Universitetets vitenskapelige ansatte 1813-1984

På 1800-tallet var det ikke mange professorer på hvert fakultet. Dette er et register over alle vitenskapelige ansatte ved UiO fra 1813 til 1984. Det gir en flott mulighet for å se den langsiktige fagutviklingen, de enkelte karrierene, hvem som var samtidige både på tvers av fakulteter og innenfor det samme fagmiljøet.

De akademiske kollegium på tur til Rosendal, 1928. Fra venstre Seip, Stang, Mowinckel, Sæland og Nicolaysen. Fotograf: Ukjent. 

Faginnholdet i en professorstilling kunne endre seg fra generasjon til generasjon, og til og med i løpet av en persons karriere. Endringene kunne komme av nye faglige prioriteringer, endrede ressurser eller tilpasninger til enkeltpersoners faglige kompetanse. Vær oppmerksom på at tidspunkt for fratredelse og død etter 1984 ikke er oppgitt.

Åpne data

Oversikten over vitenskapelige ansatte er tilgjengelige her som åpne data og kan lastes ned i forskjellige format. Vær oppmerksom på at Excel-arket og den tab-separerte filen ikke inneholder all informasjon. Den zip'ete JSON-filen inneholder JSON-eksport av de opprinnelige Oracle-tabellene, som ble brukt under registreringen.

Ønsker du å se all informasjon eller å sortere den på andre måter, så last ned dataene i et av de mange formatene som er tilgjengelige her:

Miljøene bak digitaliseringsprosjektet

Informasjonen om de vitenskapelige ansatte kommer fra universitetets egne arkiver og ble samlet av Forum for universitetshistorie ved IAKH tidlig på 2000-tallet. I samarbeid med Museumsprosjektet (senere Enhet for digital dokumentasjon) ble informasjonen innlemmet i en spesialtilpasset database. I dag er det Kulturhistorisk museum ved MUV som forvalter dataene.

Universitetets vitenskapelig ansatte 1812-1983 sortert på etternavn:

Etternavn Fornavn Stilling Utnevnt Fag Fakultet
Aagenæs Finn Øystein Dosent II 1968 Medisin (barnesykdommer) Medisinsk
Aakhus Trygve Professor 1971 Medisin (medisinsk radiologi) Medisinsk
Aalen Odd Olai Dosent 1982 Medisin (medisinsk statistikk) Medisinsk
Aall Anathon August Fredrik Professor 1908 Filosofi Historisk-filosofisk
Aall Herman Johan Regnor Harris Professor 1940 Rettsvitenskap Juridisk
Aanderaa Stål Olav Professor 1978 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Aarbakke Magnus Professor 1967 Rettsvitenskap (skatterett) Juridisk
Aarnes Asbjørn Sigurd Professor 1964 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Aars Harald Dosent 1972 Odontologi (fysiologi) Odontologisk
Aarseth Sverre Dosent II 1957 Indremedisin Medisinsk
Aarum Peter Thorvald Professor 1917 Sosialøkonomi og statistikk Juridisk
Aas Egil Professor 1964 Odontologi (oral kirurgi og oral medisin) Odontologisk
Aas Kjell Dosent II 1968 Medisin (barnesykdommer) Medisinsk
Aas Knut Arnessønn Dosent II 1953 Medisin Medisinsk
  Professor II 1960 Medisin Medisinsk
Aas Trygve Wessel Dosent 1961 Tuberkulose Medisinsk
  Professor 1968 Medisin (lungesykdommer) Medisinsk
Aasen Arne Jørgen Dosent 1975 Kjemi (generell og farmasøytisk organisk kjemi) Matematisk-naturvitenskapelig
Abildgaard Ulrich Dosent II 1982 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Alfsen Erik Magnus Dosent 1963 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1975 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Alho Antti Professor II 1983 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Alvik Ivar Lauritz Dosent II 1953 Ortopedi Medisinsk
  Professor II 1959 Medisin Medisinsk
Alvsaker Jens-Olai Dosent II 1974 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Amadou Anne-Lisa Dosent 1969 Fransk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Amlöf Jan Dosent 1976 Teoretisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Amundsen Arne Dosent 1975 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Amundsen Egil Professor 1969 Medisin (eksperimentell kirurgisk forskning) Medisinsk
Amundsen Herdis Thorén Dosent 1962 Statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Amundsen Leiv Dosent 1935 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1946 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Anchersen Per Konstituert dosent II 1951 Psykiatri Medisinsk
Andenæs Johannes Bratt Professor 1945 Rettsvitenskap Juridisk
Andersen Bjørn Grothaug Dosent 1962 Kvartærgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Dosent 1983 Kvartærgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Andersen Harald Torbjørn Dosent 1965 Fysiologi Medisinsk
  Dosent 1976 Fysiologi Medisinsk
Andersen Kristen Cæcilius Professor 1939 Rettsvitenskap Juridisk
Andersen Per Oscar Dosent 1967 Medisin (nevrofysiologi) Medisinsk
  Professor 1972 Nevrofysiologi Medisinsk
Anderssen Otto Andreas Professor 1918 Pedagogikk Historisk-filosofisk
Anseth Arvid Professor 1980 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
Arnesen Kristen Dosent II 1956 Patologi Medisinsk
  Dosent II 1961 Patologisk anatomi Medisinsk
  Professor II 1961 Medisin (patologisk anatomi) Medisinsk
Arnholm Carl Jacob Professor 1933 Rettsvitenskap Juridisk
Arstal Aksel Kristian Andersen Konstituert dosent 1914 Politisk geografi Historisk-filosofisk
  Dosent 1919 Politisk geografi Historisk-filosofisk
Aschehoug Thorkil Halvorsen Lektor 1852 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1862 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1870 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1887 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Askedal John Ole Dosent 1975 Tysk språk Historisk-filosofisk
Askevold Finn Einar Hadeler Dosent II 1981 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Asting Ragnar Gunnarsson Dosent 1931 Teologi Teologisk
Astrup Christian Dosent II 1972 Medisin (psykose-psykiatri) Medisinsk
Attramadal Arne Dosent II 1971 Medisin (patologi) Medisinsk
Attramadal Audun Dosent 1983 Odontologi (barnetannpleie og kariesprofylakse) Odontologisk
Aubert Johan Vilhelm Dosent 1954 Rettssosiologi Juridisk
  Professor 1963 Rettssosiologi Juridisk
Aubert Karl Egil Dosent 1959 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1961 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Aubert Ludvig Cæsar Martin Konstituert lektor 1833 Latin Filosofisk
  Lektor 1834 Latin Filosofisk
  Professor 1840 Latin Filosofisk
Aubert Ludvig Mariboe Benjamin Lektor 1864 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1866 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1884 Lovkyndighet Juridisk
Augdahl Per Andreas Professor 1941 Rettsvitenskap Juridisk
Aukrust Tor Dosent 1971 Religionshistorie Historisk-filosofisk
Aune Snorre Professor II 1972 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Bakke Trygve Dosent II 1981 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Bang Anton Christian Ekstraordinær professor 1885 Kirkehistorie Teologisk
Bang Cathrinus Dorotheus Olivius Konstituert professor 1867 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1869 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Barth Thomas Fredrik Weiby Dosent 1935 Krystallografi, mineralogi og petrografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1937 Krystallografi og mineralogi Matematisk-naturvitenskapelig
Barth Thomas Fredrik Weibye Professor 1974 Etnografi (kultur- og sosialantropologi) Samfunnsvitenskapelig
Bastiansen Otto Christian Astrup Dosent 1954 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1961 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1964 Fysisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Beito Olav Toreson Dosent 1957 Nordisk, særlig nynorsk målvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1959 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
Benestad Finn Professor 1965 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
Benskin Michael Dosent 1984 Engelsk språk (eldre engelsk språk) Historisk-filosofisk
Benum Edgeir Professor 1980 Historie Historisk-filosofisk
Berdal Peter Sigurd Torleiv Dosent II 1951 Medisin Medisinsk
  Professor 1967 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Berg Kåre Ingmar Professor 1967 Medisin (genetikk) Medisinsk
Berg Nils Dosent 1964 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Berg Rolf Y. Professor 1965 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Berg Trond Dosent 1977 Fysiologi Medisinsk
Bergan Frank Dosent II 1958 Medisin Medisinsk
  Professor II 1965 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Bergan Tom Trygve Dosent 1975 Bakteriologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1984 Mikrobiologisk (farmasøytisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Bergland Olav Dosent II 1977 Odontologi (kjeveortopedi) Odontologisk
Bergsjø Per Dosent II 1973 Medisin (obstetrikk og gynekologi) Medisinsk
Bergsland Knut Professor 1947 Finsk-ugriske språk Historisk-filosofisk
Bernatek Erling Professor 1966 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Berner Endre Qvie Professor 1933 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Bertelsen Torstein Inge Konstituert dosent 1959 Øyensykdommer Medisinsk
Berulfsen Bjarne Dosent 1966 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1967 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Beyer Edvard Professor 1957 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Birkeland Harris Dosent 1933 Teologi Teologisk
  Dosent 1946 Semittiske språk Historisk-filosofisk
  Professor 1947 Semittisk Historisk-filosofisk
Birkeland Olaf Kristian Bernhard Professor 1898 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Birkeland Richard Professor 1922 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Birkeland Steffen Dosent II 1967 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Bjelke Johan Fredrik Dosent 1980 Filosofi Historisk-filosofisk
Bjerkedal Tor Professor 1976 Medisin (hygiene) Medisinsk
Bjerkelund Carl Johan Dosent 1977 Kristendomskunnskap Historisk-filosofisk
Bjerkelund Christopher Juel Dosent II 1962 Medisin Medisinsk
  Professor II 1969 Medisin Medisinsk
Bjerknes Carl Anton Konstituert lektor 1862 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Lektor 1863 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1866 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1869 Ren matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Bjerknes Vilhelm Friman Koren Professor 1907 Mekanikk og matematisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Ekstraordinær professor 1926 Mekanikk og matematisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Bjerkreim Ingjald Eindride Dosent II 1977 Medisin (ortopedisk kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1983 Medisin (ortopedisk kirurgi) Medisinsk
Bjørkum Andreas Åskog Dosent 1973 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
  Dosent 1983 Nordisk dialektologi Historisk-filosofisk
Bjørkvik Halvard Professor II 1983 Middelalderhistorie Historisk-filosofisk
Bjørkvold Jon-Roar Professor 1982 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
Bjørlykke Arne Professor 1984 Geologi (ressursgeologi/mineralske råstoffers geologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Bjørndal Bjarne Dosent 1968 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Bjørnstad Roar Theodor Dosent 1961 Hudsykdommer Medisinsk
  Professor II 1972 Medisin (dermato-venereologi) Medisinsk
Bjøro Knut Jahr Dosent II 1967 Medisin (fødselshjelp og kvinnesykdommer) Medisinsk
  Professor 1971 Medisin (obstetrikk og gynekologi) Medisinsk
Blackstad Theodor Wilhelm Dosent 1964 Anatomi Medisinsk
  Professor 1977 Medisin (anatomi) Medisinsk
Blakar Rolv Mikkel Dosent 1976 Sosialpsykologi Samfunnsvitenskapelig
Blegen Einar Marius Professor II 1956 Medisin Medisinsk
Blix Elias Ekstraordinær professor 1879 Hebraisk Teologisk
  Ekstraordinær professor 1888 Hebraisk Historisk-filosofisk
Bloch-Hoell Nils Egede Professor 1968 Teologi (misjonsvitenskap og økumenikk) Teologisk
Blomhoff Jan Petter Dosent II 1979 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Blytt Axel Gudbrand Ekstraordinær professor 1880 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Blytt Matthias Numsen Lektor 1828 Botanikk Filosofisk
  Professor 1837 Botanikk Filosofisk
Boeck Carl Wilhelm Lektor 1846 Medisin Medisinsk
  Professor 1851 Medisin (kirurgi og hudsykdommer) Medisinsk
Boeck Christian Peter Bianco Lektor 1828 Veterinærvitenskap Medisinsk
  Professor 1840 Fysiologi (derunder innebefattet komparativ anatomi) og veterenærmedisin Medisinsk
Boeck Cæsar Peter Møller Tilforordnet professor 1895 Medisin Medisinsk
  Professor av 2. lønningsklasse 1896 Medisin Medisinsk
  Professor 1912 Medisin Medisinsk
Bohlin Torgny Dosent 1971 Teologi Teologisk
Bonnevie Kristine Elisabeth Heuch Ekstraordinær professor 1912 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1919 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Borchgrevink Christian Fredrik Professor 1969 Medisin (allmenn medisin) Medisinsk
Borgen Leif Otto Dosent 1947 Bakteriologi Matematisk-naturvitenskapelig
Borgstrøm Carl Hjalmar Professor 1947 Sammenliknende språkforskning Historisk-filosofisk
Botolfsen Erling Christian Dosent 1953 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Braarud Trygve Professor 1947 Marin biologi Matematisk-naturvitenskapelig
Braaten Leif Johan Dosent 1969 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Braathen Lasse Roger Dosent II 1980 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Bramnes Gunnar Dosent 1975 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Brandrud Andreas Professor 1897 Teologi Teologisk
Brandt Frederik Peter Konstituert lektor 1862 Lovkyndighet Juridisk
  Lektor 1862 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1866 Lovkyndighet Juridisk
Brandt Kristian Kornelius Hagemann Professor 1906 Medisin Medisinsk
