Bygninger - Side 4

Bli med på tidsomvisning i Zoologisk-, Geologisk- og Botanisk museum på Tøyen. Vi går tilbake til 1920-tallet - med noen sprang både forover og bakover i tid. Gled deg over vakre interiører, møter med mennesker og storslåtte utstillinger. 

Bildet kan inneholde: hus, bygning, hjem, estate, arkitektur.

Både før og etter fotografiets gjennombrudd har Observatoriet vært motiv for både profesjonelle kunstnere og amatører. Malerier, trykk, skisser og tegninger er viktige kilder for å få kunnskap om hvordan Observatoriet og omgivelsene har endret seg.