Presseklipp 1961: Ö istedenfor Ø – og Ä istedenfor Æ?

De nordiske undervisningsministre er fra i dag samlet til et rådslagningsmøte i Oslo for å diskutere fellesnordiske problemer i forbindelse med høyere utdannelse og forsking. Blant de saker som kommer opp til behandling er spørsmålet om et felles nordisk alfabet.

Foranledningen til at dette spørsmål blir tatt opp på møtet er en henvendelse fra de nordiske studentunioners formannsmøte i Reykjavik. De nordiske undervisningsministre blir i henvendelsen anmodet om å undersøke mulighetene for å gjøre de nordiske alfabeter fullstendig like., og et pekes i denne forbindelse på den lettelse det betydde for lesere i andre skandinaviske land at danskene i 1948 innførte ”å” istedenfor ”aa”, og avskaffet store bokstaver i substantiv. Nå håper en at også andre ulikheter kan fjernes – og her tenkes i første rekke på bokstavtegnet Ø (der svensker, færøyinger og islendinger bruker Ö), og Æ (der svenskene bruker Ä). I disse tilfelle går de nordiske student-tillitsmenn inn for de sistnevnte bokstavtegn, det vil si at vi går over til ”svenske” bokstavtegn som også er internasjonalt brukte. Til gjengjeld går forslaget videre ut på at svenskene nærmer sitt språks ordbilde til norsk og dansk ved å erstatte ”ek”-lyden med ”kk”.

Kilder

Dagbladet, 27. november 1961

Emneord: [] Av Dagbladet, 27. november 1961
Publisert 25. okt. 2012 18:59 - Sist endret 26. sep. 2019 15:33