Brantzæg Per Dosent 1983 Medisin (patologi) Medisinsk
Bratfos Ole Dosent II 1982 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Bratholm Anders Elias Professor 1960 Rettsvitenskap Juridisk
Breivik Harald Petter Professor 1983 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Bremer Johan Dosent II 1967 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Bremer Jon Dosent 1966 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
  Professor 1972 Medisin (medisinsk biokjemi) Medisinsk
Brevik Harald Professor 1982 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Briseid Jensen Kjell Dosent 1956 Farmakodynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1965 Farmakodynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
Broch Einar Klausmann Dosent 1946 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1963 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Broch Hjalmar Dosent 1920 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Ekstraordinær professor 1937 Systematisk zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Broch Jens Peter Ekstraordinær lektor 1863 Semittiske språk Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1866 Semittiske språk Historisk-filosofisk
  Professor 1876 Semittiske språk Historisk-filosofisk
Broch Olaf Konstituert dosent 1896 Slaviske språk, navnlig russisk Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1900 Slaviske språk, navnlig russisk Historisk-filosofisk
Broch Ole Jacob Lektor 1848 Anvendt matematikk Filosofisk
  Lektor 1850 Ren matematikk Filosofisk
  Professor 1858 Ren matematikk Filosofisk
  Ekstraordinær professor 1872 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Broch Ole Jacob Dosent II 1951 Medisin Medisinsk
Brochmann-Hanssen Einar Professor 1951 Farmasi Matematisk-naturvitenskapelig
Brodal Alf Professor 1950 Medisin Medisinsk
Brodal Per Konstituert dosent 1979 Medisin (anatomi) Medisinsk
Brodwall Erling Kruge Dosent II 1970 Medisin Medisinsk
Brun Johan Lyder Professor 1897 Teologi Teologisk
Brun Viggo Professor 1946 Ren matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Bruun Johan N. Professor II 1982 Medisin (infeksjonsmedisin) Medisinsk
Bruusgaard Christian Dosent II 1951 Kirurgi Medisinsk
  Professor 1954 Medisin Medisinsk
  Professor II 1958 Medisin Medisinsk
Bruusgaard Johan Gustav Edvin Professor 1915 Medisin Medisinsk
Bråten Stein Leif Professor 1973 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Brækhus Sjur Dosent 1947 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1947 Rettsvitenskap Juridisk
Brøgger Anton Wilhelm Professor 1915 Arkeologi Historisk-filosofisk
Brøgger Waldemar Christopher Professor 1890 Mineralogi og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Bugge Alexander Professor 1903 Historie Historisk-filosofisk
Bugge Anders Ragnar Professor 1935 Kunsthistorie Historisk-filosofisk
Bugge Elseus Sophus Ekstraordinær lektor 1864 Sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær lektor 1866 Sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap og oldnorsk Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1866 Sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap og oldnorsk Historisk-filosofisk
Bugge Frederik Wilhelm Klumpp Professor 1870 Teologi Teologisk
Bugge Jens Andreas Werenskiold Dosent 1965 Malmgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1967 Malmgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Bugge Søren Bruun Lektor 1820 Latin Filosofisk
  Professor 1825 Latin Filosofisk
Bull Christian Rosing Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Bull Edvard Dosent 1913 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1917 Historie Historisk-filosofisk
Bull Francis Professor 1920 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Bull Peter Nicolay Professor 1912 Medisin Medisinsk
Olav Dosent 1971 Folkeminnevitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Norsk og jamførande folkeminnevitskap Historisk-filosofisk
Bødker Adam Frederik Trampe Dosent 1910 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1914 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
Bødker Eyvind Professor 1918 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Bøe Ola Olsen Dosent 1973 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Børtnes Jostein Dosent 1980 Allmenn litteraturvitenskap Historisk-filosofisk
Bøvre Kjell Dosent II 1972 Mikrobiologi Medisinsk
  Professor 1977 Medisin (mikrobiologi) Medisinsk
Caspari Carl Paul Konstituert lektor 1847 Teologi Teologisk
  Lektor 1848 Teologi Teologisk
  Professor 1857 Teologi Teologisk
Castberg Frede Professor 1928 Rettsvitenskap Juridisk
Christiansen Reidar Thoralf Professor 1951 Norsk folkeminnevitenskap Historisk-filosofisk
Christie Hartvig Caspar Lektor 1859 Fysikk Filosofisk
  Professor 1866 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Christie Nils Dosent 1959 Kriminologi Juridisk
  Professor 1965 Kriminologi Juridisk
Christoffersen Svein Aage Professor 1982 Teologi (De systematiske disipliner) Teologisk
Christoffersen Thoralf Dosent 1981 Medisin (farmakologi) Medisinsk
Christophersen Jens Andreas Dosent 1970 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Christophersen Paul Hans Professor 1955 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
Clausen Ole Gustav Dosent 1957 Bakteriologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1973 Mikrobiologi (farmasøytisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Collett Peter Jonas Lektor 1841 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1848 Lovkyndighet Juridisk
Collett Robert Konstituert professor 1885 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1885 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Collin Christen Christian Dreyer Konstituert dosent 1895 Alminnelig europeisk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1914 Europeisk litteratur Historisk-filosofisk
Conradi Andreas Christian Lektor 1841 Medisin Medisinsk
  Professor 1845 Medisin (patologi og medisinsk terapi) Medisinsk
Daa Ludvig Kristensen Lektor 1862 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1866 Historie Historisk-filosofisk
Daae Ludvig Ludvigsen Professor 1876 Historie Historisk-filosofisk
Dahl Erik Dosent 1971 Odontologi Odontologisk
  Professor 1973 Odontologi Odontologisk
  Professor 1980 Odontologi (generell og oral anatomi) Odontologisk
Dahl Helge Dosent 1967 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1969 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Dahl Nils Astrup Professor 1946 Teologi Teologisk
Dahl Ole-Johan Professor 1968 Numerisk matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Dahl Ottar Dosent 1960 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1965 Historie Historisk-filosofisk
Dal Ingerid Blanca Juell Professor 1939 Germansk filologi Historisk-filosofisk
Dale Johannes Professor 1964 Kjemi (organisk) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1967 Kjemi (organisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Dale Johannes Andreasson Professor 1953 Nordisk, særlig nynorsk litteratur og nynorsk målbruk Historisk-filosofisk
Dale Torleif Bjarne Dosent 1932 Røntgen- og radiologi Medisinsk
  Professor 1938 Røntgen- og radiologi Medisinsk
Dalgard Odd Steffen Dosent 1970 Medisin (psykiatri) Medisinsk
  Professor II 1983 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Danbolt Niels Christian Gauslaa Professor 1935 Medisin Medisinsk
Davanger Martin Dosent 1966 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
de Besche Arent Greve Dosent 1920 Medisinsk bakteriologi Medisinsk
Dedichen Georg Maria Konstituert dosent 1930 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Dedichen Jens Dosent II 1954 Indremedisin Medisinsk
  Professor II 1966 Medisin Medisinsk
Degré Miklos Professor II 1981 Medisin (virologi) Medisinsk
Denstad Torfinn Professor II 1970 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
  Professor 1976 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
Devik Finn Dosent II 1966 Medisin (radiopatologi) Medisinsk
Dietrichson Jacob Frederik Konstituert lektor 1832 Teologi Teologisk
  Lektor 1834 Teologi Teologisk
  Konstituert professor 1838 Teologi Teologisk
  Professor 1839 Teologi Teologisk
Dietrichson Lorentz Henrik Segelcke Ekstraordinær professor 1875 Kunsthistorie Historisk-filosofisk
Dietrichson Paul Dosent 1961 Filosofi Historisk-filosofisk
Dietrichson Per Adolf Pein Dosent II 1972 Medisin (nevrologi) Medisinsk
Diriks Christian Adolph Professor 1814 Lovkyndighet Juridisk
Djupesland Ottar Gisle Dosent II 1969 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
  Dosent II 1979 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
  Dosent II 1980 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Dokka Hans-Jørgen Gram Dosent 1957 Pedagogikk Historisk-filosofisk
Doornbos Durk Jacob Professor 1984 Geofysikk (seismisk analyse) Matematisk-naturvitenskapelig
Duve Anne-Marit Dosent 1976 Psykologi (ungdomspsykologi) Samfunnsvitenskapelig
Eckblad Finn-Egil Professor 1979 Botanikk (lavere planters systematikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Eckersberg Peter Dosent 1961 Krone/bro-protese Odontologisk
Eckhoff Lorentz Julius Holtermann Professor 1946 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Eckhoff Torstein Einang Dosent 1953 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1956 Rettsvitenskap Juridisk
Edholm Olav Dosent 1974 Petroleumsgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Edvardsen Kåre Nicolai Dosent 1969 Sosialøkonomi (bedriftsøkonomi) Samfunnsvitenskapelig
Efskind Leif Magnus Dosent II 1951 Kirurgi Medisinsk
  Professor 1952 Medisin Medisinsk
Eide Erling Professor 1982 Sosialøkonomi Juridisk
Eie Harald Grønvold Dosent II 1980 Medisin (diagnostisk radiologi) Medisinsk
Einarsen Johan Professor 1947 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Eitinger Leo Dosent II 1954 Psykiatri Medisinsk
  Professor 1966 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Eitrem Samson Dosent 1911 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1914 Klassisk, spesielt latinsk filologi Historisk-filosofisk
Eldholm Olav Professor 1981 Petroleumsfag (marin geofysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Eldjarn Lorentz Professor II 1959 Medisin Medisinsk
  Professor 1962 Medisin Medisinsk
  Professor 1977 Medisin Medisinsk
Elgarøy Øystein Dosent 1968 Astrofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Elgjo Kjell Magne Dosent II 1969 Medisin (patologi) Medisinsk
  Professor 1978 Medisin (patologi) Medisinsk
Elgmork Kåre Dosent 1965 Zoologi (økologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Eliassen Anton Professor II 1984 Meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Eliassen Arnt Professor 1958 Geofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Elinder Stig Ernst Carsten Dosent 1977 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
Ellestad Ole-Henrik Professor II 1984 Petrokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Elster Jon Dosent 1975 Samfunns- og historiefilosofi Historisk-filosofisk
Eng Helga Kristine Professor 1937 Pedagogikk Historisk-filosofisk
Enge Ivar Paul Professor II 1977 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
Enger Erik Professor II 1973 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Enger Per Engebret Stockfleth Dosent 1970 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1974 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Engeset Arne Kaare Dosent II 1966 Medisin (nevroradiologi) Medisinsk
Eriksen Erik Dosent 1963 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Eriksen Jan Professor II 1984 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Eriksen Leif Dosent 1964 Fysiologi Medisinsk
Eriksen Nils Gunnar Dosent 1963 Radioastronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Eskeland Gunnar Dosent II 1982 Medisin (plastisk kirurgi) Medisinsk
Esmark Jens Professor 1814 Bergverksvitenskap Filosofisk
Esmark Laurits Martin Lektor 1854 Zoologi Filosofisk
  Professor 1863 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
etternavn fornavn stillingstittel utnevnt fagkrets fakultet
Evensen Arne Karsten Professor II 1973 Medisin (diagnostisk radiologi) Medisinsk
Falk Hjalmar Sejersted Konstituert dosent 1895 Germansk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1897 Germansk filologi Historisk-filosofisk
Falkanger Thor Professor 1969 Rettsvitenskap Juridisk
Farup Peder Professor 1931 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Faye Frantz Christian Lektor 1846 Medisin Medisinsk
  Professor 1850 Medisin (fødselsvitenskap, barne- og kvinnesykdommer) Medisinsk
Fearnley Carl Frederik Lektor 1857 Astronomi Filosofisk
  Professor 1865 Astronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Feder Jens Gottfried Professor 1975 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Fenstad Jens Erik Professor 1968 Matematisk logikk Matematisk-naturvitenskapelig
Finholt Per Einar Professor 1954 Galenisk farmasi Matematisk-naturvitenskapelig
Fjeldstad Erling Dosent 1961 Odontologisk teknologi Odontologisk
Fjeldstad Jonas Ekman Dosent 1938 Oseanografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1946 Oceanografi Matematisk-naturvitenskapelig
Fjørtoft Ragnar Professor II 1967 Meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Flatmark Audun Lidvor Dosent II 1970 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor 1977 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Fleischer Carl August Dosent 1969 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1969 Rettsvitenskap Juridisk
Flor Martin Richard Lektor 1817 Botanisk hage Filosofisk
Flydal Leif Professor 1963 Romansk filologi Historisk-filosofisk
