Universitetshistoriske fotografier

Universitetshistorisk fotobase (UFO) samler, klassifiserer og gjør tilgjengelig fotografiske motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet. Fotobasen skal sikre universitetets visuelle historie.

Bildet kan inneholde: møbler, bord, stol, svart, skrivebord.
Eksamen i Njårdhallen i siste halvdel av 1960-tallet. Ukjent fotograf. 

Universitetshistorisk fotobase er bygget opp og forvaltes av MUV.

Arbeidet med å samle inn, digitalisere og klassifisere universitets- og vitenskapshistoriske fotografier begynte i 2002. Initiativtakere var Universitetsbiblioteket, det nå nedlagte Forum for universitetshistorie og MUV. Formålet var å sikre at historisk arv ikke skulle gå tapt. Fotografier er ikke bare dokumentasjon av fortiden, men også uvurderlige kilder for å forstå virksomheten ved et universitet. Et fotografi er en kilde for mange fagfelt. Hva som er interessant informasjon vil endres over tid. Derfor er det viktig å sikre at opplysningene om bildet kan benyttes av flest mulig i fremtiden.

Ett motiv, mange kunnskapsfelt

Å klassifisere betyr å skaffe informasjon knyttet til hvert bilde og dokumentere den i en kunnskapsbank. Hvilken informasjon som er sentral og relevant kan være svært forskjellig. Motivet kan være en forelesning for studenter, men også en kilde til bygningshistorie, personalhistorie, forskningshistorie, samlingsforståelse eller kunnskap om teknologisk utvikling.

Bildet kan inneholde: himmel, fjell, skråningen, landskap, flagg.
Deltakere av "Norvegiaekspedisjonen", som tar Peter 1.s øy i besittelse for Norge i 1929. Bildet er fra en serie fra professor Olaf Holtedahls deltakelse i ekspedisjonen. Fotograf er antatt å være Holtedahl.

Løpende detektivvirksomhet

I 2002 ble det antatt at det fantes rundt fem tusen fotografier som skulle legges inn i en universitetshistorisk fotobase. I dag er nærmere femti tusen fotografier digitalisert. Arbeidet med å klassifisere dem vil pågå i mange år framover. Det krever ofte detektivarbeid. Motiver, steder og mennesker skal identifiseres. Ny informasjon skal dokumenteres. Informanter deler sin uvurderlige kunnskap. Slik kan kunnskapen bevares for ettertiden.

En digital samling

Fotosamlingen har fotografier fra rundt 1860 fram til i dag. Motivene er svært varierte, så samlingen er en ressurs for mange forskjellige brukere. Papirbilder, dias og negativ har blitt lånt inn fra institutter, UiOs arkiver og fotografer, studentforeninger, ansatte, enkeltstudenter og etterlatte av mennesker som var knyttet til universitetet. Originalene har i de aller fleste tilfeller blitt levert tilbake til eieren. Det betyr at samlingen hovedsakelig er digital.

Rettigheter

Vi har som mål å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi legger ut fotografier på nett. Vennligst kontakt oss dersom vi har lagt ut fotografier som du ønsker fjernet med hjemmel i disse reglene.

Søk i Universitetshistorisk fotobase

Publisert 21. mars 2018 21:49 - Sist endret 17. mars 2021 11:30