Verdighet, ro, disiplin – det motsatte skader oss alle

Denne parolen kan vi alle trenge i disse coronatider. Den ble opprinnelig hengt opp på universitetet etter at studenter og menn i hirduniform barket sammen i et masseslagsmål utenfor Aulakjelleren i september 1940.

Av Anne Vaalund

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Aulakjellerslaget er navnet slagsmålet skulle få. Etter den tyske invasjonen 9. april fortsatte universitetet sin virksomhet etter beste evne. I noen fag ble undervisningen opprettholdt, mens det var vanskeligere i andre fag. Studentene var svært lite mottakelige for NS-påvirkning.

Studentersamfundet markerer seg

Høsten 1940 hardnet frontene. Studentersamfundet mobiliserte politisk mot okkupasjonsmakten. Programmet for møtene deres klart var antinazistisk. Det hele toppet seg på møtet i Studentersamfundet 21. september, der overlege Johan Scharffenberg holdt hovedtalen. Over 600 tilhørere sto klemt sammen i lokalet. Den gamle republikaneren Scharffenberg hyllet i sin tale kongens opptreden i 1905. Alle skjønte at Scharffenberg med dette hyllet kongens nei til å abdisere. Applausen var stor. Studentersamfundets leder John Sannes og 70 år gamle Scharffenberg ble arrestert umiddelbart etter møtet. De visste at dette ville skje.

Aulakjellerslaget

Tre dager etter møtet i Studentersamfundet troppet fem menn i hirduniform opp i studentkantina i Aulakjelleren. Studentfylkingsfører Åge Conradi sto bak. Stemningen bar preg av hendelsen i Studentersamfundet like før. Hirden ble umiddelbart slengt på dør. Dette var forventet, og utenfor sto en større gruppe hirdfolk og ventet. De stilte seg opp arm i arm i universitetstrappen og oppførte seg truende. Dette ble observert fra vinduene i sentrumsbygningenes lesesaler. Et par hundre studenter strømmet ut. En av studentene utløste masseslagsmålet ved å sparke til en av hirdens menn.

Verdighet, ro og disiplin

Samme dag ble denne parolen laget og hengt opp over hele universitetet. Der ble den hengende til krigen var over, eller i alle fall til universitetet stengte 30. november 1943 etter dramatiske massearrestasjoner. Konsekvensene av Aulakjellerslaget var at studentene måtte få godkjent alle planlagte møter. Både Aulakjelleren og Blindernkjelleren måtte ha vakthold ved kveldsarrangementer. Og hva med studentfylkingsfører Åge Conradi? Han måtte beklage oppførselen sin ovenfor rektor. Dette var den eneste voldelige konfrontasjonen mellom Hirden og studentene. Verdighet, ro og disiplin – Parolens budskap ble hørt.

Kilder

All informasjon er hentet fra Jorunn Sem Fures bok «1940-1945: Universitetet i kamp» 2011. Kapittel 4.

Emneord: Andre verdenskrig Av Anne Vaalund
Publisert 20. mars 2020 19:38 - Sist endret 15. mars 2021 11:10