Fløistad Guttorm Dosent 1973 Filosofi Historisk-filosofisk
  Professor 1975 Idéhistorie Historisk-filosofisk
Fog Jørgen Dosent II 1972 Medisin (pediatri) Medisinsk
Fonahn Adolf Maurits Dosent 1917 Medisin Medisinsk
Fonnum Frode Professor II 1984 Toksikologi Matematisk-naturvitenskapelig
Foss Kåre Professor 1948 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Fossestøl Bernt Dosent 1980 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Fraenkl Pavel Dosent 1965 Teatervitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1970 Teatervitenskap Historisk-filosofisk
Fretheim Bjarne Dosent II 1953 Kirurgi Medisinsk
  Professor 1959 Medisin Medisinsk
Frey Harald Martin Maarud Dosent II 1972 Medisin (indremedisin) Medisinsk
  Professor II 1976 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Friedrichsen Anton Johnson Dosent 1916 Teologi Teologisk
Friis Jens Andreas Ekstraordinær lektor 1863 Lappisk og kvænsk Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1866 Lappisk og kvænsk Historisk-filosofisk
  Professor 1874 Lappisk og kvænsk Historisk-filosofisk
Friis Johan Konstituert lektor 1852 Gresk Filosofisk
  Lektor 1853 Gresk Filosofisk
Frimann-Dahl Johan Cappelen Professor II 1957 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
Frisch Ragnar Anton Kittil Dosent 1928 Statistikk og statsøkonomi Juridisk
  Professor 1931 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Fritzson Per Dosent 1969 Kjemi (medisinsk biokjemi) Medisinsk
Frivold Olaf Edvin Dosent 1938 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Frølich Theodor Kristian Brun Professor 1921 Medisin Medisinsk
Frøvig Arne Galtung Dosent II 1951 Nevrologi Medisinsk
Frøysaker Tor Andreas Dosent II 1975 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Funder Sigurd Dosent 1952 Bakteriologi Matematisk-naturvitenskapelig
Furberg Sven Verner Dosent 1957 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1965 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Fylling Peter Robert Dosent II 1977 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Fyrsand Ole Lennart Dosent 1978 Medisin (dermato-venereologi) Medisinsk
Fänge Ragnar Professor 1959 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Fæhn Helge Professor 1974 Teologi Teologisk
Føllesdal Dagfinn Professor 1967 Filosofi Historisk-filosofisk
Følling Ivar Asbjørn Professor 1932 Ernæringsforskning Medisinsk
  Dosent II 1955 Medisin Medisinsk
  Professor II 1955 Medisin Medisinsk
Førsund Finn Dosent 1976 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Føyn Bjørn Professor 1937 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Føyn Johan Ernst Fredrik Professor 1964 Kjemisk oseanografi Matematisk-naturvitenskapelig
Gallis Arne Dosent 1957 Slaviske språk Historisk-filosofisk
  Professor 1967 Slaviske språk Historisk-filosofisk
Galtung Johan Vincent Professor 1969 Konflikt- og fredsforskning Samfunnsvitenskapelig
Ganes Trond Dosent II 1983 Medisin (klinisk nevrofysiologi) Medisinsk
Garborg Odd Dosent II 1971 Medisin (pediatri) Medisinsk
Gautries Adigard des Dosent 1922 Fransk Historisk-filosofisk
Geelmuyden Hans Professor 1890 Astronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Getz Bernhard Professor 1876 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1887 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
Gilhuus-Moe Ole Theodor Dosent 1969 Odontologi (oral kirurgi og oral medisin) Odontologisk
Gilje Oscar Kannstrøm Dosent II 1951 Medisin Medisinsk
Gjelsvik Nikolaus Mathias Dosent 1897 Rettsvitenskap Juridisk
  Ekstraordinær professor 1906 Rettsvitenskap Juridisk
Gjermo Per Edvard Dosent 1978 Odontologi (periodonti) Odontologisk
  Konstituert professor 1983 Odontologi (samfunnsodontologi) Odontologisk
Gjessing Fredrik Ragnvald Just Professor 1961 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Gjessing Gutorm Professor 1947 Etnografi Historisk-filosofisk
Gjevik Bjørn Professor 1977 Hydrodynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
Gjone Egil Professor 1971 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Gjønnes Halvard Dosent II 1982 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Gleditsch Ellen Dosent 1916 Radiokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1929 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Godal Hans Christian Gregersen Dosent II 1976 Medisin (hematologi) Medisinsk
  Professor II 1983 Medisin (hematologi) Medisinsk
Goldschmidt Heinrich Jacob Professor 1900 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Goldschmidt Victor Moritz Dosent 1912 Mineralogi og petrografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Ekstraordinær professor 1914 Krystallografi, mineralogi og petrografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1936 Mineralogi og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Gottschalk Lars Professor 1983 Geofysikk (hydrologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Gram Harald Mathias Dosent 1915 Medisinsk bakteriologi Medisinsk
Gran Fredrik Dosent 1965 Biokjemi med fysiologi Medisinsk
Gran Gerhard von der Lippe Professor 1899 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Gran Haakon Hasberg Professor 1905 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Grenness Carl Erik Dosent 1976 Sosialpsykologi Samfunnsvitenskapelig
Grey John S. Professor 1976 Marin zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Griffin William Lindsay Professor 1980 Geokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Grimnes Sverre Jøran Professor II 1984 Fysikk (datamaskinbasert måleteknikk og instrumentering) Matematisk-naturvitenskapelig
Grinde Nils Dosent 1974 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
Grjotheim Kai Professor 1972 Generell og uorganisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Grofova Irena Dosent 1978 Medisin (anatomi) Medisinsk
Gronowitz Salo Schmul I. Professor 1963 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Grundt Theodor Frølich Professor 1930 Forsikringsrett Juridisk
Grønlie Gisle Dosent 1981 Petroleumsgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Grønmo Sigmund Dosent II 1978 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Grønseth Erik Dosent 1971 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Grønvold Fredrik Christian Dosent 1959 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Guldberg Alf Victor Emanuel Dosent 1908 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1913 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Guldberg Cato Maximilian Professor 1869 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Guldberg Gustav Adolph Professor 1888 Medisin Medisinsk
Gulsvik Amund Dosent II 1980 Medisin (lungesykdommer) Medisinsk
Gundersen Dag Dosent 1972 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Gundersen Karin Dosent 1983 Fransk litteratur Historisk-filosofisk
Gundersen Terje Dosent II 1977 Medisin (oto-rhino-laryngologi) Medisinsk
Gundersen Wenche Blix Dosent 1978 Genetikk Matematisk-naturvitenskapelig
Gunnes Erik Dosent 1979 Historie Historisk-filosofisk
Gurvin Olav Dosent 1947 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1957 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
Gustafson Gabriel Adolf Professor 1900 Arkeologi Historisk-filosofisk
Gyllenberg Asta Marie Professor 1948 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
Haakonsen Daniel Andreas Dosent 1953 Nordisk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1966 Nordisk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Haanæs Hans Reidar Dosent 1979 Odontologi (oral kirurgi og oral medisin) Odontologisk
Haarr Marius Skauge Dosent 1957 Øyensykdommer Medisinsk
Haavelmo Trygve Magnus Professor 1948 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Hagen Arne Reinhard Professor 1967 Odontologi (barnetannpleie og kariesprofylakse) Odontologisk
Hagen Sigurd Professor 1921 Medisin Medisinsk
Hagen Yngvar Dosent 1945 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Hagerup George Francis Konstituert professor 1884 Lovkyndighet Juridisk
  Konstituert professor 1885 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1887 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1898 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1905 Rettsvitenskap Juridisk
Hagfors Tor Professor 1967 Elektronikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hall Jens Gerhard Dosent II 1968 Medisin Medisinsk
  Professor II 1976 Medisin (oto-rhino-laryngologi) Medisinsk
Hall Karl Victor Dosent II 1967 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor 1974 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Hallager Georg Frederik Lektor 1841 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1847 Lovkyndighet Juridisk
Halldal Per Haakon Heller Professor 1972 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Halvorsen Eyvind Fjeld Dosent 1954 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1962 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
Halvorsen Sverre Dosent 1963 Barnesykdommer Medisinsk
Hamre Lars Professor II 1969 Historie Historisk-filosofisk
Hannevik Arne Georg Dosent 1967 Allmenn litteraturvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1978 Allmenn litteraturvitenskap Historisk-filosofisk
Hansen Klaus Gustav Professor 1928 Medisin Medisinsk
Hanssen Odd E. Dosent II 1963 Medisin Medisinsk
Hanssen Olav Mikal Professor 1923 Medisin Medisinsk
Hansson Vidar Dosent 1981 Medisin (fysiologi/nevrofysiologi) Medisinsk
Hansteen Christopher Lektor 1814 Anvendt matematikk (og astronomi) Filosofisk
  Professor 1816 Anvendt matematikk (og astronomi) Filosofisk
Haraldsen Haakon Kristian Dosent 1936 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1947 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Harang Leiv Marius Professor II 1952 Ionosfærefysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Harbitz Francis Gotfried Professor 1900 Medisin Medisinsk
Harbitz Hans Fredrik Ekstraordinær professor II 1952 Kirurgi Medisinsk
  Professor II 1962 Medisin Medisinsk
Harboe Morten Dosent 1966 Medisin (immunologi) Medisinsk
  Professor 1972 Immunologi Medisinsk
Hasle Grethe Rytter Dosent 1976 Marin botanikk (algologi) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1977 Marin botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hassel Odd Dosent 1926 Fysikalsk kjemi og elektrokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1934 Fysisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Hatlehol Rolf Tobias Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Hauge Ingar Dosent 1971 Nordisk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1977 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Hauge Magnor Foss Dosent II 1969 Medisin (ortopedi) Medisinsk
  Professor II 1973 Medisin (ortopedisk kirurgi) Medisinsk
Hauge Martin Ravndal Dosent 1972 Teologi Teologisk
Hauge Ragnar Dosent II 1979 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Hauge Reidar Professor 1953 Teologi Teologisk
Hauge Tormod Professor 1962 Medisin (nevrokirugi) Medisinsk
Haugen Harry N. Dosent II 1966 Medisin (endokrinologi) Medisinsk
Haye Rolf Dosent II 1980 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Heegaard Poul Professor 1917 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Heibek Herman Bjørge Dosent 1951 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Heiberg Astrid Nøklebye Dosent 1981 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Heiberg Christen Lektor 1828 Medisin (kirurgi og øyensykdommer) Medisinsk
  Professor 1836 Medisin (kirurgi og øyensykdommer) Medisinsk
Heiberg Hjalmar Professor 1870 Medisin (patologisk anatomi og alminnelig anatomi) Medisinsk
Heiberg Jacob Munch Konstituert professor 1877 Medisin (deskriptiv og topografisk anatomi, histologi og embryologi) Medisinsk
  Professor 1878 Medisin Medisinsk
Heier Knut S. Professor 1967 Geokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Heier Per Olaf Professor 1950 Odontologi Odontologisk
Heintz Anatol Konstituert professor 1940 Paleontologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1940 Paleontologi Matematisk-naturvitenskapelig
Heli Hans Dosent 1960 Sosialøkonomi og sosialpolitikk Juridisk
Helland Amund Theodor Ekstraordinær professor 1885 Bergbygningslære og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Hellem Arvid John Dosent II 1961 Indremedisin Medisinsk
  Professor II 1969 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Hellesland Jostein Professor II 1984 Konstruksjonsteknikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hellevik Alf Kolbjørn Dosent 1972 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Helsingen Nils Nilsson Dosent II 1967 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1969 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Heltveit Trygve Dosent 1962 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1970 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
Helvig Magne Dosent 1966 Geografi Historisk-filosofisk
Heløe Leif Arne Professor 1975 Odontologi (samfunnsodontologi) Odontologisk
Henne Henry Professor 1965 Østasiatiske språk og litteratur Historisk-filosofisk
Henningsmoen Gunnar Professor 1967 Paleontologi og historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Henriksen Sverre Dick Professor 1955 Medisin Medisinsk
Henriksen Thormod Dosent 1970 Fysikk (biofysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1980 Fysikk (biofysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Herbst Philip Günther Professor II 1971 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Hersleb Svend Borchmann Lektor 1813 Teologi og hebraisk Teologisk
  Professor 1814 Teologi og hebraisk Teologisk
