Professor Bonnevies arkiv

Genetikk og rasehygiene var nært relatert på begynnelsen av 1900-tallet. Kristine Bonnevie tilhørte genetikkens internasjonale forskerelite. Hun forfektet ingen raselære, og var skeptisk til å blande vitenskap og politikk. Men hennes vitenskapelige nettverk innbefattet både tilhenger og motstandere av radikale eugeniske ideer. Hvor gikk egentlig grensene mellom politikk og vitenskap i 1920- og 1930-tallets turbulente verden? Kan kildene som Bonnevie har etterlatt seg kaste lys over dette? Klikk på bildet for å utforske nettutstillingen.

Bildet kan inneholde: Fotografi, Portrett, Selvportrett, Kunst.

Kristine Bonnevie (1872-1948). Professor ved UiO fra 1912. Etablerte Institutt for arvelighets-forskning i 1916.

Bildet kan inneholde: Font.

Utstillingen er laget i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO og Teknisk Museum. Den knytter an til utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser, som vises på Teknisk museum fra april 2018 til november 2019.