1938: Kvinnelig preparantstilling

ved Universitetets bakteriologiske institutt er ledig.

Regulativlønnen er for tiden kr. 2.700,00 med 4 alderstillegg à kr. 275,00 efter det 3, 6, 9 og 12 års tjeneste. Hertil kommer det av Stortinget bevilgede reguleringstillegg. I lønnen fragår innskudd i Statens pensjonskasse for tiden 10 %. Gjensigid opsigelsesfrist 3 måneder.

Vedkommende ansettes md plikt til å rette sig efter den instruks som måtte bli utferdiget for stillingen og til å finne sig i den ordning som er eller måtte bli truffet med hensyn til pensjons- og aldersgrense.

Vedkommende må kunne maskinskrivning, stenografi, tysk, fransk og engelsk. En dame med sykehuserfaring vil bli foretrukket, hvorimot laboratorieutdannelse ikke er nødvendig. Arbeidstiden er 9-16 og hun får en ferie hvert år på tre uker. Søknader sendes Det akademiske kollegium innen 2. juli 1938. (L - 9,20)

Avisutklipp 1925-38. Forum for universitetshistories bibliotek

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59