Medisinere

Publisert 27. aug. 2018 12:25

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunnsroller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

Publisert 22. mai 2014 22:01

Det norske medicinske Selskab har en stor samling portretter av medlemmer. Mange hadde sitt virke ved universitetet.