1934: Universitetets studentkontor

aktes satt i gang fra 15. januar 1935. Til å forestå ledelsen av kontoret og delta i dets arbeide skal ansettes en dame eller herre med artium. Ansettelsen skjer foreløpig for vårsemestret 1935. Lønnen er kr. 250,oo pr. mnd. Kontortiden vil bli 9-14 og 17-19.

Ansøkere med øvelse i kontoradministrasjon bedes sende ansøkninger med attester til Universitetets sekretariat innen førstk. 18. desember. (5,20)

Avisutklipp 1925-38. Forum for universitetshistories bibliotek.

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59