Medisin

Disse gjenstandene ble benyttet i medisinundervisning og forskning på 1800- og 1900-tallet. Universitetets kirurgiske instrumentsamling er basis for samlingen.

Bildet kan inneholde: musikk instrument, rektangel, blåseinstrument, tilbehør til musikkinstrumenter, reed instrument.
Instrumenter til undervisning innlemmet i den kirurgiske samlingen i 1840 med teksten "1 Osteotom af Heine". Fotograf: Carina Knudsen/MUV.

Samlingen forvaltes av MUV. Øvrige universitetssamlinger innenfor medisin forvaltes av avdelingene ved Det medisinske fakultet.

Lang historie

Samlingen består av kirurgiske instrumenter og andre objekter som har vært benyttet i preklinisk undervisningen av medisinstudenter. Gjenstandene har stor kilde- og forskningsverdi. De eldste objektene er fra tidlig på 1800-tallet, mens de yngste er fra etterkrigstiden. Sammen forteller de om utviklingen av legevitenskapen, om undervisningshistorie og endringene i teknologi.

Mangfold fra mange land

Gjenstandene i samlingen er mangfoldige og har en internasjonal bakgrunn. Mange av instrumentene er produsert i ulike europeiske land eller i USA. Andre er norskproduserte.

I samlingen inngår det tradisjonelle kirurgiske instrumenter, men også prevensjonsmidler, koppesett, brokkbind og modeller av behandling av beinbrudd.

Bildet kan inneholde: automatisk del, verktøy, sylinder, metall.
Tinnsprøyte. Innlemmet i den kirurgiske samlingen i 1832. Fotograf: Carina Knudsen/MUV.

En delt samling

Samlingen ble opprinnelig registrert i håndskrevne protokoller som lenge var ansett som tapte. De fleste ble gjenfunnet etter et detektivarbeidet underveis i registreringsprosessen. De har vært en viktig kunnskapskilde for identifikasjon, men det gjenstår fremdeles arbeid med informanter for å få god informasjon om hvert objekt. I prosessen ble det også klart at den opprinnelige kirurgiske samlingen på et tidspunkt var blitt delt. Organisatoriske endringer og flytteprosesser medvirket til denne utviklingen. Derfor er andre deler av samlingen i dag oppbevart ved Nasjonalt medisinsk museum ved Teknisk museum og ved Ullevål Sykehus Museum. MUV og de to museene samarbeider om å dokumentere mest mulig kunnskap om de ulike gjenstandene.

Avfotografering av samlingen

Det er Institutt for medisinske basalfags egen fotograf Carina Knudsen som har avfotografert samlingen. På grunn av en midlertidig teknisk feil kommer ikke fotografens navn opp når man søker i Universitetshistorisk gjenstandsbase. Det vil bli utbedret raskt.

Publisert 21. mars 2018 21:41 - Sist endret 17. mars 2021 18:26