Odontologi

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 2000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid.

Overkjeveprotese med feste til underkjeven. Laget med gull, platina, porselen og elfenben. 

De odontologiske samlinger (DOS) tilhører Det odontologiske fakultet ved UiO. Samlingen forvaltes av fakultetet.

DOS inneholder mer enn 3500 gjenstander som viser ulike sider ved odontologien – vitenskapen om tenner, orale vev og tilhørende sykdommer. Samlingene har sin opprinnelse i Den norske tannlegeforenings gjenstandssamling 1884-1915. Foreningen ga samlingen til Statens Tandlægeinstitut i 1915. Det ble i 1959 en del av Universitetet i Oslo under navnet Det odontologiske fakultet.

Samlingen speiler endringer i helse-Norge

Rathbone unit, tannlegeunit fra 1930-tallet.

I samlingen finnes det utstyr og instrumenter til tannbehandling fra ulike tidsperioder. Tannlegestoler, bor, tannbørster og proteser er noen eksempler. Gjenstandene gir et bredt bilde av faghistorie, pasienthistorie og helsehistorie. Sammen forteller de noe om hvordan holdninger og fokus på tannhelse har endret seg over tid. De er også viktige kunnskapskilder til undervisnings- og forskningshistorie.

En stor, frivillig registreringsprosess

En gruppe pensjonister med fagkunnskap har registrert samlingen. Arbeidet har vært gjort på dugnadsbasis siden det startet opp i 1997. Vinteren 2018 avsluttet registratorene prosjektet etter en imponerende innsats. Deres kunnskap er nå bevart som ressurs for fremtiden.

Samlingen er for tiden ikke søkbar

Databasen til De odontologiske samlinger har i flere år vært søkbar på fakultetets hjemmesider. På grunn av en teknisk overflytning, er samlingen for tiden dessverre ikke søkbar.

Publisert 21. mars 2018 21:41 - Sist endret 28. jan. 2019 19:50