Hertzberg Ebbe Carsten Horneman Professor 1877 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1884 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Hertzberg Johan Nicolay Dosent II 1962 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Hesselberg Hans Theodor Direktør 1915   Uavhengig
Hesstvedt Eigil Dosent 1962 Geofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1965 Meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Hetland-Eriksen Jens Georg Dosent II 1968 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
Heyerdahl Gerd Høst Professor 1969 Germansk filologi Historisk-filosofisk
Heyerdahl Severin Andreas Dosent 1919 Røntgen- og radiologi Medisinsk
Hjelm Claus Winter Lektor 1826 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1834 Lovkyndighet Juridisk
Hjort Johan Professor 1921 Marin biologi Matematisk-naturvitenskapelig
Hjort Johan Storm Aubert Professor 1873 Medisin (ophthalmiatrikk i forbindelse med kirurgiske disipliner) Medisinsk
Hjort Peter Fredrik Holst Dosent II 1960 Hematologi Medisinsk
  Professor II 1968 Medisin (hematologi) Medisinsk
Hjortdahl Thorstein Hallager Professor 1872 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Hodne Bjarne Dosent 1976 Folkeminnevitenskap Historisk-filosofisk
Hoel Adolf Dosent 1919 Geologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1940 Polarlandenes geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Hoel Michael Professor 1981 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Hoff Ingeborg Dosent 1969 Nordisk dialektologi Historisk-filosofisk
Hohler Erla Bergendahl Dosent 1981 Kunsthistorie Historisk-filosofisk
Holm Per Dosent 1977 Matematikk (topologi/geometri) Matematisk-naturvitenskapelig
Holm Sverre Dosent 1948 Etnososiologi Historisk-filosofisk
  Professor 1949 Sosiologi Historisk-filosofisk
Holm-Olsen Ludvig Dosent 1949 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
Holmboe Bernt Michael Lektor 1826 Ren matematikk Filosofisk
  Professor 1834 Ren matematikk Filosofisk
Holmboe Christopher Andreas Lektor 1822 Orientalske språk Filosofisk
  Professor 1825 Orientalske språk Filosofisk
Holmboe Jens Professor 1924 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Holmsen Andreas Professor 1955 Historie Historisk-filosofisk
Holst Axel Professor 1893 Medisin (hygiene og bakteriologi) Medisinsk
Holst Elling Bolt Dosent 1894 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Holst Frederik Professor 1824 Medisin (farmakologi, toksikologi og hygiene) Medisinsk
Holst Johan Martin Professor 1930 Medisin Medisinsk
Holst Peter Fredrik Konstituert dosent og demonstrator 1897 Patologi Medisinsk
  Professor 1902 Medisin Medisinsk
Holst Peter Midelfart Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Holtedahl Olaf Dosent 1914 Paleontologi og historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1920 Historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Holter Harriet Dosent 1967 Arbeidspsykologi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1973 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Holtsmark Anne Elisabeth Dosent 1930 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1948 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
Holtsmark Johan Peter Professor 1941 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Homb Arne Konstituert dosent II 1951 Kirurgi Medisinsk
Hortenbach Jenny Monsen Dosent 1970 Tysk litteratur Historisk-filosofisk
Hougen Bjørn Professor 1950 Arkeologi Historisk-filosofisk
Hov Jo Professor 1983 Rettsvitenskap Juridisk
Hovda Per Dosent 1978 Stadnamnforskning Historisk-filosofisk
Hovdhaugen Even Professor 1974 Allmenn språkvitenskap Historisk-filosofisk
Hovig Torstein Dosent 1973 Medisin (patologi) Medisinsk
Hoëm Anton Dosent 1977 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Hurlen Tor Dosent 1967 Kjemi (uorganisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Husebye Eystein Professor II 1979 Seismologi Matematisk-naturvitenskapelig
Hustad Otte Dosent 1963 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hygen Johan Bernitz Dosent 1941 Teologi Teologisk
  Professor 1954 Teologi Teologisk
Hylleraas Egil Andersen Professor 1936 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hægstad Kristofer Marius Professor 1899 Landsmål og dets dialekter Historisk-filosofisk
Hødnebø Finn Dosent 1972 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Høeg Ove Fredrik Arbo Professor 1946 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Høegh-Krohn Raphael Dosent 1977 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Høgåsen Hallstein Tormod Dosent 1969 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Høiland Einar Dosent 1947 Aero- og hydrodynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1954 Aero- og hydrodynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
Hørven Eivind Ekstraordinær professor II 1952 Øyensykdommer Medisinsk
Hørven Ivar Dosent II 1966 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
Høst Gunnar Fougner Dosent 1965 Fransk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Høst Herman Professor II 1975 Medisin (radiologisk og medisinsk cancerterapi) Medisinsk
Høvding Gunnar Dosent II 1967 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Høyer Svennik Dosent 1970 Presseforskning Samfunnsvitenskapelig
Ihlen Christian Professor 1906 Teologi Teologisk
Indrebø Gustav Ludvig Dosent 1921 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
Ingebrigtsen Ragnvald Professor 1928 Medisin Medisinsk
Ingstad Marcus Pløen Professor 1870 Lovkyndighet Juridisk
Isachsen Fridtjov Eide Konstituert dosent 1931 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Dosent 1937 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1947 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Isaksen Ivar Sigmund Angell Professor 1981 Meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Iversen Olav Hilmar Professor 1964 Medisin Medisinsk
Jacobsen Arnt Professor II 1966 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Jacobsen Einar Professor 1972 Kjemi (generell og farmasøytisk analytisk kjemi) Matematisk-naturvitenskapelig
Jacobsen Knut Dahl Professor 1965 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Jacobsen Nils Johan Dosent 1976 Odontologi (teknisk) Odontologisk
Jacobsen Sten Aage Dosent II 1970 Medisin (farmakologi) Medisinsk
Jansen Herman Lundin Dosent 1946 Teologi Teologisk
  Professor 1952 Teologi Teologisk
  Professor 1953 Religionshistorie Historisk-filosofisk
Jansen Jan Birger Professor 1945 Medisin (anatomi) Medisinsk
Jansen Jan Kristian Schøning Dosent 1968 Medisin (fysiologi) Medisinsk
  Professor 1979 Medisin (fysiologi) Medisinsk
Jellum Egil Dosent 1974 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
Jensen Eberhart Dosent 1960 Astrofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1965 Astronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Jensen Ronald Bjørn Professor II 1971 Matematisk logikk Matematisk-naturvitenskapelig
Jermstad Axel Professor 1931 Farmasi Matematisk-naturvitenskapelig
Jervell Anton Professor II 1956 Medisin Medisinsk
Jervell Jacob Anton Dosent II 1981 Medisin (endokrinologi) Medisinsk
Jervell Jacob Stephan Professor 1959 Teologi Teologisk
Jervell Kristian Fredrik Dosent 1971 Zoologi (cellebiologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Johannessen Axel Theodor Tilforordnet professor 1895 Barnesykdommer Medisinsk
  Professor av 2. lønningsklasse 1896 Barnesykdommer Medisinsk
  Professor 1912 Medisin Medisinsk
Johannson Ingebrigt Professor 1941 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Johansen Ivar Dosent 1973 Genetikk Matematisk-naturvitenskapelig
Johansen Jan Rolf Dosent 1971 Odontologi Odontologisk
  Professor 1976 Odontologi (periodonti) Odontologisk
Johansen Leif Dosent 1958 Offentlig økonomikk Juridisk
  Professor 1965 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Johansson Arne Semb Professor 1959 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Johansson Ingebrigt Professor 1942 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Johansson Stig Dosent 1976 Engelsk språk Historisk-filosofisk
Johnsen Oscar Albert Dosent 1911 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1913 Historie Historisk-filosofisk
Johnson Gisle Christian Lektor 1849 Teologi Teologisk
  Professor 1860 Teologi Teologisk
  Professor 1875 Teologi Teologisk
Jonsen Jon Dosent 1961 Bakteriologi Odontologisk
  Professor 1963 Odontologi Odontologisk
Jyssum Kaare Dosent II 1959 Medisin Medisinsk
  Professor 1971 Medisin (medisinsk mikrobiologi) Medisinsk
Jæger Herman Dosent 1921 Sammenliknende litteraturforskning Historisk-filosofisk
Jæger Oscar Gustav Professor 1902 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1910 Statistikk og statsøkonomi Juridisk
Jørgensen Leif Dosent II 1966 Medisin (patologisk anatomi) Medisinsk
Jørgensen Per Dosent 1971 Kvartærgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Kaada Birger Rygg Dosent 1953 Nevrofysiologi Medisinsk
  Professor 1959 Nevrofysiologi Medisinsk
Kapelrud Arvid Schou Dosent 1952 Teologi Teologisk
  Professor 1954 Teologi Teologisk
Karlsen Kjell Dosent 1965 Odontologi Odontologisk
  Professor 1969 Odontologi Odontologisk
Kaurin Jens Matthias Pram Lektor 1837 Teologi Teologisk
  Professor 1843 Teologi Teologisk
Keilhau Baltazar Mathias Lektor 1826 Bergvitenskap Filosofisk
  Professor 1834 Bergvitenskap Filosofisk
Keilhau Wilhelm Christian Dosent 1921 Statsøkonomi Juridisk
  Professor 1933 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Keyser Christian Nicolai Professor 1836 Teologi Teologisk
Keyser Jakob Rudolf Lektor 1829 Historie (samt oldnorsk og arkeologi) Filosofisk
  Lektor 1834 Historie Filosofisk
  Professor 1837 Historie (samt oldnorsk og arkeologi) Filosofisk
Keyser Jens Jacob Professor 1814 Fysikk og kjemi Filosofisk
Kiil Fredrik Professor 1962 Medisin Medisinsk
Kirkeby Knut Dosent II 1961 Indremedisin Medisinsk
Kiær Johan Aschehoug Ekstraordinær professor 1909 Paleontologi og historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Kjekshus Arne Professor 1977 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Kjellberg Francesco Dosent 1972 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Kjensmo Johannes Professor 1969 Limnologi Matematisk-naturvitenskapelig
Kjerulf Theodor Lektor 1858 Mineralogi Filosofisk
  Professor 1866 Mineralogi Matematisk-naturvitenskapelig
Kjetsaa Geir Professor 1971 Litteraturhistorie, særlig russisk Historisk-filosofisk
Kjønstad Asbjørn Professor 1978 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1984 Rettsvitenskap (sosialrett) Juridisk
Klausen Arne Martin Professor 1973 Etnografi Samfunnsvitenskapelig
Kleve Knut Dosent 1957 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Klinge Randi Furuseth Dosent 1974 Odontologi Odontologisk
  Dosent 1980 Odontologi (generell og oral anatomi) Odontologisk
Klæboe Peter Dosent 1969 Kjemi (fysikalsk) Matematisk-naturvitenskapelig
Knaben Gunvor Snekvik Dosent 1971 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Knoph Ragnar Johan Gyth Professor 1922 Rettsvitenskap Juridisk
Knudsen Ebbe Egede Professor 1966 Semittisk Historisk-filosofisk
Knudsen Olav Dosent 1974 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Knudsen Trygve Kristofer Dosent 1946 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1954 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Knudtzon Jørgen Alexander Ekstraordinær professor 1907 Semittiske språk Historisk-filosofisk
Knutrud Ola Dosent II 1984 Medisin (barnekirurgi) Medisinsk
Kofstad Per Kristen Professor 1975 Kjemi (uorganisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Koht Halvdan Dosent 1908 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1910 Historie Historisk-filosofisk
Kolbenstvedt Alf Njål Dosent II 1979 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
Kolle Finn Professor 1931 Farmakognosi Matematisk-naturvitenskapelig
Kolsrud Knut Professor 1961 Norsk folkelivsgransking (etnologi) Historisk-filosofisk
Kolsrud Marius Dosent 1962 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1967 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Kolsrud Nils Oluf Dosent 1916 Kirkehistorie Teologisk
  Professor 1921 Kirkehistorie, særlig norsk Teologisk
Kolsrud Sigurd Professor 1922 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Kolstad Per Professor II 1972 Medisin (gynekologi) Medisinsk
Konow Sten Dosent 1899 Indisk filologi Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1910 Indisk filologi Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1919 Indisk språk og historie Historisk-filosofisk
Koppang Hanna Petra Strømme Professor 1981 Odontologi (generell og oral patologi) Odontologisk
Koppang Ole Professor 1962 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Krag Erik Dosent 1938 Slavisk litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1946 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Kraggerud Egil Professor 1969 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Kragh Ulf Professor 1971 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Kreyberg Leiv Professor 1937 Medisin Medisinsk
Kringlen Einar Dosent 1972 Medisin (nevrosepsykiatri) Medisinsk
  Professor 1977 Medisin (medisinske atferdsfag) Medisinsk
  Professor 1983 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Kristiansen Kristian Professor II 1960 Medisin (nevrokirugi) Medisinsk
Krog John Olav Professor 1965 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Krogseth Otto Dosent 1983 Kristendomskunnskap Historisk-filosofisk
Krogstad Olaf Dosent 1984 Odontologi (kjeveortopedi) Odontologisk
Kvamme Elling Dosent II 1965 Medisin (nevrokjemi) Medisinsk
  Professor II 1980 Medisin (nevrokjemi) Medisinsk
