlinger som instituttene forvalter selv eller i samarbeid med oss. Det er MUV som har ledet registreringsarbeidet.

Søkbare samlinger

Samlinger fra Institutt for biovitenskap, Kjemisk institutt, Institutt for preklinisk medisin og Farmasøytisk institutt er nå søkbare i Universitetshistorisk gjenstandsbase. De inneholder et representativt utvalg av forskningsinstrumenter, undervisningsutstyr og gjenstander knyttet til administrasjon. Samlingsarbeidet pågår jevnt og trutt, så det vil komme stadig flere gjenstander i databasen i tiden framover. Andre fagmiljø vil også få sine samlinger tilgjengeliggjort etter hvert som arbeidet skrider fram.

 

Carl Zeiss lysmikroskop. Foto: Helge Brekke/MUV

Tverrfaglig blikk

Når instrumenter og utstyr fra de forskjellige fagmiljøene ristes sammen i en database står universitets- og vitenskapshistorien fram i et tverrfaglig lys. Universitetshistorisk gjenstandsdatabase gir helt nye muligheter for å ta i bruk vår materielle historie som kildemateriale.

Ekte dugnadsånd

Når disse gjenstandssamlingene nå ligger søkbare på nett, så er det resultat av en storstilt dugnad. Instituttene og MUV har samarbeidet om å lage gode magasinforhold. Kontor, lagerrom og laboratorier er gjennomgått for å definere hva som skal ha plass i en samling. Forskere og teknisk-administrativt ansatte har velvillig stilt opp med fagkunnskap når gjenstandene har blitt registrert. Disse prosjektene har vært løftet fram av et felles ønske om å sikre universitetets historie for framtiden.

Publisert 21. mars 2018 22:56 - Sist endret 5. apr. 2018 22:49