Arkitektens uterom: Blindern på 1960-tallet

På 1960-tallet var det stor byggevirksomhet på Blindern. Universitetsområdet var ett av de største offentlige byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Leif Olav Moens Arkitektkontor AS stod bak de tre nye fakultetsanleggene. Utforming av uteområdene var integrert i kontorets prosjekter. Se Blindern på 60-tallet!

Det var et viktig prinsipp for Leif Olav Moen at bygninger og uteområder var en helhet. Derfor måtte de planlegges og utføres samtidig. Moen arbeidet nært sammen med Sverre K. Steine, som var utøvende hagearkitekt i prosjektet. Arkivene viser at det ble sendt løpende notater og tegninger mellom arkitektbrakka og landskapsbrakka som var oppstilt på to forskjellige steder på det nye universitetsområdet. 

Inspirasjon fra Amerika

Leif Olav Moen hentet inspirasjon fra bl.a. USA. Det gjaldt både utformingen av bygningene og vekten på integrering av bygningsmiljø og hagedesign. Påvirkning fra kjente arkitekter som Mies van der Rohe, Paul Rudolph og Philip Johnson er tydelig. Det gjelder også hvordan bygningene er gruppert og hvordan de forskjellige materialene ble benyttet både ute og inne. 

Det beste i norsk etterkrigsmodernisme

I løpet av tiåret fikk Moen fotografert både byggeprosesser og ikke minst de ferdige resultatene. Teigens fotoatelier hadde oppdraget. Bildene var for arkitektens egen dokumentasjon og til publisering i tidsskrift. De gir et verdifullt innblikk i hvordan universitetsområdet så ut. Heldigvis er endringene beskjedne - området er fremdeles ett av de beste kvalitetseksemplene på norsk etterkrigsarkitektur. Fotografiene som vises her er fra Leif Olav Moens samling. De er velvillig lånt ut av sønn og arkitekt Lars Olav Moen og inngår i vår digitale universitetshistoriske fotobase. 

Bli med ut - bla med pilene i hovedbildets ytterkanter

Kommentarer til fotografiet finner du nederst på siden.

eksteriorer blindern 60 t
Publisert 21. jan. 2021 16:10 - Sist endret 23. mars 2021 16:10