Kværne Per Professor 1975 Religionshistorie Historisk-filosofisk
Kåss Erik Professor II 1966 Medisin (revmatiske sykdommer) Medisinsk
L'Orange Hans Peter Professor 1942 Arkeologi Historisk-filosofisk
Laache Søren Bloch Konstituert dosent og demonstrator 1891 Patologi Medisinsk
  Tilforordnet professor 1895 Patologi Medisinsk
  Professor 1896 Medisin (spesiell patologi og terapi) Medisinsk
Laake Helge Dosent II 1953 Medisin Medisinsk
  Professor II 1962 Medisin Medisinsk
Lafferty William Maher Dosent 1977 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Lahelle Oskar Henry Professor II 1961 Medisin (virologi) Medisinsk
Laland Søren Gustav Professor 1955 Biokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Langberg Lorents Christian Lektor 1847 Fysikk Filosofisk
  Professor 1853 Fysikk Filosofisk
Lange Henrik Finne Dosent II 1952 Indremedisin Medisinsk
  Professor II 1968 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Lange Henrik Finne Professor II 1968 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Lange Lorents Professor 1816 Lovkyndighet Juridisk
Langfeldt Einar Professor 1925 Medisin Medisinsk
Langfeldt Gabriel Konstituert professor 1940 Medisin Medisinsk
  Professor 1940 Medisin Medisinsk
Langholm Sivert Dosent 1974 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1976 Historie Historisk-filosofisk
Langmyhr Finn Johan Dosent 1970 Kjemi (analytisk) Matematisk-naturvitenskapelig
Langvik-Johannessen Kåre Dosent 1965 Allmenn litteraturvitenskap Historisk-filosofisk
  Dosent 1966 Nederlandsk språk og litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1972 Nederlandsk språk og litteraturvitenskap Historisk-filosofisk
Larsen Gerhard Dosent II 1951 Medisin Medisinsk
Larsen Øivind Dosent 1971 Medisinsk historie Medisinsk
Lassen Birger Stuevold Dosent 1971 Rettsvitenskap Juridisk
Laudal Olav Arnfinn Dosent 1964 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lavik Nils Johan Dosent 1978 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Leegaard Christopher Blom Konstituert dosent 1893 Nervesykdommer Medisinsk
  Tilforordnet professor 1895 Nervesykdommer Medisinsk
  Professor av 2. lønningsklasse 1896 Nervesykdommer Medisinsk
Leegaard Fredrik Christian Professor 1931 Medisin Medisinsk
Leegaard Frithjof Professor 1922 Medisin Medisinsk
Leegaard Truls Michael Ekstraordinær professor II 1952 Øre-, nese- og halssykdommer Medisinsk
  Professor II 1962 Medisin Medisinsk
Leivestad Ragnar Skouge Professor 1965 Teologi Teologisk
Leren Paul Professor II 1984 Medisin (kardiologi) Medisinsk
Leythaeuser Detlev Professor II 1984 Geologi (organisk petrologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Liavaag Kaare Dosent II 1955 Medisin Medisinsk
Liavåg Ivar Dosent II 1973 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Lid Nils Dosent 1935 Nynorsk Historisk-filosofisk
  Professor 1940 Norsk folkelivsgransking Historisk-filosofisk
Lie Arthur Gotfred Konstituert dosent 1923 Semittiske språk Historisk-filosofisk
  Dosent 1930 Semittiske språk Historisk-filosofisk
Lie Hallvard Dosent 1948 Litterær stilgransking Historisk-filosofisk
  Professor 1955 Litteraturhistorie, spesielt mellomalderlig litteratur Historisk-filosofisk
Lie Ivar Ragnar Dosent 1970 Psykologi (eksperimentalpsykologi) Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1973 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Lie Marius Sophus Ekstraordinær professor 1872 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lie Mikael Strøm Henriksen Dosent 1916 Rettsvitenskap Juridisk
  Ekstraordinær professor 1919 Rettsvitenskap Juridisk
Lie Sverre Olaf Dosent 1976 Medisin (pediatri) Medisinsk
Lieblein Jens Daniel Carolus Ekstraordinær professor 1876 Egyptologi Historisk-filosofisk
Liestøl Knut Dosent 1909 Landsmål Historisk-filosofisk
  Professor 1917 Norsk folkevitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1935 Norsk folkeminnevitenskap Historisk-filosofisk
Lind Bjørn Dosent II 1977 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Lindeman Fredrik Otto Professor 1976 Sammenliknende språkforskning Historisk-filosofisk
Lindeman Henrik Henrikssøn Dosent II 1980 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Lindvik Adolf Fridtjof Professor 1926 Rettsvitenskap Juridisk
Lingjærde Odd Dosent II 1984 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Lingjærde Per Dosent II 1970 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
Ljunggren Wilhelm Dosent 1948 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1956 Ren matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lochmann Ernst Ferdinand Konstituert professor 1866 Medisin (farmakologi, toksikologi og hygiene) Medisinsk
  Professor 1867 Medisin (farmakologi, toksikologi og hygiene) Medisinsk
Lofthus Alf Professor 1973 Fysikk (eksperimentalfysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Lossius Sophus Professor 1948 Odontologi Odontologisk
Lothe Jens Dosent 1963 Fysikk (eksperimentalfysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1972 Faststoff-fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lund Ivar Dosent 1972 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Lund Yngvar Gundro Professor II 1980 Informatikk (kybernetikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Lundby Arne Professor II 1965 Kjernefysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lunde Per Knut Michaelssønn Dosent II 1974 Medisin (klinisk farmakologi) Medisinsk
  Professor 1981 Medisin (farmakologi) Medisinsk
Lundeby Einar Johannes Dosent 1967 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1971 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Lunden Kåre Professor 1976 Eldre tids historie Historisk-filosofisk
Lunden Siri Sverdrup Professor 1971 Slaviske språk Historisk-filosofisk
Lundervold Arne Dosent II 1966 Medisin (klinisk nevrofysiologi) Medisinsk
Lundevall Jon Professor 1965 Rettsmedisin Medisinsk
Lundh Gregers Fougner Lektor 1814 Teknologi Filosofisk
  Professor 1822 Landhusholdningslære, statsøkonomi og teknologi Filosofisk
Lundqvist Jan Olof Dosent 1980 Geografi med særlig vekt på utviklingsgeografi Historisk-filosofisk
Lyche Ralph Tambs Professor 1950 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lyche Tom Johan Wiborg Dosent 1976 Numerisk analyse Matematisk-naturvitenskapelig
Lyng Georg Vilhelm Professor 1869 Filosofi Historisk-filosofisk
Lynge Bernt Arne Dosent 1918 Systematisk botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1935 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Lysgaard Sverre Dosent 1962 Arbeidspsykologi Historisk-filosofisk
  Professor 1965 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Lysne Anders Dosent 1970 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1972 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Løchen Arne Ekstraordinær professor 1900 Filosofi Historisk-filosofisk
Lødrup Peter Dosent 1966 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1969 Rettsvitenskap Juridisk
Løkken Per Dosent 1977 Farmakologi Odontologisk
Lønning Inge Johan Professor 1971 Teologi Teologisk
Lønning Per Dosent 1977 Teologi (kristendommens idéhistorie) Teologisk
Lønsjø Ole Dosent 1963 Fysikk (eksperimentalfysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Løseth Oluf Eilert Konstituert dosent 1895 Romansk litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1913 Romansk filologi, særlig fransk Historisk-filosofisk
Løvlie Arne Mathias Dosent 1965 Zoologi (cytologi) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1969 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Madsen Arve Professor II 1967 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Magerøy Hallvard Dosent 1962 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Islandsk Historisk-filosofisk
Malde Karl Konstituert dosent 1945 Teologi Teologisk
Malling Birger Professor 1939 Medisin Medisinsk
Malm Ole Jacob Professor II 1965 Medisin (kirurgisk patofysiologi) Medisinsk
Maltby Per Dosent 1966 Astrofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Manum Svein Bendik Dosent 1972 Paleobotanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Marstrander Carl Johan Sverdrup Ekstraordinær professor 1913 Keltiske språk Historisk-filosofisk
Marstrander Sverre Professor 1968 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
Mathiesen Thomas Professor 1972 Rettssosiologi Juridisk
Mathisen Ole-Alfred Professor 1972 Marin biologi Matematisk-naturvitenskapelig
Mathisen Willy Eugen Dosent II 1976 Medisin (kirurgi) Medisinsk
McKinley-McKee John S. Dosent 1974 Biokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Meidell Birger Øivind Professor 1923 Forsikringsteknikk Matematisk-naturvitenskapelig
Meinich Per Dosent 1966 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1972 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Mentzoni Michael Henry Dosent 1970 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Messell John Andreas Lektor 1822 Engelsk og italiensk Filosofisk
  Lektor 1825 Engelsk, italiensk og fransk Filosofisk
  Professor 1834 Engelsk, italiensk og fransk Filosofisk
Meyer Sven Nissen Dosent 1952 Tuberkulose Medisinsk
Michelet Simon Temstrup Professor 1896 Teologi Teologisk
Midbøe Hans Dosent 1973 Teatervitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1980 Teatervitenskap Historisk-filosofisk
Midgaard Knut Olav Dosent 1971 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1975 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Midttun Olav Dosent 1917 Landsmål Historisk-filosofisk
  Professor 1940 Nynorsk diktning og målbruk Historisk-filosofisk
Midtvedt Tore Dosent II 1979 Medisin (medisinsk mikrobiologi) Medisinsk
Mjør Ivar Andreas Dosent 1967 Odontologi (anatomi) Odontologisk
  Professor 1970 Odontologi Odontologisk
Moe Ingebret Moltke Professor 1886 Norsk folkespråk (og norsk folketradisjon) Historisk-filosofisk
  Professor 1899 Folketradisjoner og middelalderlig litteratur, derunder innbefattet den oldnorsk-islandske Historisk-filosofisk
Moe Narve Sverre Dosent II 1973 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Moe Olaf Evard Konstituert dosent 1906 Teologi Teologisk
  Dosent 1912 Teologi Teologisk
Mohn Erik Dosent II 1983 Statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Mohn Henrik Professor 1866 Meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Mohr Jan Gunnar Faye Dosent 1959 Human genetikk Matematisk-naturvitenskapelig
Mohr Otto Lous Professor 1919 Medisin Medisinsk
Molland Einar Professor 1939 Teologi Teologisk
Molland Jacob Professor 1950 Medisin Medisinsk
Molne Kåre Dosent II 1977 Medisin (obstetrikk og gynekologi) Medisinsk
Monn Eirik Dosent II 1976 Medisin (pediatri) Medisinsk
Monrad Marcus Jacob Lektor 1845 Filosofi Filosofisk
  Professor 1851 Filosofi Filosofisk
Monrad-Krohn Georg Herman Professor 1921 Medisin Medisinsk
Montgomery Ingun Professor 1979 Teologi Teologisk
Morgenstierne Bredo Henrik von Munthe af Konstituert professor 1887 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1889 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
Morgenstierne Georg Valentin von Munthe af Professor 1937 Indisk språk og litteratur Historisk-filosofisk
Motzfeldt Ulrik Anton Lektor 1829 Lovkyndighet Juridisk
  Konstituert professor 1834 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1839 Lovkyndighet Juridisk
Mowinckel Sigmund Olaf Plytt Dosent 1917 Teologi Teologisk
  Ekstraordinær professor 1922 Teologi Teologisk
  Professor 1933 Teologi Teologisk
Moxnes Halvor Professor 1984 Teologi (Det nye testamentet) Teologisk
Munch Andreas Ekstraordinær professor 1860   Uavhengig
Munch Edvard Konstituert professor 1876 Teologi Teologisk
  Professor 1877 Teologi Teologisk
Munch Peter Andreas Lektor 1837 Historie Filosofisk
  Professor 1841 Historie Filosofisk
Mundal ELSE Dosent 1977 Norrøn filologi Historisk-filosofisk
Munthe Preben Hempel Professor 1961 Distribusjonsøkonomi Juridisk
Myhre Annik Margarethe Dosent 1984 Petroleumsgeologi Matematisk-naturvitenskapelig
Myhre Bjørn Professor 1984 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
Myhre Eivind Kristian Dosent II 1965 Medisin (patologi) Medisinsk
  Professor II 1969 Medisin (patologi) Medisinsk
Myhre Erik Dosent II 1972 Medisin (indremedisin) Medisinsk
  Professor II 1977 Medisin Medisinsk
  Professor 1979 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Myklebost Hallstein Dosent 1959 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1969 Geografi Historisk-filosofisk
Myren Johannes Artur Dosent II 1964 Medisin Medisinsk
  Professor II 1977 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Mysen Bjørn Olav Professor 1983 Geologi (petrologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Mæhle Eivind Professor 1944 Pressevitenskap Uavhengig
Mæhle Leif Professor 1969 Nordisk, særlig nynorsk litteratur og nynorsk målbruk Historisk-filosofisk
Møller Poul Martin Lektor 1826 Filosofi Filosofisk
  Professor 1828 Filosofi Filosofisk
Mønnesland Svein Karl Professor 1977 Slaviske språk Historisk-filosofisk
Mørland Knud Henning Professor 1949 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Müller Carl Arnoldus Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Müller Jørgen Carsten Dosent II 1964 Medisin (kardiologi) Medisinsk
  Professor II 1972 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Münster Emil Bertrand Konstituert lektor 1850 Metallurgi Filosofisk
  Lektor 1854 Metallurgi Filosofisk
  Professor 1862 Metallurgi Matematisk-naturvitenskapelig
Nagell Trygve Dosent 1930 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Nansen Fridtjof Professor 1897 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1908 Oceanografi Matematisk-naturvitenskapelig
Natvig Haakon Valde Professor 1952 Medisin Medisinsk
