Bygningsinspektørens arkiv

Arkivet etter UiOs bygningsinspektør 1902-1927 består hovedsakelig av kopibøker, korrespondanse, journaler, regnskap og et mindre antall tegninger.

Plan for utbygging på Tøyen. Påtegningene med oransje fargestift var den daværende vei- og landskapsutformingen rundt de naturhistoriske museumsbygningene. Utsnitt av blåkopi. Holger Sinding-Larsen, 1911.

 

Arkivet forvaltes av MUV. Det er ikke søkbart på nett.

En viktig kilde til UiOs bygningshistorie

Samlingen består av materiale etter universitetets bygningsinspektør Holger Sinding-Larsen (1907-1925) samt noe korrespondanse, notater, tilbudsforespørsler og regnskap fra årene 1850-1930. I tillegg inkluderer samlingen kopier av byggetegninger og annet materiale fra byggeprosessene på Blindern på 1930,- 1950- og 1960-tallet. Arkivet er en viktig primærkilde til arkitekturhistorisk kunnskap og forståelse av UiOs bygningsarv.

Rollen som bygningsinspektør

Arkitekt Holger Sinding-Larsen var ansatt som universitetets bygningsinspektør i nesten tyve år, men fikk sitt første arkitektoppdrag for universitetet flere år tidligere. Sinding-Larsen var en sentral arkitekt og debattant i samtiden og utførte en rekke private oppdrag i tillegg til arbeidet som bygningsinspektør. Stillingen skulle ha overoppsyn med universitetets bygningsmasse, fungere som ansvarlig prosjektleder og arbeide med vedlikehold, utvikling, ombygginger og restaureringer. Sinding-Larsen var i tillegg utøvende arkitekt på en rekke nye byggeprosjekter for universitetet.

Arven etter Sinding-Larsen

I arkivet ligger Sinding-Larsens kopibøker vedrørende byggeprosjekter som Zoologisk museum, Botanisk museum, Geologisk museum og det tidligere Universitetsbiblioteket på Solli. Flere journaler over korrespondanse og andre kopibøker viser ulike sider ved bygningsinspektørens virksomhet. I arkivet ligger også notater, skisser, beskjeder og annen korrespondanse knyttet til virksomheten.

I Sinding-Larsens anvisningsbok for Universitetets nye festsal finnes denne oversikten over kostnader knyttet til flytting av Thunebåten og sikring av Gokstadskipet.

Personarkiv i Nasjonalbiblioteket

Hovedarkivet etter Holger Sinding-Larsen oppbevares av Nasjonalbiblioteket. Der er det også materiale som er relevant for å forstå hans arbeid som universitetets bygningsinspektør. Flere av kopibøkene som mangler i vårt arkiv finnes  på Nasjonalbiblioteket.

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 18. mars 2021 11:46