Geofag

Samlingen er fra flere fagområder: Naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi.

Undervisningsmodell. Foto: Terje Heiestad/MUV

Samlingen i geofag er under arbeid. Hoveddelen av samlingen forvaltes av Institutt for geofag. Gjenstander fra tidligere Geografisk institutt forvaltes av MUV.

Samling som speiler bredde

Den geofaglige gjenstandsarven speiler landets bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø. Samlingen inneholder gjenstander som undervisningsmodeller, feltutstyr, plansjer, kart, instrumenter og laboratorieutstyr.

 

Publisert 21. mars 2018 23:56 - Sist endret 22. mars 2018 11:27