Farmasi

Undervisning og forskning har krevd særegne instrumenter og preparater. Her finner du både pilletrillere, droger og oppbevaringsglass for medisiner.

Drogekvern, brukt til å findele drogemateriale som bark, ved eller frukt. Fotograf: Helge Brekke/MUV.

 

Farmasisamlingen består hovedsakelig av gjenstander og preparater benyttet i undervisning og forskning. Farmasøytisk institutt eier og forvalter samlingen.

Droger, plansjer og laboratorieutstyr

Samlingen er satt sammen av flere undervisningssamlinger og en rekke mindre gjenstandsgrupper og enkeltobjekter. Til sammen forteller farmasisamlingen om undervisning og forskning ved universitetet. Droger, eller tørkede planter, er en viktig del av samlingen. Glass med droger har stått sentralt i undervisningen. Studentene skulle lære å identifisere ulike planter som kunne inngå i fremstillingen av farmasøytiske produkter. Plantene, slik de ser ut i naturen, ble formidlet til studentene gjennom plansjeverk. Et mangfold av laboratorieutstyr har vært benyttet av studenter og forskere i det farmasøytiske arbeidet. Samlingen viser et representativt utvalg og gir forståelse for hvordan blant annet medisin ble fremstilt i laboratoriene.

Bildet kan inneholde: væske, flaske, produkt, rav, væske.
Reagenssett brukt ved identifisering av droger (medisinplanter). Fotograf: Helge Brekke/MUV.

Apoteker- og kulturhistorie

Farmasi er et naturvitenskapelig fagfelt som har stor betydning for samfunnet. Derfor har faget også en sterk kulturhistorisk identitet. Samlingen ivaretar denne tverrfagligheten gjennom bevaring av emballasje, apotekerglass og andre objekter som ofte forbindes med apotek. På 1980-tallet ble majoriteten av de mer apotekerrettede gjenstandene deponert ved Norsk farmasihistorisk museum. En stor del av denne samlingen er utstilt ved Norsk Folkemuseum og er søkbar via www.digitaltmuseum.no.

 

Publisert 21. mars 2018 21:40 - Sist endret 19. okt. 2022 22:53