Nettutstilling: Professor Bonnevies arkiv

Bildet kan inneholde: gul, tekst, skrift, sirkel, illustrasjon.

Genetikk og rasehygiene var nært relatert på begynnelsen av 1900-tallet. Kristine Bonnevie tilhørte genetikkens internasjonale forskerelite. Hun forfektet ingen raselære, og var skeptisk til å blande vitenskap og politikk. Men hennes vitenskapelige nettverk innbefattet både tilhenger og motstandere av radikale eugeniske ideer.

Historiker Jon Røyne Kyllingstad ledet forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing ved Norsk Teknisk Museum, avsluttet våren 2018. Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd og er utgangspunktet for utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser som ble vist på Norsk Teknisk Museum til og med høsten 2019. 

Den samtidige utstillingen Professor Bonnevies arkiv bygget videre på dette prosjektet. Den ble laget i samarbeid med Realfagsbiblioteket på Blindern og tok for seg biologen Kristine Bonnevie, hennes forskernettverk i Norge og internasjonalt og belyste relasjoner mellom arvelighetsforskning og rasehygiene. 

 

Hvor gikk egentlig grensene mellom politikk og vitenskap i 1920- og 1930-tallets turbulente verden?

Kan kildene som Bonnevie har etterlatt seg kaste lys over dette? 

 

Klikk på bildet under for å utforske nettversjonen av utstillingen

Kristine Bonnevie (1872-1948). Professor ved UiO fra 1912. Etablerte Institutt for arvelighets-forskning i 1916.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: Font.Utstillingen er laget i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO og Teknisk Museum. Den knytter an til utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser, som ble vist på Teknisk museum fra april 2018 til november 2019.