Historisk omvisning - i veksthusene på Tøyen

Behov for sydenfølelse? I rundt 150 år har veksthusene i Botanisk hage gitt oss assosiasjoner til varme og eksotiske steder. Bli med på omvisning - rundt hundre år tilbake i tid!

Veksthusene avløste to eldre veksthus på omtrent samme sted. Palmehuset stod ferdig i 1868. Det var trolig tegnet av Georg Andreas Bull, byens stadskonduktør og arkitekten bak Øst- og Vestbanen. Det var også Bull som tegnet gartneriet i Slottsparken og universitetets kjemibygning i Frederiks gate 3. 

Victoriahuset var ferdig i 1876. Der er arkitekten ukjent. Kanskje var det en av overgartnerne? Det var helt nødvendig med førstehåndskunnskap om vekstforhold og vekstklima, særlig siden formålet var å dyrke den kresne vannplanten Victoria. Samtiig måtte teknologien være gjennomførbar. En krevende oppgave...

Bli med inn i varmen!

Historisk omvisning - i veksthusene på Tøyen
Publisert 7. apr. 2020 08:24 - Sist endret 23. mars 2021 17:26