1936: Lærerstilling i tegning

for de realstuderende ved Universitetet blir ledig.

Den årlige lønn utgjør for tiden kr. 1800,oo med 4% lønnsavkortning. Ingen pensjonsrett og derfor intet fradrag til pensjonskassen.

Læreren vil ha a gi den fornødne undervisning i tegning efter anvisning av professoren i geometri. Hertil kommer så eksamensarbeide.

Ansøkerne må gi oplysning om sine kvalifikasjoner for stillingen.

Den, som blir ansatt, må finne sig i en eventuell omordning av stillingen. Han plikter på egen bekostning å stille en av eksamensdeputasjonen godkjent vikar i tilfelle av forfall. Gjensidig opsigelsesfrist 3 måneder.

Ansøkningen sendes Det akademiske kollegium innen utgangen av april. (8,80)

Avisutklipp 1925-38. Forum for universitetshistories bibliotek.

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59