Natvig Ketil Dosent II 1984 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Nesbakken Rangar Professor II 1978 Medisin (nevrokirugi) Medisinsk
Neset Gunnar Dosent II 1965 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Nesheim Asbjørn Skogstad Professor II 1959 Samisk språk, historie og kultur Historisk-filosofisk
Nettum Rolf Nyboe Dosent 1973 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Neumann ELSE-Ragnhild Professor 1981 Geologi (mineralogi) Matematisk-naturvitenskapelig
Neumann Henrich Professor 1966 Krystallografi, mineralogi og petrografi Matematisk-naturvitenskapelig
Nicolaysen Johan Professor 1909 Medisin Medisinsk
Nicolaysen Julius Professor 1870 Medisin (kirurgi og hudsykdommer) Medisinsk
Nicolaysen Ragnar Professor 1940 Ernæringsforskning Medisinsk
Nielsen Konrad Hartvig Isak Rosenvinge Dosent 1899 Lappisk og kvænsk Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1911 Finsk-ugriske språk Historisk-filosofisk
Nielsen Yngvar Professor 1890 Geografi og etnografi Historisk-filosofisk
  Professor 1902 Etnografi Historisk-filosofisk
Nilsen Per Agnar Dosent II 1972 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Nilson Sten Sparre Dosent 1978 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Nissen Rasmus Tønder Konstituert lektor 1854 Teologi Teologisk
  Lektor 1856 Teologi Teologisk
  Professor 1864 Teologi Teologisk
Nissen-Lie Henrich Steffens Konstituert dosent II 1951 Kirurgi Medisinsk
Nitter-Hauge Sigurd Dosent II 1973 Medisin (kardiologi) Medisinsk
Norberg Ragnar Dosent 1980 Matematisk statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Nordahl Helge Dosent 1969 Fransk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1972 Romansk filologi Historisk-filosofisk
Nordal Arnold Sofus Professor 1948 Farmakognosi Matematisk-naturvitenskapelig
Nordal Sigurdur Johannesson Professor 1923 Islandsk Historisk-filosofisk
Nordbø Håkon Dosent 1971 Odontologi Odontologisk
Nordgård Asbjørn Johan Dosent 1972 Geografi Historisk-filosofisk
Nordhagen Per Jonas Professor 1973 Kunsthistorie og klassisk arkeologi Historisk-filosofisk
Nordhagen Rolf Professor 1945 Botanikk og plantegeografi Matematisk-naturvitenskapelig
Nordhagen Rolf Dosent 1970 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Nordland Eva Dosent 1963 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Nordland Odd Dosent 1971 Nordisk kultur- og religionshistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1982 Nordisk kultur- og religionshistorie Historisk-filosofisk
Nordseth Tor Dosent II 1972 Medisin (hygiene) Medisinsk
Noreik Kjell Dosent 1974 Medisin (sosialmedisin) Medisinsk
Norman Nico Professor 1964 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Nornes Helge Professor 1983 Medisin (nevrokirugi) Medisinsk
Norum Kaare Reidar Dosent 1969 Ernæringsforskning Medisinsk
  Professor 1973 Medisin (ernæringvitenskap) Medisinsk
Nyberg-Hansen Rolf Dosent II 1974 Medisin (nevrologi) Medisinsk
  Professor 1978 Medisin (nevrologi) Medisinsk
Nygaard Knut Dosent II 1979 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Nygaard Kristen Professor II 1977 Informatikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1984 Informatikk Matematisk-naturvitenskapelig
Nygaard-Østby Birger Professor 1962 Odontologi Odontologisk
Næss Arne Dekke Eide Professor 1939 Filosofi Historisk-filosofisk
Næss Knut Dosent 1963 Nevrofarmakologi Medisinsk
  Professor 1966 Medisin (farmakologi) Medisinsk
Odhner Nils Johan Teodor Professor 1914 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Odland Sigurd Vilhelm Professor 1894 Teologi Teologisk
Oftedal Ivar Werner Professor 1949 Mineralogi og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Oftedal Magne Professor 1957 Keltiske språk Historisk-filosofisk
Oftedal Per Professor 1969 Generell genetikk Matematisk-naturvitenskapelig
Olaisen Bjørnar Dosent 1980 Medisin (rettsmedisin) Medisinsk
Olsen Bjørn Reino Dosent 1971 Medisin (anatomi) Medisinsk
Olsen Magnus Bernhard Professor 1908 Oldnorsk og islandsk språk og litteratur Historisk-filosofisk
Olsen Sigurd Andreas Dosent 1955 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Dosent 1972 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Olsen Tore Professor 1968 Elektronikk Matematisk-naturvitenskapelig
Omholt Anders Kristian Professor 1963 Eksperimentalfysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Opheim Odd Faursted Professor 1946 Øre-, nese- og halssykdommer Medisinsk
Opsahl Roald Ekstraordinær professor II 1952 Medisin Medisinsk
  Professor II 1962 Medisin Medisinsk
Opsahl Torkel Professor 1965 Rettsvitenskap Juridisk
Ording Arne Professor 1947 Historie Historisk-filosofisk
Ording Hans Nielsen Hauge Professor 1939 Teologi Teologisk
Ording Johannes Professor 1906 Teologi Teologisk
Ore Aadne Dosent 1953 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1960 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Ore Svein Dosent 1971 Kjemi (polymerkjemi) Matematisk-naturvitenskapelig
Ormerod John G. Dosent 1966 Plantefysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Ormestad Helmut Dosent 1964 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Orry Mathurin René Lektor 1815 Fransk Filosofisk
  Professor 1816 Fransk Filosofisk
Osnes Eivind Dosent 1977 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Owren Paul Arnor Professor 1948 Medisin Medisinsk
Paasche Eystein Karl Mörner Professor 1973 Marin biologi (botanikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Paasche Johan Fredrik Dosent 1917 Tysk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1920 Europeisk litteratur Historisk-filosofisk
  Ekstraordinær professor 1938 Middelalderlig liltteratur Historisk-filosofisk
Palm Enok Professor 1963 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Palme Per Olof Professor 1961 Kunsthistorie Historisk-filosofisk
Palmstrøm Arnfinn Ekstraordinær professor 1919 Forsikringsteknikk Uavhengig
Pappas Alexis Constantin Georg Konstituert professor 1957 Radio-isotop-kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1962 Kjernekjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Pedersen Bjørn Professor II 1969 Spinnspektroskopi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1979 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Pedersen Jan Ivar Dosent 1974 Ernæringsvitenskap Medisinsk
  Professor 1984 Ernæringslære Medisinsk
Pedersen Kaare Dosent 1967 Geofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Peskine Christian Professor 1975 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Petersen Erling Helmer Professor 1952 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Petersen Fredrik Professor 1875 Teologi Teologisk
Petersen Hans Peter Dosent II 1955 Øyensykdommer Medisinsk
Pihl Alexander Professor II 1963 Medisin (cancer-biokjemi) Medisinsk
Platou Eivind Stoud Dosent 1947 Ortopedi Medisinsk
Platou Frederik Christian Stoud Lektor 1843 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1849 Lovkyndighet Juridisk
Platou Ludvig Stoud Professor 1813 Historie, geografi og statistikk Filosofisk
Platou Oscar Ludvig Stoud Professor 1890 Lovkyndighet Juridisk
Poppe Erik Dosent II 1951 Røntgendiagnostikk Medisinsk
  Dosent II 1954 Medisin (stråleterapi) Medisinsk
  Professor II 1962 Medisin (radioterapi) Medisinsk
Poulsson Poul Edvard Tilforordnet professor 1895 Farmakologi og toksikologi Medisinsk
  Ekstraordinær professor 1895 Farmakologi og toksikologi Medisinsk
Prawitz Dag Hjalmar Professor 1971 Filosofi Historisk-filosofisk
Printz Karl Henrik Oppegaard Professor 1942 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Prydz Hans Professor 1980 Medisin (indremedisinsk forskning) Medisinsk
Prytz Milda Dorothea Dosent 1948 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Quelprud Thordar Dosent 1942 Arvebiologi Medisinsk
Quist-Hanssen Sverre Dosent II 1963 Audiologi Medisinsk
  Dosent II 1969 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
Rajka Georg Professor 1971 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Ramberg Ivar Professor 1976 Geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Ramsøy Natalie Rogoff Professor II 1978 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Ramsøy Odd Professor 1971 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Rand Per Dosent 1962 Pedagogikk Historisk-filosofisk
  Professor 1966 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Rasch Halvor Heyerdahl Lektor 1847 Zoologi Filosofisk
  Professor 1852 Zoologi Filosofisk
Rasmussen Søren Professor 1813 Teoretisk matematikk (og fysikk) Filosofisk
Rasmussen Tor Fredrik Dosent 1981 Geografi Historisk-filosofisk
Rathke Jens Professor 1813 Naturhistorie Filosofisk
  Professor 1829 Astrofysikk Filosofisk
Ravndal Finn Professor 1976 Teoretisk fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Reenskaug Trygve Mikjel Heyerdahl Professor II 1971 Kybernetikk Matematisk-naturvitenskapelig
Refsum Harald Engebret Dosent II 1971 Medisin (respirasjonsfysiologi) Medisinsk
Refsum Sigvald Bernhard Professor 1954 Medisin Medisinsk
Refvem Olav Dosent II 1962 Medisin Medisinsk
Reichborn-Kjennerud Ingjald Professor 1971 Odontologi Odontologisk
Reichborn-Kjennerud Odd Dosent 1961 Konserverende tannpleie Odontologisk
Reiersøl Olav Dosent 1950 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1957 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1961 Matematisk statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Reigstad Astor Dosent II 1984 Medisin (ortopedisk kirurgi) Medisinsk
Reinvang Ivar Reinholt Dosent II 1981 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Rekstad John Bernhard Professor 1980 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Resvoll-Holmsen Hanna Marie Dosent 1921 Plantegeografi Matematisk-naturvitenskapelig
Retterstøl Nils Dosent II 1967 Medisin (psykiatri) Medisinsk
  Professor II 1973 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Rinvik Eric Dosent 1971 Medisin (anatomi) Medisinsk
  Professor 1975 Medisin (anatomi) Medisinsk
Rinvik Roald Dosent II 1967 Medisin (barnesykdommer) Medisinsk
Riste Tormod Professor II 1980 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Robberstad Knut Ingebrikt Professor 1940 Rettsvitenskap Juridisk
Rokseth Hjalmar Peter Professor 1929 Romansk filologi Historisk-filosofisk
Roll-Hansen Diderik Dosent 1969 Engelsk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Rommetveit Magne Dosent 1978 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
Rommetveit Ragnar Dosent 1954 Psykologi Historisk-filosofisk
  Professor 1959 Psykologi Historisk-filosofisk
Ropeid Andreas Professor II 1978 Folkelivsgransking Historisk-filosofisk
Rosenqvist Ivan Th. Professor II 1956 Sedimentologi og geoteknikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1965 Mineralogi og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Ross Allan Strode Campbell Professor 1946 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
Rosseland Svein Professor 1927 Astronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Rudberg Gunnar Professor 1919 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
Ruud Arne Fredrik Dosent 1961 Røntgenologi Medisinsk
Ruud Johan Tidemand Professor 1939 Marin biologi Matematisk-naturvitenskapelig
Rygg Nicolai Theodorius Nilssen Professor 1910 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Rygh Oluf Lektor 1863 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1866 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1875 Arkeologi Historisk-filosofisk
Ræder Morten Professor II 1982 Medisin (patofysiologi) Medisinsk
Rølla Gunnar Konstituert professor 1976 Odontologi (barnetannpleie og kariesprofylakse) Odontologisk
Rømming Hans Christian Dosent 1972 Kjemi (fysikalsk) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1983 Kjemi (krystallografi) Matematisk-naturvitenskapelig
Røstvig Marie-Sofie Dosent 1955 Engelsk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1968 Litteraturhistorie, særlig engelsk Historisk-filosofisk
Røvig Gunnar Dosent 1950 Nevrokirurgi Medisinsk
Salomonsen Leif August Professor 1942 Medisin (barnesykdommer) Medisinsk
Saltveit Laurits Professor 1962 Tysk filologi Historisk-filosofisk
Salvesen Bjarne Sigmund Dosent 1963 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Salvesen Harald Astrup Professor 1932 Medisin Medisinsk
Samdahl Bjarne Dosent 1931 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1932 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Sander Sten Dosent II 1972 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Sandved Arthur Olav Dosent 1971 Engelsk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Engelsk språk Historisk-filosofisk
Sandven Johannes Professor 1950 Pedagogikk Historisk-filosofisk
Sandvik Gudmund Professor 1975 Rettshistorie Juridisk
Sanness John Professor II 1965 Historie Historisk-filosofisk
Sars Georg Ossian Professor 1874 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Sars Johan Ernst Welhaven Ekstraordinær professor 1874 Historie Historisk-filosofisk
Sars Michael Ekstraordinær professor 1854 Zoologi Filosofisk
Saugstad Per Dosent 1961 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1967 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Schanke Kaare Halfdan Dosent II 1954 Kirurgi Medisinsk
Scheel Axel Christian Dosent II 1951 Stråleterapi Medisinsk
Scheel Herman Carsten Johannes Konstituert professor 1893 Lovkyndighet Juridisk
Scheerer Carl Johann August Theodor Lektor 1841 Mineralogi Filosofisk
Schencke Johann Friedrich Wilhelm Professor 1914 Religionshistorie Historisk-filosofisk
Schetelig Jacob Grubbe Cock Professor 1917 Mineralogi og geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Schieldrop Edgar Bonsak Professor 1929 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Schiøtz Carl Professor 1932 Medisin Medisinsk
