Astronomi

Samlingen består av arkivalia og instrumenter som opprinnelig i ble benyttet i Universitetets astronomiske observatorium, samt arkiv forbundet med Solobservatoriet på Harestua

Fra plansjeverket Harmonica Macrocosmica. Utgivelse i 1708, Amsterdam. Fotograf: Terje Heiestad/MUV.

Astronomisamlingen forvaltes av MUV. Den historiske astronomiske boksamlingen, som var en viktig ressurs for forskning og undervisning, forvaltes av Universitetsbiblioteket. Samlingen er ikke søkbar på nett.

Detalj av sekstant. Fotograf: Terje Heiestad/MUV.

Materiale fra to observatorier

Hoveddelen av gjenstandene i samlingen er fra 1800- og tidlig 1900-tallet og kommer fra Observatoriet ved Solli plass. Der ble de brukt av professor Christopher Hansteen og hans etterfølgere Fearnley, Schroeter og Geelmuyden. Det finnes også andre gjenstander som har vært brukt i forskningssammenheng eller undervisning. Arkivet består av brev, protokoller, notatbøker, skisser og annet skriftlig eller trykt materiale. Her er det også kilder knyttet til opprettelsen av Solobservatoriet på Harestua i 1950-årene.

 

Publisert 21. mars 2018 21:39 - Sist endret 17. mars 2021 12:12