1925: Sekretærstillingen ved det medisinske fakultet er ledig

Lønn kr 2600,oo om året. Tre måneders gjensidig opsigelsestid. Instruks og nærmere oplysninger hos fakultetets formann, til hvem ansøkningen, stilet til det medisinske fakultet, innleveres innen 15. september.

Stillingen kan kun søkes av læger.

Oslo d. 16. auguat 1925. (4,00)

Avisutklipp, 1925-28. Forum for universitetshistories bibliotek.

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59