Jurister

Bildet kan inneholde: slips, frakk, mikrofon, gest, stil.
Publisert 25. okt. 2012 18:47

Professor i rettsvitenskap Johs. Andenæs var en av de viktigste personer i norsk rettsutvikling etter krigen. Han skrev en rekke sentrale lærebøker og påvirket i tillegg norsk rett som forsker, samfunnsdebattant, høyesterettsdommer og medlem av Straffelovrådet.