Schiøtz Hjalmar August Professor 1901 Medisin Medisinsk
Schiøtz Oscar Emil Konstituert professor 1875 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1875 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Schjelderup Harald Krabbe Professor 1921 Filosofi Historisk-filosofisk
  Professor 1928 Psykologi Historisk-filosofisk
Schjelderup-Ebbe Dag Dosent 1963 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1973 Musikkvitenskap Historisk-filosofisk
Schjønsby Henning Dosent II 1978 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Schjøtt Peter Olrog Konstituert lektor 1865 Gresk filologi Historisk-filosofisk
  Lektor 1866 Gresk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1866 Gresk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1889 Klassisk filologi (spesielt gresk filologi) Historisk-filosofisk
Schjøtt-Rivers Ernst Harald Dosent II 1951 Fødselsvitenskap og kvinnesykdommer Medisinsk
  Professor 1952 Medisin Medisinsk
Schmidt-Nielsen Knut Dosent 1947 Biokjemi med fysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Schnitler Carl Wille Professor 1921 Kunsthistorie Historisk-filosofisk
Schnitler Gudmund Didrik Professor 1940 Historie Historisk-filosofisk
Scholander Per Fredrik Konstituert professor 1954 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1956 Zoofysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Schreiner Erling Dosent 1920 Fysisk kjemi og elektrokjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Schreiner Johan Christian Dosent 1938 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1946 Historie Historisk-filosofisk
Schreiner Johan Henrik Dosent 1973 Historie Historisk-filosofisk
Schreiner Kristian Emil Professor 1908 Medisin Medisinsk
Schroeter Jens Fredrik Wilhelm Professor 1919 Astronomi Matematisk-naturvitenskapelig
Schweder Tore Dosent 1983 Statistikk Samfunnsvitenskapelig
Schweigaard Anton Martin Lektor 1835 Lovkyndighet Juridisk
  Lektor 1840 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1840 Lovkyndighet, statsøkonomi og statistikk Juridisk
Schöndorf Kurt Erich Dosent 1972 Tysk språk Historisk-filosofisk
Schønberg Edvard Professor 1875 Medisin (kvinne- og barnesykdommer) Medisinsk
Schübeler Frederik Christian Konstituert lektor 1863 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Lektor 1864 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1866 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Seeberg Axel Professor 1974 Kunsthistorie og klassisk arkeologi Historisk-filosofisk
Seip Didrik Arup Professor 1916 Riksmål Historisk-filosofisk
Seip Hans Martin Professor II 1979 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Seip Jens Lauritz Arup Dosent 1946 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1951 Politisk idéhistorie Historisk-filosofisk
Seip Martin Dosent II 1958 Medisin Medisinsk
  Professor 1968 Medisin (barnesykdommer) Medisinsk
Seippel Heinrich Julius Manfred Alexander Professor 1886 Semittiske språk Historisk-filosofisk
Sejersted Francis Dosent 1971 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1973 Økonomisk og sosial historie Historisk-filosofisk
Selberg Henrik Ludvig Dosent 1935 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1961 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Selmer Ernst Westerlund Dosent 1924 Germansk filologi og almen fonetikk Historisk-filosofisk
  Professor 1937 Tysk filologi og allmenn fonetikk Historisk-filosofisk
Selmer Knut Sejersted Professor 1959 Forsikringsrett Matematisk-naturvitenskapelig
Selmer-Olsen Reidar Professor 1959 Odontologi (kjeveortopedi) Odontologisk
Selvig Erling Christian Øverland Dosent 1964 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1968 Rettsvitenskap Juridisk
Semb Carl Boye Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Semmingsen Ingrid Elisabeth Konstituert professor 1963 Historie (amerikansk historie) Historisk-filosofisk
  Professor 1967 Historie (amerikansk historie) Historisk-filosofisk
Serck-Hanssen Jan Dosent 1965 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1973 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Setekleiv Johannes Dosent 1967 Medisin (nevrofarmakologi) Medisinsk
Sexe Sjur Aamundssøn Ekstraordinær lektor 1860 Bergbygningslære og fysisk geografi Filosofisk
  Ekstraordinær professor 1866 Bergbygningslære og fysisk geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Seyersted Brita Dosent 1970 Amerikansk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1984 Amerikansk litteratur Historisk-filosofisk
Seyersted Finn Johannes Professor 1974 Rettsvitenskap Juridisk
Seyersted Per Eynert Professor 1973 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Simonsson Nils Professor 1962 Indisk språk og litteratur Historisk-filosofisk
Sinding Thomas Dosent 1934 Statsøkonomi Juridisk
  Professor 1947 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Sinding-Larsen Staale Konstituert professor 1983 Klassisk arkeologi og kunsthistorie Historisk-filosofisk
Sjaastad Ottar Magne Dosent II 1972 Medisin (nevrologi) Medisinsk
Sjøvold Thorleif Dosent 1968 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
  Professor 1971 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
Skaare Kolbjørn Dosent 1983 Numismatikk Historisk-filosofisk
Skalpe Ingar Ole Dosent II 1974 Medisin (medisinsk radiologi) Medisinsk
Skancke Per Njål Dosent 1966 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Skard Eiliv Professor 1934 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1947 Antikk åndshistorie Historisk-filosofisk
Skard Sigmund Professor 1946 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Skard Vemund Dosent 1972 Nordisk språkvitenskap Historisk-filosofisk
Skard Åse Gruda Dosent 1946 Psykologi Historisk-filosofisk
Skattebøl Lars Professor 1969 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Skavlan Olaf Ekstraordinær professor 1877 Alminnelig europeisk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Skeie Jon Konstituert professor 1906 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1907 Rettsvitenskap Juridisk
Skjelderup Michael Professor 1813 Medisin (anatomi og rettsmedisin) Medisinsk
Skjennald Arnulf Dosent II 1982 Medisin (røntgendiagnostikk) Medisinsk
Skjæggestad Øyvind Dosent II 1975 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Skjæraasen Julie Solem Dosent II 1982 Medisin (gynekologi og obstetrikk) Medisinsk
Skjølsvold Arne Professor 1981 Nordisk arkeologi Historisk-filosofisk
Skjørten Fredrik Johannes Dosent II 1976 Medisin (patologi) Medisinsk
Skodvin Magne Professor 1960 Historie Historisk-filosofisk
Skolem Thoralf Albert Dosent 1918 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1938 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Skomedal Tor Dosent 1982 Odontologi (farmakologi) Odontologisk
Skre Håvard Dosent II 1981 Medisin (nevrologi) Medisinsk
Skrede Sverre Dosent II 1973 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
Slagsvold Olav Kristoffer Professor 1971 Odontologi Odontologisk
Sletsjøe Leif Professor 1970 Romansk filologi Historisk-filosofisk
Smedlund Jan Professor 1966 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Smidt Kristian Dosent 1952 Engelsk litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1955 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
Smith Carsten Dosent 1960 Rettsvitenskap Juridisk
  Professor 1964 Rettsvitenskap Juridisk
Smith Christen Professor 1814 "Botanikk og ""statsøkonomiske vitenskaper""" Filosofisk
Smith Emil Konstituert dosent 1915 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Dosent 1920 Klassisk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1948 Gresk språk og litteratur Historisk-filosofisk
Smith Lars Dosent 1976 Psykologi (utviklingspsykologi) Samfunnsvitenskapelig
Soelberg Peer Professor 1971 Administrasjonsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
  Professor II 1983 Administrasjonsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Solberg Halvor Skappel Professor 1930 Teoretisk meteorologi Matematisk-naturvitenskapelig
Solberg Ole Martin Professor 1917 Etnografi Historisk-filosofisk
Solem Erik Toralf Konstituert professor 1931 Rettsvitenskap Juridisk
Solem Jan Heiberg Dosent II 1969 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Solheim Kaare Dosent II 1975 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1984 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Solheim Svale Professor 1956 Folkeminnevitenskap Historisk-filosofisk
Sollid Johan Ludvig Professor 1984 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Sommerfelt Alf Axelssøn Dosent 1926 Sammenliknende og allmenn språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1931 Allmenn språkvitenskap Historisk-filosofisk
Sommerfelt Axel Dosent 1966 Etnografi Samfunnsvitenskapelig
Sortland Ove Konstituert dosent II 1981 Medisin (medisinsk radiologi) Medisinsk
  Dosent II 1982 Medisin (medisinsk radiologi) Medisinsk
Spjeldnæs Nils Professor 1984 Geologi (historisk geologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Spjøtvoll Emil Dosent 1970 Matematisk statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Spurkland Sverre Professor II 1974 Datafag Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor II 1984 Informatikk Matematisk-naturvitenskapelig
Stadaas Johan Olav Dosent II 1979 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1984 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Stang Christian Schweigaard Professor 1937 Slaviske språk Historisk-filosofisk
Stang Frederik Lektor 1831 Lovkyndighet Juridisk
Stang Fredrik Professor 1897 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1913 Lovkyndighet Juridisk
Stavem Per Dosent II 1976 Medisin (hematologi) Medisinsk
Steen Ellisiv Andrea Buch Dosent 1968 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1973 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Steen Petter Andreas Dosent II 1982 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Steen Sverre Dosent 1933 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1938 Historie Historisk-filosofisk
Steenbloch Cornelius Enevold Professor 1816 Historie Filosofisk
Steenbuch Henrik Lauritz Nicolai Lektor 1816 Lovkyndighet Juridisk
  Professor 1818 Lovkyndighet Juridisk
Steensholt Gunnar Dosent 1950 Biokjemi med fysiologi Matematisk-naturvitenskapelig
Stenersen Laurentius Borchsenius Professor 1888 Klassisk, spesielt latinsk filologi Historisk-filosofisk
Stenersen Stener Johannes Lektor 1814 Teologi (nytestamentlig eksegese, etikk og kirkehistorie) Teologisk
  Professor 1818 Teologi (nytestamentlig eksegese, etikk og kirkehistorie) Teologisk
Stensaasen Svein Professor 1978 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Stenseth Nils Christian Dosent 1980 Populasjonsdynamikk Matematisk-naturvitenskapelig
Stigen Anfinn Dosent 1965 Filosofi Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Filosofi Historisk-filosofisk
Stigum Bernt Petter Professor 1974 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Stigum Hilmar Eliseus Professor II 1961 Norsk folkelivsgransking (etnologi) Historisk-filosofisk
Stokke Oddvar Haldor Professor 1979 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
Stokke Torvald Dosent 1961 Patologi Odontologisk
  Professor 1968 Odontologi (generell og spesiell patologi) Odontologisk
Storm Gustav Professor 1877 Historie Historisk-filosofisk
Storm Johan Frederik Breda Professor 1873 Romansk og engelsk filologi Historisk-filosofisk
Storm-Mathisen Jon Dosent 1978 Medisin (anatomi) Medisinsk
Stormorken Helge Professor 1963 Medisin (tromboseforskning) Medisinsk
Storstein Ole Dosent II 1960 Kardiologi Medisinsk
  Professor II 1963 Indremedisin Medisinsk
Stovner Jacob Professor 1973 Medisin (anestesiologi) Medisinsk
Strand Trygve Professor 1956 Geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Strecker Friedrich Adolph Ludvig Ewald Konstituert lektor 1851 Kjemi Filosofisk
  Lektor 1852 Kjemi Filosofisk
Strøm Axel Christian Smith Professor 1940 Medisin Medisinsk
  Professor 1951 Sosialmedisin Medisinsk
Strøm Hagbarth Konstituert dosent 1896 Klinisk-kirurgisk propedeutikk Medisinsk
  Tilforordnet professor 1896 Klinisk-kirurgisk propedeutikk Medisinsk
  Professor av 2. lønningsklasse 1896 Klinisk-kirurgisk propedeutikk Medisinsk
  Professor 1902 Medisin Medisinsk
  Professor 1908 Medisin Medisinsk
Strøm Kaare Knutson Münster Dosent 1939 Limnologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1948 Geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Strøm Steinar Dosent 1976 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1984 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Strømme Johan Henrik Dosent II 1970 Medisin (klinisk biokjemi) Medisinsk
  Professor II 1977 Medisin (klinisk kjemi) Medisinsk
Strømnes Åsmund Lønning Dosent 1970 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Støren Gunnar Dosent II 1971 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1978 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Størmer Erling Dosent 1970 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1975 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Størmer Fredrik Carl Mülertz Professor 1903 Ren matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Størmer Leif Professor 1946 Historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Størmer Per Professor 1969 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sund Arne Dosent II 1971 Medisin (psykiatri) Medisinsk
  Professor II 1978 Medisin (katastrofepsykiatri) Medisinsk
Sundby Hilchen Sommerschild Dosent II 1978 Medisin (barnepsykiatri) Medisinsk
Sundby Per Dosent 1968 Medisin (sosialmedisin) Medisinsk
