For arkitektens øyne: Interiører på 60-tallets Blindern

Leif Olav Moens arkitektkontor AS stod bak mange av bygningene på det utvidede universitetsområdet. Kontoret sørget for å få fotografert resultatene, også innvendig. Bli med på en omvisning bak fasadene - på 1960-tallets Blindern!

Arkitektkontoret hadde knyttet til seg krefter som gjorde at også møbler, lysarmaturer, beslag og annen innredning kunne tegnes av firmaet. Slik ble bygningene helhetlig utstyrt etter egne designprogram. Å bruke holdbare materialer var et grunnleggende prinsipp. Variasjoner over noen felles grunnprinsipper gjorde at de tre fakultetsanleggene som Leif Olav Moen tegnet fikk sine særpreg, samtidig som interiører og innredninger harmonerte både i materialbruk og formspråk. Arkitektkontoret skapte en distinkt Blindern-look.

Mye er bevart - men også endret

Blindernsærpreget eksisterer heldigvis fremdeles. Samtidig har mange møbler og interiørdetaljer forsvunnet i årens løp. Noen funksjoner og krav har falt bort, andre har kommet til. Det har også fått konsekvenser for interiørene. Det er viktig å ta vare på Blinderns særpreg og opprinnelige kvaliteter. Heldigvis har gjenbruk og tilbakeføringer til opprinnelig utseende fått mer oppmerksomhet de siste årene.

For arkitektens blikk

Leif Olav Moen engasjerte Teigens fotoatelier for å dokumentere de ferdige bygningene. Bildene var ment for arkitektenes egne blikk, men skulle også brukes i publikasjoner og som dokumentasjon. Fotografiene vi viser er hentet fra Leif Olav Moens egen samling, velvillig stilt til rådighet av sønnen og arkitekten Lars Olav Moen. 

Velkommen inn - bla med pilene i hovedbildets ytterkanter

Kommentarer til fotografiet finner du nederst på siden.

interiører-HF-anlegget
Publisert 21. jan. 2021 16:14 - Sist endret 23. mars 2021 16:16