Presseklipp og universitetshistorisk boksamling

Eldre presseklipp om studentaktiviterer og universitetet, internaviser, årsberetninger, rapporter og utredninger oppbevares hos MUV. Vi har også en boksamling med universitets- og vitenskapshistorisk faglitteratur.

Ny kjemibygning og trafikkløsning på Blindern, omtalt i Aftenposten i 1962.

Samlingen forvaltes av MUV. Det meste av samlingen inngår i museets håndbibliotek.

Kilder på papir

Samlingen består av UiOs klipparkiv fra dagspressen i årene mellom 1958 og 1987, årganger av internaviser, forskjellige rapporter og utredninger, årbøker, årsberetninger og faglitteratur. Alle er viktige kilder til forskning og kunnskap om universitets- og vitenskapshistorie.

Tilgjengelighet

Ikke alle deler av samlingen er oppstilt og umiddelbart tilgjengelig. Forskere og andre interesserte kan kontakte oss. Da sørger vi å finne frem det som kan være relevant til avtalt tid. Samlingen er ikke til utlån.

Publisert 21. mars 2018 21:41 - Sist endret 18. mars 2021 12:10