  Professor 1972 Medisin (sosialmedisin) Medisinsk
Sunde Anton Cathrinus Professor 1929 Medisin Medisinsk
Sundene Ove Hartmann Andersen Dosent 1964 Marin botanikk (algologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Sunding Per Dosent 1974 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sveinsson Svein Lunde Dosent 1947 Patologisk fysiologi Medisinsk
  Professor II 1963 Medisin (patofysiologi) Medisinsk
Svendsen Paulus Dosent 1946 Sammenliknende litteraturforskning Historisk-filosofisk
  Professor 1949 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1960 Idéhistorie Historisk-filosofisk
Sverdrup Erling Professor 1953 Forsikringsmatematikk med matematisk statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sverdrup Georg Professor 1813 Gresk (og latinsk) filologi Filosofisk
  Professor 1831 Filosofi Filosofisk
Sverdrup Georg Johan Professor 1946 Religionshistorie Historisk-filosofisk
Sverdrup Harald Ulrik Professor II 1949 Geofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sverdrup Jacob Dosent 1917 Gammelgermansk språkvitenskap Historisk-filosofisk
  Professor 1929 Germansk filologi Historisk-filosofisk
Sverdrup Jacob Professor II 1983 Internasjonal historie Historisk-filosofisk
Svingby Gunilla Professor 1983 Sosialpedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Sydsæter Knut Dosent 1976 Matematikk (sosialøkonomisk) Samfunnsvitenskapelig
Sylow Peter Ludvig Meidell Ekstraordinær professor 1898 Matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sæland Sem Professor 1922 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Sælen Odd Henrik Professor 1965 Oseanografi Matematisk-naturvitenskapelig
Sæther Martin Dosent II 1978 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Sømme Lauritz Sverdrup Dosent 1971 Zoologi (entomologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Sønju Torleif Dosent 1977 Odontologi (konserverende tannpleie) Odontologisk
Sørensen Aage Bøttger Konstituert professor 1978 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Sørensen Sven Oluf Professor 1961 Fysikk (kjernefysikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Sørenssen Nils Berner Professor 1814 Medisin (farmakologi, patologi og terapi) Medisinsk
Tanase Aurelian Dosent 1974 Fransk filologi Historisk-filosofisk
Tangen Roald Professor 1952 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Taranger Absalon Ekstraordinær professor 1898 Rettsvitenskap Juridisk
Teig Erik Dosent II 1974 Medisin (oto-rhino-laryngologi) Medisinsk
Teisberg Per Anders Professor II 1980 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Thaasen Johan Edvard Konstituert lektor 1860 Gresk Filosofisk
  Lektor 1861 Gresk Filosofisk
Thagaard Wilhelm Lauritz Konstituert professor 1939 Rettsvitenskap Juridisk
Thaulow Moritz Christian Julius Lektor 1839 Kjemi Filosofisk
  Professor 1844 Kjemi Filosofisk
Thiede Jørn Professor 1977 Historisk geologi Matematisk-naturvitenskapelig
Thjøtta Theodor Professor 1935 Medisin Medisinsk
Thomassen Thore Lie Dosent II 1952 Øyensykdommer Medisinsk
  Professor 1954 Medisin Medisinsk
Thonstad Tore Sivert Dosent 1962 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1972 Sosialøkonomi Samfunnsvitenskapelig
Thorsrud Einar Professor II 1975 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Thue Axel Professor 1903 Anvendt matematikk Matematisk-naturvitenskapelig
Thue Henning Junghans Lektor 1848 Gresk filologi Filosofisk
Thulstrup Magnus Andreas Professor 1814 Kirurgi og fødselsvitenskap Medisinsk
Thune Per Olav Dosent II 1973 Medisin (dermato-venereologi) Medisinsk
  Professor II 1979 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Tolo Kåre Johan Dosent 1984 Odontologi (periodonti) Odontologisk
Torgersen Erik Nikolai Dosent 1973 Matematisk statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1978 Statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Torgersen Johan Herman Professor 1952 Medisin (anatomi) Medisinsk
Torgersen Olav Professor 1948 Medisin Medisinsk
Torgersen Ulf Professor 1969 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Tornøe David Hercules Dosent 1899 Fysikalsk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Torp Alf Ekstraordinær professor 1894 Sanskrit og sammenliknende språkvitenskap Historisk-filosofisk
Torup Sophus Carl Frederik Professor 1889 Medisin (fysiologi) Medisinsk
Torvik Ansgar Dosent II 1964 Nevropatologi Medisinsk
  Professor II 1971 Medisin (nevropatologi) Medisinsk
Toverud Guttorm Professor 1959 Odontologi Odontologisk
Toverud Svein Utheim Dosent 1966 Odontologi (fysiologi) Odontologisk
Tranøy Knut Erik Dosent 1957 Filosofi Historisk-filosofisk
  Professor 1979 Filosofi Historisk-filosofisk
Treschow Niels Professor 1813 Filosofi Filosofisk
Trygstad Olav Dosent II 1971 Medisin (pediatri) Medisinsk
Tschudi Aadel Brun Dosent 1973 Geografi med særlig vekt på ikke-europeiske land Historisk-filosofisk
Tveter Kjell Johannes Dosent II 1981 Medisin (urologi) Medisinsk
Tysdahl Bjørn Dosent 1972 Engelsk litteratur Historisk-filosofisk
Tønjum Asbjørn Dosent 1971 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
Tønnesson Kåre Dorenfeldt Dosent 1964 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1969 Historie Historisk-filosofisk
Uchermann Vilhelm Kristian Tilforordnet professor 1895 Øre-, nese-, svelg- og strupesykdommer Medisinsk
  Professor av 2. lønningsklasse 1896 Øre-, nese-, svelg- og strupesykdommer Medisinsk
  Professor 1913 Medisin Medisinsk
Ulleland Magnus Gustav Dosent 1967 Romansk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1974 Romansk filologi Historisk-filosofisk
Undheim Kjell Dosent 1971 Kjemi (generell og farmasøytisk organisk kjemi) Matematisk-naturvitenskapelig
Unger Carl Richard Lektor 1851 Germansk og romansk filologi Filosofisk
  Professor 1862 Germansk og romansk filologi Historisk-filosofisk
Urbye Andreas Tostrup Konstituert professor 1903 Lovkyndighet Juridisk
Ustvedt Hans Jacob Neumann Professor II 1951 Medisin Medisinsk
  Professor 1958 Medisin Medisinsk
Vaglum Per Jørgen Wiggen Dosent II 1979 Medisin (psykiatri) Medisinsk
Valderhaug Jakob Peder Dosent 1975 Odontologi (protetikk) Odontologisk
Vale Jon Rasmus Dosent II 1972 Medisin (lungesykdommer) Medisinsk
  Professor 1981 Medisin (lungesykdommer) Medisinsk
Valen Henry Dosent 1967 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
  Professor 1969 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Valkner Kristen Nikolai Konstituert dosent 1946 Kirkehistorie Teologisk
  Dosent 1952 Kirkehistorie Teologisk
  Professor 1964 Teologi Teologisk
Vandvik Bodvar Dosent II 1979 Medisin (nevrologi) Medisinsk
Vandvik Eirik Professor 1949 Middelalderlig liltteratur Historisk-filosofisk
Vannebo Kjell Ivar Dosent 1984 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
Vasli Sverre Dosent II 1965 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Dosent II 1967 Medisin (kirurgi) Medisinsk
  Professor II 1970 Medisin (kirurgi) Medisinsk
Vegard Lars Dosent 1913 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1918 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Vellar Odd Ditlef Dosent 1970 Medisin (hygiene) Medisinsk
Venås Kjell Dosent 1969 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
  Professor 1972 Nordisk målvitskap Historisk-filosofisk
Vestby Gunnar Willer Dosent II 1968 Medisin (røntgenologi) Medisinsk
Vibe Frederik Ludvig Lektor 1831 Gresk filologi Filosofisk
  Professor 1838 Gresk filologi Filosofisk
Vik Rolf Dosent 1963 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1964 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Vinje Finn Erik Professor 1975 Moderne språk Historisk-filosofisk
Vislie Halvard Dosent II 1957 Psykiatri Medisinsk
Vislie Lise Dosent 1973 Pedagogikk Samfunnsvitenskapelig
Vogt Hans Kamstrup Professor 1946 Romansk filologi Historisk-filosofisk
  Professor 1962 Allmenn språkvitenskap Historisk-filosofisk
Vogt Johan Herman Dosent 1948 Sosialøkonomi og statistikk Juridisk
  Professor 1957 Statsøkonomi og statistikk Juridisk
Vogt Johan Herman Lie Professor 1886 Metallurgi Matematisk-naturvitenskapelig
Vogt Jørgen Herman Professor II 1972 Medisin (indremedisin) Medisinsk
Vogt Ragnar Dosent 1909 Psykiatri Medisinsk
  Professor 1915 Medisin Medisinsk
Vold John Mourly Professor 1890 Filosofi Historisk-filosofisk
von der Fehr Frithjof Ramm Professor 1971 Odontologi Odontologisk
von Simson Georg Professor 1977 Indisk språk og litteratur Historisk-filosofisk
Voss Joachim Andreas Lektor 1850 Medisin Medisinsk
  Professor 1861 Medisin (anatomi og rettsmedisin) Medisinsk
Waage Peter Konstituert lektor 1861 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Lektor 1862 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1866 Kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Waaler Bjarne Arentz Professor 1961 Medisin Medisinsk
Waaler Georg Henrik Magnus Professor 1938 Medisin Medisinsk
Waaler Tor Dosent 1969 Galenisk farmasi Matematisk-naturvitenskapelig
Walaas Arnt Otto Professor 1954 Medisin Medisinsk
Walaas Eva Dosent 1963 Medisinsk biokjemi Medisinsk
Walberg Fred Dosent 1963 Anatomi Medisinsk
  Professor 1964 Odontologi (anatomi) Odontologisk
  Professor 1966 Medisin (anatomi) Medisinsk
Walløe Lars Dosent 1970 Fysikk (kybernetikk) Matematisk-naturvitenskapelig
Wang Arne Dosent 1983 Informatikk Matematisk-naturvitenskapelig
Weber Jan Erik Professor 1979 Oseanografi Matematisk-naturvitenskapelig
Wedervang Ingvar Brynhjulf Dosent 1925 Statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1927 Statsøkonomi og statistikk Matematisk-naturvitenskapelig
Weisse Johan Peter Professor 1875 Latinsk filologi Historisk-filosofisk
Welhaven Johan Sebastian Cammermeyer Konstituert lektor 1840 Filosofi Filosofisk
  Lektor 1843 Filosofi Filosofisk
  Professor 1846 Filosofi Filosofisk
Wereide Knut Dosent II 1983 Medisin (hudsykdommer) Medisinsk
Wereide Thorstein Gunnarssøn Dosent 1919 Fysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Werenskiold Werner Dosent 1914 Fysisk geografi Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor 1925 Fysisk geografi Matematisk-naturvitenskapelig
Wetteland Per Dosent II 1980 Medisin (patologi) Medisinsk
Wickstrøm Alf Jørgen Dosent 1955 Farmasøytisk kjemi Matematisk-naturvitenskapelig
Wigzell Roy John Dosent 1973 Engelsk språk Historisk-filosofisk
Wikborg Kay Bjarne Dosent 1984 Engelsk (moderne engelsk språk) Historisk-filosofisk
Wikner Carl Pontus Professor 1884 Filosofi Historisk-filosofisk
Wille Johan Nordal Fischer Professor 1893 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Winge Emanuel Frederik Hagbarth Professor 1866 Medisin (alminnelig patologi og fysisk patologi) Medisinsk
  Professor 1869 Medisin (spesiell patologi og terapi) Medisinsk
Wingård Bo Professor II 1979 Geofysikk (hydrologi) Matematisk-naturvitenskapelig
  Professor II 1984 Geofysikk (hydrologi) Matematisk-naturvitenskapelig
Winsnes Andreas Hofgaard Dosent 1937 Litteraturhistorie Historisk-filosofisk
  Professor 1938 Europeisk litteratur Historisk-filosofisk
  Professor 1946 Idéhistorie Historisk-filosofisk
Winther Finn Ørnulf Dosent II 1971 Medisin (øre-, nese- og halssykdommer) Medisinsk
  Professor II 1974 Medisin (oto-rhino-laryngologi) Medisinsk
  Professor 1976 Medisin (oto-rhino-laryngologi) Medisinsk
Winther Truls Olav Dosent 1974 Fransk litteratur Historisk-filosofisk
Wold Jens Kristian Professor 1979 Farmakognosi Matematisk-naturvitenskapelig
Worm-Müller Jacob Ekstraordinær professor 1873 Fysiologi Medisinsk
  Professor 1877 Medisin (fysiologi) Medisinsk
Worm-Müller Jacob Stenersen Dosent 1918 Historie Historisk-filosofisk
  Professor 1928 Historie Historisk-filosofisk
Worren Arne Professor 1977 Iberoromansk litteratur Historisk-filosofisk
Wyller Arne August Dosent 1966 Astrofysikk Matematisk-naturvitenskapelig
Wyller Egil Anders Dosent 1967 Filosofi Historisk-filosofisk
  Professor 1969 Antikk åndshistorie Historisk-filosofisk
Wyller Thomas Christian Fredrik Dosent 1956 Statsvitenskap Juridisk
  Professor 1968 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Wærhaug Jens Professor 1976 Odontologi (periodonti) Odontologisk
Ystad Vigdis Dosent 1979 Nordisk litteratur Historisk-filosofisk
Ytterborg Jan de Besche Dosent 1964 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
  Professor II 1967 Medisin (øyesykdommer) Medisinsk
Zachrisson Bjørn Uddo Dosent 1970 Odontologi Odontologisk
  Dosent 1973 Odontologi Odontologisk
  Professor 1982 Odontologi (kjeveortopedi) Odontologisk
Zwetnow Nicolaus Professor 1980 Medisin (nevrokirugi) Medisinsk
Ødegård Ørnulv Professor II 1951 Medisin Medisinsk
Økland Fridthjof Johannes Professor 1952 Zoologi Matematisk-naturvitenskapelig
Økland Jan Dosent 1972 Limnologi Matematisk-naturvitenskapelig
Ørstavik Jon Sigurd Dosent 1975 Odontologi (protetikk) Odontologisk
Ørvik Nils Dosent 1962 Statsvitenskap Samfunnsvitenskapelig
Østbø Johannes Georg Dosent 1982 Tysk litteratur Historisk-filosofisk
Østerberg Dag Professor 1981 Sosiologi Samfunnsvitenskapelig
Østerud Øyvind Professor 1980 Konflikt- og fredsforskning Samfunnsvitenskapelig
Østrem Sigurd Dosent 1941 Rettsvitenskap Juridisk
Øye Ivar Dosent 1968 Medisin (farmakologi) Medisinsk
  Professor 1979 Medisin (farmakologi) Medisinsk
Øyslebø Olaf Dosent 1971 Stilistikk Historisk-filosofisk
Ålvik Gunnar Professor 1946 Botanikk Matematisk-naturvitenskapelig
Åqvist Gösta Professor 1971 Rettshistorie Juridisk
Årstad Thor Sundfør Professor 1959 Odontologi (plateprotese) Odontologisk
Ås Arvid Professor 1968 Psykologi Samfunnsvitenskapelig
Åsenden Reidun Dosent 1978 Odontologi (barnetannpleie og kariesprofylakse) Odontologisk

 

Emneord: studentmatrikkelen, matrikkel
Publisert 20. feb. 2019 16:03 - Sist endret 22. mars 2021 11:43