Bygningsinspektørens arkiv

Arkivet etter UiOs bygningsinspektør 1902-1927 består hovedsakelig av kopibøker, korrespondanse, journaler, regnskap og et mindre antall tegninger.

Arkivet forvaltes av MUV. Det er ikke søkbart på nett.

En viktig kilde til UiOs bygningshistorie

Samlingen består av materiale etter universitetets bygningsinspektør Holger Sinding-Larsen (1907-1925) samt noe korrespondanse, notater, tilbudsforespørsler og regnskap fra årene 1850-1930. I tillegg inkluderer samlingen kopier av byggetegninger og annet materiale fra byggeprosessene på Blindern på 1930,- 1950- og 1960-tallet. Arkivet er en viktig primærkilde til arkitekturhistorisk kunnskap og forståelse av UiOs bygningsarv.

Spørsmål til professor Torup, om høyden på laboratoriekrakker ved innredning av fysiologisk institutt i Domus bibliotheca, 1915.

Rollen som bygningsinspektør

Arkitekt Holger Sinding-Larsen var ansatt som universitetets bygningsinspektør i nesten tyve år, men fikk sitt første arkitektoppdrag for universitetet flere år tidligere. Sinding-Larsen var en sentral arkitekt og debattant i samtiden og utførte en rekke private oppdrag i tillegg til arbeidet som bygningsinspektør. Stillingen skulle ha overoppsyn med universitetets bygningsmasse, fungere som ansvarlig prosjektleder og arbeide med vedlikehold, utvikling, ombygginger og restaureringer. Sinding-Larsen var i tillegg utøvende arkitekt på en rekke nye byggeprosjekter for universitetet.

Arven etter Sinding-Larsen

I arkivet ligger Sinding-Larsens kopibøker vedrørende byggeprosjekter som Zoologisk museum, Botanisk museum, Geologisk museum og det tidligere Universitetsbiblioteket på Solli. Flere journaler over korrespondanse og andre kopibøker viser ulike sider ved bygningsinspektørens virksomhet. I arkivet ligger også notater, skisser, beskjeder og annen korrespondanse knyttet til virksomheten.

I Sinding-Larsens anvisningsbok for Universitetets nye festsal finnes denne oversikten over kostnader knyttet til flytting av Thunebåten og sikring av Gokstadskipet.

Personarkiv i Nasjonalbiblioteket

Hovedarkivet etter Holger Sinding-Larsen oppbevares av Nasjonalbiblioteket. Der er det også materiale som er relevant for å forstå hans arbeid som universitetets bygningsinspektør. Flere av kopibøkene som mangler i vårt arkiv finnes  på Nasjonalbiblioteket.

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 21. mars 2018 21:40